Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

Δράσεις που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό την Κοινωνική Συνοχή και τις Αξίες

Η πολιτική που υπερβαίνει συνηθισμένες μορφές δράσεων που χρηματοδοτεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός, αναμφίβολα αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, σε συνεργασία με τη συνοχή, ώστε να προκύψουν μακροχρόνια αποτελέσματα μείωσης των ανισοτήτων που παρατηρούνται.

Έτσι μόλις λίγες εβδομάδες πριν διαβάσαμε για την έγκριση του μεγαλύτερου προγράμματος του ΕΣΠΑ, για τη χώρα, με τίτλο «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Σε μια σειρά σημειωμάτων που αρχίζουν από σήμερα, θα δούμε τις μορφές δράσεων που παίρνει η πολιτική αυτή, όπου τα ανάλογα ποσά που μπορεί να επωφεληθεί η χώρα μας είναι περισσότερα από το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ που προαναφέραμε.

Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους των ποσών που αφορούν το ΕΣΠΑ για το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να σημειώσουμε ότι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πρώτου στην ΕΕ προγράμματος με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-27 και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 εξασφαλίζει 4,16 δις Ευρώ, εκ των οποίων τα 3,3 δις Ευρώ προέρχονται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και το υπόλοιπο αποτελεί εθνική συμμετοχή. Σημειώνουμε την απαραίτητη προϋπόθεση απορρόφησης για δράσεις που στοχεύουν:
• στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ),
• στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και στην ενίσχυση της ίσης πρόσβασης, χωρίς αποκλεισμούς, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση,
• στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης,
• στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας,
• στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας.
Στις αναφορές μας εμείς καλύπτουμε τις ανάλογες δράσεις, αλλά και πρόσθετες, μόνο στα πλαίσια της πρότασης του προϋπολογισμού της ΕΕ που δεν έχει ακόμη ψηφισθεί για το ερχόμενο έτος 2023.
Οι δράσεις που θα αναλυθούν και οι προϋποθέσεις συμμετοχής ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
ERASMUS+
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Δημιουργική Ευρώπη
Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες

Δικαιοσύνη

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Τέλος θα εξετάσουμε και ορισμένες δράσεις που αφορούν τα Δοκιμαστικά σχέδια, προπαρασκευαστικές ενέργειες, προνόμια και άλλες ενέργειες, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητό πως επηρεάζουν την καθημερινότητα μας οι δράσεις αυτές και πως μπορούν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και άλλοι φορείς να επωφεληθούν
Για την υποβοήθηση των κοινοτικών υπηρεσιών θα δούμε εν τάχει και ένα άλλο κονδύλι που αφορά τις Δαπάνες διοικητικής στήριξης της ομάδας «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην κοινωνική συνοχή και στις αξίες», συνολικού ποσού πάνω από 102 εκατ. € για το ερχόμενο έτος. Ο λόγος που αναφέρουμε το ποσόν αυτό, παρά το ότι προορίζεται να καλύψει δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα, είναι η άμεση σύνδεση τους με την υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων ή των δράσεων που υπάγονται στην κατηγορία αυτή.
Στην ουσία, τα χρήματα αυτά δαπανώνται για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα κεντρικά κονδύλια κάθε δράσης. Για το λόγο αυτό δε θα αναφερθούμε στο σύνολο των υποδράσεων που βοηθούν την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, αλλά σε εκείνες που έχουν να μας διαφωτίσουν πέρα από τα προφανή.
Δαπάνες στήριξης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Προβλέπονται δαπάνες περίπου 6,5 εκατ. € για την επιμερισμένη διαχείριση, ήτοι μέτρα τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ δυνάμει του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.
Η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ειδικότερα, για να καλύψει, μεταξύ άλλων και δαπάνες στήριξης (έξοδα παράστασης, κατάρτιση, συνεδριάσεις, αποστολές και μεταφράσεις), δαπάνες για εθνικούς εμπειρογνώμονες ή προσωρινό προσωπικό.
Το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 προβλέπει την Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
Πρόκειται για τη στήριξη δράσεων προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης, επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της θεσμικής επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.
Η στήριξη αυτή αφορά, μεταξύ άλλων και τη:
α) συνδρομή για την εκπόνηση και εκτίμηση έργων·
β) υποστήριξη για θεσμική ενίσχυση και δημιουργία διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική διαχείριση των Ταμείων·
γ) μελέτες που συνδέονται με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τα Ταμεία και για τη συνοχή·
δ) μέτρα που αφορούν την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή πληροφοριών ·
ε) αξιολογήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, στατιστικές και μελέτες,
στ) δράσεις για διάδοση πληροφοριών, υποστήριξη της δικτύωσης κατά περίπτωση, πραγματοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας με ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της στήριξης από τα Ταμεία, ευαισθητοποίηση και προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών,
ζ) την εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση μηχανογραφικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου, ελέγχου και αξιολόγησης·
η) δράσεις για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής πληροφοριών για τις πρακτικές αξιολόγησης·
θ) ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής ικανότητας όσον αφορά τον προγραμματισμό επενδύσεων, τις ανάγκες χρηματοδότησης, την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, κοινών σχεδίων δράσης και μεγάλων έργων·


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα