Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024

Επιστροφή στην κανονικότητα για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες

» Κερδοφορία και μονοψήφια NPEs

Οι τράπεζες έδειξαν ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο, από τα καλύτερα της τελευταίας πενταετίας, καθώς όλες ήταν κερδοφόρες εμφανίζοντας, πλέον, μονοψήφιες μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις (NPEs).

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία οι ελληνικές τράπεζες έδειξαν ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο, από τα καλύτερα της πενταετίας καθώς όλες ήταν κερδοφόρες εμφανίζοντας, πλέον, μονοψήφιες μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις (NPEs).
Τα συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επιστρέφει στην κανονικότητα ύστερα από πολλά χρόνια υψηλών NPEs και συσσωρευμένων προβλημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος είναι η πρώτη χρήση στην οποία όλες οι τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs.
Η γενική εικόνα είναι άκρως θετική με τις εκτιμήσεις πλέον να αναθεωρούνται ανοδικά για το σύνολο της χρονιάς ενώ η σημαντική πρόοδος στην εξυγίανση των χαρτοφυλακίων συνοδεύτηκε από ενδυνάμωση της κερδοφορίας στο επαναλαμβανόμενο κομμάτι των εσόδων.
Παρά το δύσκολο κλίμα που επικρατεί στις αγορές, οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι προχωρούν σε μπαράζ θετικών εκθέσεων για τις ελληνικές τράπεζες. Οι διεθνείς οίκοι επισημαίνουν ότι το story των ελληνικών τραπεζών είναι το πιο ελκυστικό στην Ευρώπη, ακόμα και σε ένα σενάριο ύφεσης, τα μεγέθη τους είναι ισχυρά.
Οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών είναι ελκυστικές έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών και των τραπεζών των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 9ΜΗΝΟΥ

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2022 η συνολική καθαρή κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε στα 2,5 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά:
• Η Alpha Bank στο εννεάμηνο πέτυχε κερδοφορία 335 εκατ., ενώ ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΝPE), περιορίστηκε στο 8%.
• Τα καθαρά κέρδη της Eurobank έφθασαν στο εννεάμηνο τα 1,1 δισ. ευρώ με τον δείκτη NPEs μόλις στο 5,6%.
• Κέρδη 680 εκατ. στο 9μηνο 2022 σημείωσε η Εθνική Τράπεζα, ενώ ο δείκτης NPEs διαμορφώθηκε στο 6,1%.
• Με καθαρά κέρδη 386 εκατ. ολοκλήρωσε το εννεάμηνο η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 8,7%.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ HSBC

H βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων των ελληνικών τραπεζών θα συνεχιστεί με μια μέση αύξηση των οργανικών προ προβλέψεων κερδών της τάξεως του 8%, εν μέσω της αύξησης των επιτοκίων, σημειώνει η HSBC και εστιάζει σε πέντε βασικά σημεία:
1. στην ισχυρή αλλά εποχιακά χαμηλότερη πιστωτική επέκταση,
2. στην ισχυρή επέκταση των καθαρών εσόδων από τόκους,
3. στη σταθερή αύξηση των προμηθειών με υψηλότερη χρήση καρτών κατά τη θερινή περίοδο,
4. και στον σχεδόν μηδαμινό καθαρό σχηματισμό NPEs.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΥ Wood

Οι βασικοί θετικοί παράγοντες για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τον οίκο Wood είναι η επιτάχυνση των χορηγήσεων, η ανάπτυξη και τα υψηλότερα επιτόκια. Για το 2023, εκτιμά ισχυρή άνοδο των καθαρών εσόδων από τόκους, αφού η αύξηση του επιτοκίου Euribor θα τροφοδοτεί πλήρως τους αριθμούς, αντισταθμίζοντας τους αρνητικούς παράγοντες όπως η έκδοση MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων)αι την απουσία του εργαλείου της ΕΚΤ TLTRO.
Την ίδια ώρα, η αγορά παρακολουθεί τις ενέργειες των τραπεζών να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους που εντάσσονται στο  MREL, καθώς  Εθνική η Πειραιώς προχώρησαν σε έκδοση senior preferred ομολόγου. Η συνολική απαίτηση για τα MREL υπολογίζεται σε 27 δισ. ευρώ για την τετραετία 2022-2027, εκ των οποίων τα 15 δισ. ευρώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί στο πλαίσιο των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει ο SSM στα εποπτευόμενα ιδρύματα.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Από τα χαμηλά της 30ης Σεπτεμβρίου 2022, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 22,17% (με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης). Η μετοχή της Πειραιώς ενισχύεται κατά 30,95%, η Εθνική κατά 23,93%, η Eurobank κατά 21,50% και η Alpha Bank ενισχύεται κατά 17,57%.
Από τις αρχές του έτους ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει άνοδο 8,54%. Η Εθνική σημειώνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο 27,90%, η Eurobank ενισχύεται κατά 16,67%, η Πειραιώς κατά 5,43%, ενώ η Alpha Bank υποχωρει σε ποσοστό 11,98%.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων τραπεζών ανέρχεται στα 11,212 δισ. ευρώ, έναντι 10,128 δισ. ευρώ που ήταν στις αρχές του 2022.

 

H κατάσταση στις δύο Κρητικές Τράπεζες


Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα τον “κόκκινων” δανείων στις δύο τράπεζες της Κρήτης, η επικείμενη συγχώνευση των οποίων βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων ημερών. Μπορεί διαρροές να κάνουν λόγο για ευνοϊκότερη θέση της Παγκρήτιας στο θέμα αυτό έναντι της Τράπεζας Χανίων, το γεγονός αυτό όμως δεν επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία που είναι διαθέσιμα.
Συγκεκριμένα, στις ιστοσελίδες των δύο Κρητικών τραπεζών είναι δημοσιευμένες οι οικονομικές καταστάσεις τους με ημερομηνία 30/12/2021 για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και για την ίδια περίοδο αλλά και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 30/06/2022 για την Παγκρήτια Τράπεζα.
Στις 31/12/2021 για την Τράπεζα Χανίων από τις συνολικές χορηγήσεις των 486.763.043€ τα 233.758.340€ ήταν σε καθυστέρηση, με το δείκτη NPEs να διαμορφώνεται στο 48,02%. Την ίδια στιγμή από τις συνολικές χορηγήσεις των 1.708.456.522€ της Παγκρήτιας το 1.087.406.173€ είναι σε καθυστέρηση, με το δείκτη NPEs να διαμορφώνεται στο 63,65% ενώ στις 30/06/2022 αυξήθηκε σε 65,03%.
Στις 31/12/2021 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ανερχόταν σε 44.683.671€ ενώ της Παγκρήτιας σε 85.108.237€ που στις 30/06/2022 ανήλθαν σε 86.210.643€
Αναφορικά με τους κεφαλαιακούς δείκτες, παρατηρούμε ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου της Χανίων στις 30/12/2021 ήταν στο 14,25% ενώ ο αντίστοιχος της Παγκρήτιας ήταν 10,46% και στις 30/06/2022 υποχώρησε στο 8,74%.
Σημειώνεται ότι τα μεγέθη των τραπεζών όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2021 είναι αυτά στα οποία βασίστηκε η σχέση ανταλλαγής και η καθαρή θέση της Παγκρήτιας δεν είναι καν διπλάσια από την καθαρή θέση της Χανίων.
Τέλος, αναφορικά με τη ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων, στο τέλος του περασμένου χρόνου ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας του ιδρύματος των Χανίων διαμορφώθηκε στο 418,45% και ο αντίστοιχος του ιδρύματος του Ηρακλείου διαμορφώθηκε στο 188,60% ενώ στις 30/6/2022 διαμορφώθηκε στο 138,47%

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα