Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, 2020

Ειδήσεις… από το παρελθόν

Η πρώτη είδηση του 1884 αναφέρεται στον μετέπειτα πρωθυπουργό Θεμιστοκλή Σοφούλη, ο οποίος απεβίωσε το 1949.
Ενας περιβόητος ληστής της ορεινής Ελλάδος συλλαμβάνεται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι Έλληνες της διασποράς δεν ξεχνούν στις διαθήκες τους ούτε το μικρό Ελληνικό Βασίλειο, ούτε τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Ένας Γάλλος γράφει για την μυθολογική Αρκαδία. Ένας Βούλγαρος υπουργός με ελληνική καταγωγή. Έλληνες στην Ουγγαρία. Γάμοι Ελλήνων της διασποράς. Βουλγαρικές αγριότητες στην Μακεδονία. Έλληνες στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και στρατιωτικοί κατά την Μικρασιατική εκστρατεία.
Δύο «ειδήσεις» Ηπειρωτικού ενδιαφέροντος. Και ο πρώτος Έλληνας Ιερέας της Αμερικής. Αυτές, συνοπτικά, είναι οι «ειδήσεις» του παρελθόντος που αλιεύσαμε από εφημερίδες και άλλα έντυπα, του απώτερου παρελθόντος.

Οι ειδήσεις
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 23.10.1884 – … αφίκετο ο διδάκτωρ της φιλοσοφίας κ. Θεμιστοκλής Σοφούλης ειδικώς ασχοληθείς εν Γερμανία περί την αρχαιολογία.
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 20/1 Φεβρουαρίου 1895 – Ο εν Αιγύπτω αποθανών φιλάνθρωπος ομογενής Κωνστ. Ζερβουδάκης εκληροδότησε 200 λίρας εις το ορφανοτροφείον Χατζή-Κώστα ΚΑΙ 400 λίρας εις το εν Χίω
ΗΜΕΡΑ, 18.7.1902 – Νέος ευγενής οίκος ιδρύθη εν Αθήναις εκ του οικογενειακού  δένδρου του πατριαρχικού οίκου Σ. Δεϊμέζη. Ο προσφιλής υιός Δημήτριος νυμφευθείς ως γνωστόν την πάγκαλον Αριέττα Σκαραμαγκά εν Λιβόρνω, αφίκετο προν ημερών ενταύθα όπου και θα διαμείνη πλέον εν τω μέσω της εκλεκτής κοινωνίας των Αθηνών.
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 10.2.1921 – Εν Μαγνησία της Μικράς Ασίας, κατά τα τέλη Ιανουαρίου…, εχειροτονήθη ο ευπαίδευτος ιεροδιάκονος κ. Ιωαννίκιος Σβορώνος υπό του Αγίου Ξανθουπόλεως κ. Αμβροσίου εις ιερέα, αποσπάσας  τα θερμά συγχαρητήρια ολοκλήρου της παροικίας της τε πόλεως και των περιχώρων της Μαγνησίας. Ο χειροτονηθείας διακρίνεται επί μορφώσει, λεπτότητι ευγενείας και χριστιανική αρετή. […]
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 1.11.1921 – Μεταξύ των τραυματισθέντων ηρώων εις τα Μικρασιατικά πεδία συγκαταλέγεται και ο ήρως Μάρκος Π. Βοργιάς, ανθυπολοχαγός του 3ου Συντ. Ευζώνων. […] Ο ήρως Μάρκος Βοργιάς από τας αρχάς των πολέμων του 1912 ουκ επαύσατο παρέχων δείγματα πατριωτισμού, γενναιότητος και εθελουσίας. Χίος, ων κατά τον Ελληνοτουρκικόν πόλεμον ήτο λοχίας εις τον τουρκικόν στρατόν κατά την κατάληψιν της Χίου υπό του ελλην. στρατού, αυτομολήσας κατετάγη πάραυτα εις τον Ελλην. στρατόν. Επολέμησε ηρωϊκότατα εις την μάχην του θρυλικού Σκρά. […]
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, 15.6.1923 – Ο εξ Ηπείρου καταγόμενος και εν Δράμα της Μακεδονίας διαμένων επιχειρηματίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ διακρινόμενος διά την μεγάλην αυτού φιλοπατρίαν και διά τα υπέροχα φιλάνθρωπα και ευγενή αυτού αισθήματα.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες