Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Ελαιοκομικά νέα

Κίνδυνος νέας θυσίας των ελαιοπαραγωγών με τη νέα ΚΑΠ

Εξαφανίζονται οι επιδοτήσεις των μικρών, περικόπτονται αρκετά οι επιδοτήσεις των μεγάλων

Οι ελαιοπαραγωγοί φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να δέχονται σοβαρές περικοπές των ενισχύσεων τους με την νέα ΚΑΠ που θα είναι σημαντικές για τους μεγάλους, μικρές για τους μεσαίους και ολοκληρωτικές για τους μικρούς, οι οποίοι κινδυνεύουν να τεθούν τελείως εκτός επιδοτήσεων!
Αυτό προκύπτει από όσα έχουν γίνει γνωστά για την νέα ΚΑΠ, αλλά και όσα δημοσιεύονται σχετικά με τις σκέψεις που γίνονται κεντρικά για το νέο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό.
Επίσημη πληροφόρηση για τις προθέσεις ή το προσχέδιο της Κυβέρνησης δεν φαίνεται να υπάρχει, όπως γίνεται, σύμφωνα με σχετικό άρθρο, στην Ισπανία.
Έτσι, στις διαβουλεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει με περιοδείες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε διάφορες Περιφέρειες (Κρήτη, Πελοπόννησος) με συνδιασκέψεις τοπικών παραγόντων που προσκαλούνται επιλεκτικά, οι πληροφορίες που αναφέρονται είναι γενικόλογες και αφορούν κυρίως τους γενικούς κανόνες και τα ποσά που αποφασίστηκαν πρόσφατα στην ΕΕ.
Συγκεκριμένες αναφορές για τις ενισχύσεις ή τα τυχόν μέτρα που σχετίζονται με τις τοπικές καλλιέργειες, δεν γίνονται, πράγμα που δεν ικανοποιεί τους τοπικούς πληθυσμούς και οπωσδήποτε εμβάλλει σε υποψίες.
Έτσι, οι ελαιοκαλλιεργητές που αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα παραγωγών της Ελλάδας αφού συμμετέχουν στο 40% περίπου των εκμεταλλεύσεων της χώρας, φοβούνται ότι θα αποτελέσουν για άλλη μια φορά «τα εξιλαστήρια θύματα» της ΚΑΠ.
Οι μεγάλοι παραγωγοί θα δεχτούν περικοπές λόγω σύγκλισης άλλα και λόγω αναδιανεμητικής , ενώ οι μικροί παραγωγοί κάτω από 9 στρ. κινδυνεύουν να κοπούν λόγω μη συγκέντρωσης του πόσου των 250€ συνολικά.

Προτάσεις Σ.Ε.ΔΗ.Κ. για νέα ελαιοκομική στρατηγική

Ο ΣΕΔΗΚ με την ευκαιρία της νέας ΚΑΠ και των στρατηγικών: «Από το χωράφι στο τραπέζι» και «Βιοποικιλότητα», που έχουν εξαγγελθεί από την ΕΕ, με υπόμνημα που υπέβαλε τον Απρίλιο έχει εισηγηθεί η χώρα μας να χαράξει μια θαρραλέα «ελληνική ελαιοκομική στρατηγική» η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Ένταξη της Ελαιοκαλλιέργειας σε χωριστή ειδική «κατηγορία» ή «περιφέρεια» μέσα στην οποία οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να διατηρηθούν και αν χρειαστεί, να τεθούν σε πλαίσια μόνο περιφερειακής σύγκλισης.
2. Οι Παραδοσιακοί ελαιώνες για λόγους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς πρέπει να ενταχθούν σε συνδεδεμένες με την ποσότητα ενισχύσεις ή να ενταχθούν στα βιολογικά συστήματα που προβλέπει η ΚΑΠ.
3. Οι μικροί ελαιοπαραγωγοί με ελαιώνες κάτω των 4 στρ. και ενισχύσεις κάτω από 250 ευρώ που έχουν εξαιρεθεί με την ισχύουσα ΚΑΠ, πρέπει να αποκατασταθούν και να υπαχθούν στα μέτρα των ενισχύσεων των 1250€ που προτείνοντα για μικρούς παραγωγούς

Άρχισαν οι διαβουλεύσεις για τη νέα ΚΑΠ στην Ελλάδα

■ Περιοδείες υπουργού και πρόσκληση Περιφέρειας Κρήτης για υποβολή προτάσεων
Ο βασικός σχεδιασμός της νέας ΚΑΠ μετά από 3 χρόνια τριμερών συζητήσεων μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδέησε πλέον να ολοκληρωθεί στις 28 Ιούνιου 2021 και ο σχεδιασμός των λεπτομερειών της κατά χώρα, βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη.
Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου κάθε χώρα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕ τον δικό της «εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό» με τον οποίο θα εξειδικεύει τις δράσεις και τα μετρά με τα οποία θα υλοποιήσει τους γενικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού σχεδιασμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΚΑΠ σε επίπεδο ΕΕ για την περίοδο 2023-27 είναι 270 δις € από τα οποία για την Ελλάδα προβλέπονται 19,3 δις €.
Οι διαβουλεύσεις για την προετοιμασία του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ που πρέπει να υποβάλουν οι χώρες της ΕΕ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2021, έχουν αρχίσει και συνεχίζονται πυρετωδώς σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα οι διαβουλεύσεις αυτές άρχισαν με συνδιασκέψεις που οργανώνονται κατά Περιφέρειες υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας κ. Σπ. Λιβανού στις οποίες παρουσιάζονται εισηγήσεις σχετικά με τις γενικές γραμμές της ΚΑΠ που ήδη αποφασίστηκαν στην ΕΕ.
Προς την κατεύθυνση αυτή και η Περιφέρεια Κρήτης, προκείμενου να διαμορφώσει τις δικές της θέσεις, απέστειλε σε όλους του φορείς του αγροτικού τομέα της Κρήτης, έγγραφο με το οποίο τους προσκαλεί να υποβάλλουν μέχρι τις 31 Αύγουστου τις προτάσεις τους για τον υπό σύνταξη εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας.
Στο ενημερωτικό αυτό έγγραφο, αφού αναλύονται οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την νέα ΚΑΠ, παρατίθεται σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων τα οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν. Το πλήρες κείμενο του εγγράφου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr

Βασικές γραμμές της ΚΑΠ που εγκρίθηκαν στην ΕΕ

– Οικολογικά συστήματα: Οι χώρες θα πρέπει να δαπανήσουν για οικολογικά συστήματα το 60% από το οποίο 25% θα πρέπει να διαθέσουν στον πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) και 35% στον πυλώνα ΙΙ (αναπτυξιακά έργα).
– Εσωτερική σύγκλιση: Οι άμεσες ενισχύσεις κατά στρέμμα θα πρέπει να συγκλίνουν εσωτερικά (μέσα σε κάθε χώρα) στο 85% του μέσου όρου της χώρας μέχρι το 2026.
– Αναδιανεμητική: Το 10% των αμέσων ενισχύσεων των μεγάλων γεωργικών εκ/σώων θα πρέπει να μεταφερθεί στις μικρότερες.
– Στήριξη μικρών εκμ/σεων. Εξετάζεται η εφάπαξ επιχορήγηση των μικρών Γεωργ. Εκμ/σεων , (όπως θα οριστούν από τα κράτη μελή) με συνολική επιχορήγηση για όλα τα ειδή ενισχύσεων με πόσο συνολικά μέχρι 1.250 €
– Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Αυξάνονται μέχρι 13% των αμέσων ενισχύσεων +2% για πρωτεϊνούχες καλ/γειες (όσπρια)
– Δικαιούχοι: Όλοι οι ενεργοί αγρότες με βάση ορισμό που θα δώσουν τα κράτη μελή

Οι καύσωνες ανέκοψαν τον δάκο, αλλά οι γραφειοκρατίες θα τον επαναφέρουν!

■ Ψεκασμοί χωρίς επίβλεψη, με περσινά φάρμακα που… τελειώνουν!

Οι πρωτοφανείς σε ένταση και διάρκεια καύσωνες που έπληξαν στα τέλη Ιούνιου – αρχές Ιουλίου όλη την χώρα και ιδιαίτερα την Κρήτη φαίνεται ότι υπήρξαν πολύ θετικές στην καταπολέμηση του Δάκου. Η επίδραση τους στην κυκλοφορία του εντόμου, όπως πληροφορούμαστε, δεν ήταν βέβαια παντού καθηλωτική αφού το ύψος των υψηλών θερμοκρασιών που επεκράτησαν δεν ήταν ίδιο σε όλες τις περιοχές.
Στην πράξη ξεπέρασε τους 35ο μόνο στην Βόρεια παραλία των Χανιών και την Κεντρική Μεσσαρά (Σχ.1) και έτσι οι δακοπληθυσμοί μειωθήκαν κάπως αλλά όχι παντού και ως αναμενόταν επανήλθαν μετά τους καύσωνες.
Από την άλλη πλευρά η επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών σε άλλα στάδια του εντόμου πιο ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες, όπως αυγά και προνύμφες (σκουλήκια) φαίνεται να υπήρξε δραστικότερη. Αυτό φαίνεται από τις νεκρές προσβολές που ανευρίσκονται κατά περιοχές.
Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό, δεν φαίνεται, όπως δείχνουν οι δακοσυλήψεις, να ήταν γενικό. Αρκετές προσβολές εξελίχθησαν και η νέα γενιά δείχνει να έχει δυναμική παρουσία. Επομένως, σωστά, κάποιες ΔΑΟΚ στην Κρήτη, αμέσως μετά τους καύσωνες άρχισαν και πάλι τους ψεκασμούς τους όποιους και συνεχίζουν.

Χρόνιες πλέον οι καθυστερήσεις της κεντρικής διοίκησης

Δεν αρκεί όμως η τυπική εκτέλεση ψεκασμών. Ανάγκη είναι να γίνουν σωστά ώστε να είναι και αποτελεσματικοί. Και αυτό δεν φαίνεται από όσα πληροφορούμαστε να συμβαίνει. Τα μόνιμα προβλήματα ευθύνης της κεντρικής διοίκησης, όχι μόνο δεν επιλύονται ή έστω περιορίζονται αλλά αντίθετα επαυξάνονται, προκαλώντας αλυσιδωτές οδυνηρές επιπτώσεις.
Φράσαμε αισίως στα μέσα του Θέρους που είναι μέσα της περιόδου δακοκτονίας και οι Γεωπόνοι επόπτες των ψεκασμών (Τομεάρχες) που προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ δεν έχουν προσληφθεί ακόμα!. Παράλληλα και τα φάρμακα της φετινής περιόδου δεν έχουν ακόμα προμηθευτεί και αυτά που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται, αποτελούν υπόλοιπα της περσινής περιόδου. Όμως και αυτά κατά πληροφορίες βρίσκονται προς το τέλος τους.
Και όλα αυτά βέβαια, δεν συμβαίνουν μόνο φέτος. Επαναλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια με τον ίδιο περίπου ρυθμό, αποτελώντας πλέον κανόνα και όχι εξαίρεση! Και οι συνέπειες, όσο και αν ο καιρός βάζει το χέρι του, είναι δύσκολο να αποφευχθούν. Και μην ξεχνάμε, η παράγωγη φέτος είναι πολύ μειωμένη και αυτό σημαίνει ότι εύκολα μπορεί να γίνει βορά στον Δάκο.
Έτσι, έστω και αν γινόμαστε «γραφικοί» θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος. Και αυτό αφού δεν φαίνεται να γίνεται κατανοητό κεντρικά, θα πρέπει να ζητηθεί κατά τρόπο σαφή από τους πολιτικούς και Αγροτο-συνδικαλιστικούς παράγοντες της περιφέρειας. Διαφορετικά και «η σύνταξη φακέλων» για αποζημιώσεις από την ΕΕ θα καταστεί πλέον ειρωνική και αναξιόπιστη!

Τιμές : Αυξομειώνονται στην Ισπανία… σταθερές στην Ελλάδα!

■ Ανεξήγητη η διάφορα τιμών Κρήτης – Πελοποννήσου

Η αντίσταση των παραγωγών της Ισπανίας φαίνεται ότι φέρνει κάποια αποτελέσματα και αναγκάζει τους μεγάλους αγοραστές να κάνουν επιλεκτικές μικρές προμήθειες, δίδοντας για το έξτρα παρθένο τιμές που τις τελευταίες βδομάδες αυξομειώνονται μεταξύ 3,5-4,20€/κ, (Σχ.1). Αρχίζουν έτσι να πλησιάζουν αρκετά τις τιμές Ιταλίας που έχουν σταθεροποιηθεί στα 4,20-4,70€/κ (Πιν.1).
Φαίνεται ότι η κατάργηση των δασμών των ΗΠΑ για τα Ισπανικά λάδια, ο περιορισμός των αποθεμάτων έξτρα παρθένου αλλά και οι φόβοι για μειωμένη ερχομένη παραγωγή εξαναγκάζουν κάποιους αγοραστές να πληρώσουν αυξημένες τιμές.
Στην Ελλάδα η κατάσταση συνεχίζει ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι τιμές στην Κρήτη για τα έξτρα παρθένα οξύτητας 0,3ο έχουν σταθεροποιηθεί μεταξύ 3,15-3,20€/κ και προσφέρονται κυρίως από Ιδιωτικά ελαιοτριβεία, αφού τα Συν/κα φαίνεται ότι εξάντλησαν τα αποθέματα τους.

Αντίθετα στην Πελοπόννησο φαίνεται ότι λίγοι Συν/σμοί, όπως ο Α.Σ. Μεταμόρφωσης στην Μονεμβασία καταφέρνουν να κρατούν τις τιμές αρκετά υψηλότερα στα 3,50€/κ.
Στην Ισπανία την εβδομάδα 14-20 Ιούλιου οι μέγιστες τιμές έπεσαν στα 3,40€/κ ενώ οι μέσες και ελάχιστες παρέμειναν ίδιες στα 3,26 και 3,10 αντίστοιχα.
Στην Ιταλία την εβδομάδα 14-20 Ιούλιου οι τιμές για το έξτρα διατηρήθηκαν στα ίδια με την προηγούμενη επίπεδα. Οι μέγιστες σημειώθηκαν στην αγορά του Bari στα 4,70€/kg, ενώ οι ελάχιστες στην αγορά του Catanzaro 4,20€/kg. Ο μέσος όρος χώρας αυξήθηκε ελαφρά από 4,44 €/κ στα 4,49€/κ
Αναλυτικότερα οι τιμές στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Τυνησία φαίνονται στο Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 20ης Ιουλίου 2021 στο www.sedik.gr

Εθνικό σχέδιο ΚΑΠ στην Ισπανία

■ Αντιδράσεις Οργανώσεων και προτάσεις για στήριξη παραδοσιακών ελαιώνων

Σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, οι διαβουλεύσεις για την νέα ΚΑΠ γίνονται στην βάση ενός προσχεδίου στο οποίο παρουσιάζονται οι απόψεις των Κυβερνήσεων για το οριστικό σχέδιο.
Το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ της Ισπανίας που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας από τις πρώτες Ιούλιου, βέβαια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις της ελαιοκομικής Περιφέρειας της Ανδαλουσίας και των Αγροτικών οργανώσεων  της.
Ο Γεν. Γραμματέας Γεωργίας της Περιφέρειας της Ανδαλουσίας, Vicente Pérez, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «ελπίζουμε η κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι στην Ανδαλουσία οι παραδοσιακοί ελαιώνες πρέπει να θεωρούνται από μόνοι τους ως οικολογικά συστήματα».
Παράλληλα από την πλευρά του ο Υπουργός Γεωργίας Luis Planas μετά από ειδική διάσκεψη των 17 Περιφερειών της χώρας για την ΚΑΠ, μεταξύ άλλων δήλωσε:
«Το στρατηγικό σχέδιο της χώρας θα δώσει προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, στους παραδοσιακούς ελαιώνες, οι οποίοι θα επωφεληθούν, για πρώτη φορά, από παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και θα μειώνουν το κόστος παραγωγής τους.
-Τα οικολογικά συστήματα γενικά, θα μελετηθούν από ειδική ομάδα εργασίας η οποία θα προτείνει τα ειδή και τους τρόπους επιχορήγησής τους σε μια νέα τομεακή διάσκεψη που θα γίνει το Φθινόπωρο».

 


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Τροχαίο με έναν νεκρό και 4 τραυματίες στον ΒΟΑΚ (φωτ. – vid.)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στον Βόρειο Οδικό Άξονα, στο ύψος περίπου του Γερανίου Ρεθύμνου, με την εμπλοκή τριών οχημάτων, που συγκρούστηκαν. Σύμφωνα με...

Κρητικές γιαγιάδες vs Trappers – Viral το βίντεο

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τις Κρητικές γιαγιάδες vs Trappers που δημοσιεύτηκε από την εκπομπή Καλοκαίρι στο Νότο: [youtube https://www.youtube.com/watch?v=sEJzkkIAkCM]

Χανιώτισσες μαμάδες στο Πανεπιστήμιο!

Οι μαμάδες... πάνε Πανεπιστήμιο! Μπορεί να έχουν οικογένεια, μικρά ή πιο μεγάλα παιδιά, να έχουν σπουδάσει ή όχι, να εργάζονται πολλές ώρες αλλά όλα...

Εσπερινό ΕΠΑΛ: Σχολείο – σταθμός στη γνώση (φωτ.)

Με το πτυχίο στα χέρια, χαμογελαστοί και σε πολύ καλή διάθεση οι απόφοιτοι του Εσπερινού ΕΠΑΛ Χανίων γιόρτασαν χθες το βράδυ μια πολύ επιτυχημένη...

Δικογραφία για το ελικόπτερο στη Χρυσή Ακτή (video)

Την προσγείωση ενός ελικοπτέρου το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και ειδικότερα στο γήπεδο μπάσκετ στο δυτικό τμήμα της Χρυσής Ακτής...

Πανελλαδικές 2022: Υψηλές επιδόσεις και φέτος από Χανιώτες υποψηφίους

Υψηλές επιδόσεις είχαν και τη φετινή χρονιά πολλοί μαθητές από τα Χανιά που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν μόρια σε υψηλό...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα