Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Είµαστε στ’ αλήθεια γκρινιάρηδες;

» Τα κυβερνητικά ηµίµετρα και η θέση του ΣΗΠΕ

Τελικά δεν έχουµε µόνο εµείς παράπονα από την κυβέρνηση. Όπως φαίνεται έχει και εκείνη από µας! Στις ιδιωτικές τους συζητήσεις, τα αρµόδια για τα ΜΜΕ κυβερνητικά στελέχη καταλογίζουν στον ΣΗΠΕ έλλειψη αναγνώρισης των «πολλών µέτρων υπέρ του περιφερειακού τύπου» που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια. «Τόσα έχουµε κάνει για αυτούς και δεν µπορούµε να τους πιάσουµε φίλους» ακούµε να λένε!

Κατ’ αρχήν µακριά από µας κάθε διάθεση µηδενισµού! Χαιρετίζουµε και τιµούµε κάθε θετικό µέτρο και κάθε ευρώ που διατίθεται, όπως κι αν διατίθεται, υπέρ του χειµαζόµενου περιφερειακού τύπου. Όµως δεν µπορούµε και να βγάλουµε τις σηµαίες στα µπαλκόνια! Γιατί η αλήθεια είναι διαφορετική: στο σύνολό τους τα κυβερνητικά µέτρα «υπέρ του περιφερειακού τύπου» είναι στην καλύτερη περίπτωση ηµίµετρα και ανεπαρκείς µεσοβέζικες «λύσεις» και στη χειρότερη εχθρικά και επιζήµια για τις σοβαρές επιχειρήσεις του κλάδου µας.
Ας τα πιάσουµε ένα – ένα.
Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τον νέο νόµο για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και τα θεωρεί «µεγάλη θεσµική τοµή». Θα ήταν πράγµατι έτσι αν ο νόµος είχε την αρχική του µορφή, αυτή που δόθηκε στη διαβούλευση. Γιατί δυστυχώς άλλο πιάτο µας έδειξαν στο µενού και άλλο µας σέρβιραν στο τραπέζι. Η τελική µορφή ήταν µια άνοστη σούπα που µαγειρεύτηκε στο καζάνι της πολιτικής σκοπιµότητας και στη βάση της γνωστής πατροπαράδοτης λογικής «µη θίγετε τα κακώς κείµενα». Αντί να «χωρίσει η ήρα από το σιτάρι» ανακατεύτηκε ακόµη περισσότερο. Το µόνο που άλλαξε ήταν ο αριθµός. Το Μητρώο του ν4487/16 έγινε Μητρώο του ν5005/22. Το περιεχόµενο έµεινε ακριβώς το ίδιο. 102 ηµερήσιες περιφερειακές εφηµερίδες είχε το πρώτο, 103 περιλαµβάνει το δεύτερο και η ίδια εικόνα υπάρχει και στις εβδοµαδιαίες! Μια µεγαλοπρεπής τρύπα στο νερό. Νοµοσχέδια, διαβουλεύσεις, Βουλή, καυγάδες, πλατφόρµες, αιτήσεις, δικαιολογητικά, απασχόληση υπηρεσιών, κόπος και χρόνος, για να ξαναγυρίσουµε στο σηµείο από όπου ξεκινήσαµε! Και επειδή είχαµε εγκαίρως προειδοποιήσει ως ΣΗΠΕ για το τι ακριβώς θα συµβεί, δεν υπάρχει ούτε το ελαφρυντικό της «συγνωστής πλάνης» που λένε οι νοµικοί. Και για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις: Είµαστε ως Σύνδεσµος, απολύτως υπέρ της ύπαρξης των Μητρώων αυτών, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν θα είναι «αφύλακτη διάβαση» όπως συµβαίνει σήµερα αλλά θα υπάρχουν σοβαρές προϋποθέσεις ένταξης. Και έχουµε καταθέσει και αναλυτικές προτάσεις για αυτό.

∆εύτερο παράδειγµα. Το «πρόγραµµα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού τύπου» για το οποίο επίσης πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Πρόσφατα µοιράστηκαν από αυτό 4.616.000 ευρώ σε καµιά 200αριά ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες περιφερειακές εφηµερίδες. Κατ’ αρχήν πρέπει να πούµε ότι πρόκειται για πρόγραµµα θεσµοθετηµένο από το 2019 που προβλέπει διάθεση 6.000.000 ετησίως και σε βάθος τριετίας στον περιφερειακό τύπο. ∆ηλαδή αµέσως-αµέσως έχουµε ένα άγριο πετσόκοµα αφού τα 18.000.000 έγιναν 4.600.000! Αλλά πώς µοιράστηκαν έστω αυτά τα 4.600.000; ∆ώσε και σε µένα µπάρµπα! Από 23.000 πήρε κάθε ηµερήσια και από 18.000 κάθε εβδοµαδιαία εφηµερίδα που ήταν στο Μητρώο. Αν κάνετε τον υπολογισµό θα δείτε ότι έτσι διατέθηκαν σχεδόν τα 4.000.000 και απέµειναν ελάχιστα να διατεθουν µε αναπτυξιακά κριτήρια όπως π.χ. τις θέσεις εργασίας όπως ο ίδιος ο νόµος προβλέπει. Και βρέθηκε έτσι εφηµερίδα µε 100 εργαζόµενους να παίρνει 70.000 και εφηµερίδα µε 2 εργαζόµενους να παίρνει 23.000! Σωστό ή εν τέλει επιζήµιο µέτρο που νοθεύει και καταργεί τον υγιή αναγωνισµό; Πόσα θα έπρεπε να πάρουν οι σοβαρές επιχειρήσεις που συντηρούν το σύνολο σχεδόν της απασχόλησης στον κλάδο αν στο Μητρώο υπήρχαν οι εφηµερίδες που έπρεπε να υπάρχουν και τα χρήµατα µοιράζονταν µε τα κριτήρια µε τα οποία έπρεπε να µοιραστούν; Για να µην αναφέρουµε και το γεγονός ότι το πρόγραµµα εξελίχτηκε σε «πρόγραµµα ενίσχυσης των δηµοσίων ταµείων» αφού σε αντίθεση µε ότι έχει συµβεί σε αντίστοιχα προγράµµατα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που είναι απαλλαγµένα από φορολόγηση, κρατήσεις κ.λπ., εδώ στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρξαν κρατήσεις ακόµη και για ρυθµισµένες ή και για µη ληξιπρόθεσµες οφειλές!

Τρίτο παράδειγµα το άλλο «πρόγραµµα ενίσχυσης» που προβλέπει την κάλυψη από το κράτος των οφειλών των επιχειρήσεων του περιφερειακού τύπου από το γνωστό «χαράτσι» του 2% επί των εσόδων µας υπέρ του Ε∆ΟΕΑΠ! Εδώ έχουµε τη γνωστή λογική του Χότζα: Σου φορτώνω ένα σαµάρι που δεν έπρεπε να σου φορτώσω, µετά στο αφαιρώ προσωρινά και θέλω να µου χρωστάς και χάρη από πάνω! Αυτή η εισφορά (πάνω στις λοιπές εργοδοτικές εισφορές!) αντικατέστησε το γνωστό «αγγελιόσηµο» µε το οποίο όµως δεν επιβαρύνονταν οι περιφερειακές εφηµερίδες! Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για «πρόγραµµα ενίσχυσης του Ε∆ΟΕΑΠ» µε ζεστό κρατικό χρήµα που όµως χρεώνεται στον περιφερειακό τύπο! Για να µην πούµε ότι τα χρήµατα για το 2022 δεν έχουν ακόµη καταβληθεί και για το 2023 δεν ακούγεται τίποτα. Πρέπει να είµαστε και ευγνώµονες για αυτό;

Τελευταίο και πιο πρόσφατο παράδειγµα. Η απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει για µια ακόµη διετία την κατάργηση των κρατικών δηµοσιεύσεων στον περιφερειακό τύπο. Πρόκειται για τον ορισµό του ηµίµετρου και της µεσοβέζικης (µη) λύσης! ∆έκα χρόνια συµπληρώνει αυτή η κοροϊδία! Έχει µαλλιάσει η γλώσσα µας να φωνάζουµε ότι η διατήρηση των δηµοσιεύσεων αυτών που αφορούν τις συναλλαγές του δηµοσίου στο πεδίο των δηµοσίων συµβάσεων, δεν είναι δωράκι ή επιχορήγηση στον περιφερειακό τύπο, αλλά ζήτηµα διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Κι αυτά δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης! Και τι κάνει η κυβέρνηση; Αντί να µονιµοποιήσει τις δηµοσιεύσεις αυτές, συντηρεί ένα καθεστώς «µόνιµης προσωρινότητας» και πολιτικής οµηρίας και µας αναγκάζει κάθε ένα- δυο χρόνια να τρέχουµε στα υπουργικά γραφεία για να διεκδικούµε το αυτονόητο. Είναι αυτό δείγµα ορθής νοµοθέτησης για το οποίο πρέπει να είµαστε και ευχαριστηµένοι;

Θα µπορούσα να συνεχίσω τον κατάλογο και µε άλλα παραδείγµατα. Ελπίζω και µε αυτά που παρέθεσα να έγινε σαφές ότι εµείς στο ΣΗΠΕ δεν είµαστε συστηµατικοί γκρινιάρηδες ούτε κακοµαθηµένα παιδιά που ζητάνε συνεχώς νέα παιχνίδια. Το εντελώς αντίθετο. Αντιλαµβανόµαστε (και το έχουµε αποδείξει αυτό στην πράξη) το ρόλο µας ως υπεύθυνοι θεσµικοί συνοµιλητές της Πολιτείας για όλα τα ζητήµατα που αφορούν και ενδιαφέρουν τον περιφερειακό τύπο της χώρας. Και γνωρίζουν όλοι ότι δεν είµαστε «τζάµπα µάγκες», ούτε «παίζουµε εκ του ασφαλούς και εν ου παικτοίς». Έχουµε καταθέσει πλήρεις και αναλυτικές προτάσεις για όλα αυτά τα θέµατα. Αν η Πολιτεία και η Κυβέρνηση τους έδιναν µεγαλύτερη προσοχή, τότε πράγµατι θα µπορούσαµε να µιλάµε για ένα νέο τοπίο στον κλάδο και για ουσιαστικά βήµατα προόδου ώστε να αποκτήσουµε επιτέλους και στη χώρα µας έναν υγιή, σύγχρονο, αυτοδύναµο και βιώσιµο µε όρους αγοράς -άρα και ανεξάρτητο- περιφερειακό τύπο.
Γι’ αυτό το στόχο αγωνίζεται ο ΣΗΠΕ από την ίδρυσή του. Και θα συνεχίσει να αγωνίζεται κόντρα σε φανερούς εχθρούς, αλλά και άσπονδους φίλους!

*Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος είναι πρόεδρος
του Συνδέσµου Ηµερήσιων Περιφερειακών Εφηµερίδων.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα