Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου, 2021

Δράσεις για την κυβερνοασφάλεια

Οι κυβερνοαπειλές έχουν γίνει μάστιγα και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια πολλών μικρομεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, με σοβαρές συνέπειες στην ασφαλή λειτουργία τους. Μπροστά σε αυτήν την απειλή που τείνει, αν αλλάξει το τοπίο στο διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 11 εκατ. ευρώ για 22 νέα έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποτρέπει και να μετριάζει τις κυβερνο-απειλές και τα κυβερνοπεριστατικά, κάνοντας χρήση των πλέον πρόσφατων τεχνολογιών.

Ασφάλεια στις μεταφορές, την Υγεία και την Ενέργεια

Τα έργα, τα οποία επελέγησαν κατόπιν πρόσφατης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα στηρίξουν διάφορους οργανισμούς κυβερνοασφάλειας σε 18 κράτη μέλη.
Στους δικαιούχους της χρηματοδότησης περιλαμβάνονται ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια των υπολογιστών, φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, των μεταφορών και σε άλλους τομείς, καθώς και φορείς που ασχολούνται με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας και τις σχετικές δοκιμές, όπως ορίζονται στην πράξη της Ε.Ε. γι’ αυτήν.
Θα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι να εργάζονται πάνω στα εργαλεία και στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και της πράξης για την κυβερνοασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο Ε.Ε.

Μηχανισμοί ενίσχυσης

Μέχρι στιγμής, μεταξύ 2014 – 2020, η Ε.Ε. έχει διαθέσει σχεδόν 47,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. μέσω του προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».
Επιπλέον, πάνω από 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» θα διατεθούν στους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την κυβερνοασφάλεια.

Οι 3 τομείς δράσης

Η νέα στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια, η οποία ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 έθεσε ως στόχο να διαφυλάξει ένα παγκόσμιο και ανοικτό διαδίκτυο, παρέχοντας ταυτόχρονα διασφαλίσεις, όχι μόνο για την εγγύηση της ασφάλειας, αλλά και για την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων.
Βασιζόμενη στα επιτεύγματα των τελευταίων μηνών και ετών, περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για κανονιστικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες, καθώς και για πρωτοβουλίες πολιτικής, σε τρεις τομείς δράσης της Ε.Ε:

1. Ανθεκτικότητα, τεχνολογική κυριαρχία και ηγετική θέση
2. Ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης
3. Προώθηση ενός παγκόσμιου και ανοικτού κυβερνοχώρου μέσω αυξημένης συνεργασίας.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός δικτύου κέντρων επιχειρήσεων ασφάλειας σε ολόκληρη την Ε.Ε., τροφοδοτούμενου από την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το οποίο θα αποτελεί πραγματική «ασπίδα κυβερνοασφάλειας» για την Ε.Ε., ικανή να εντοπίζει εγκαίρως ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης και να καθιστά δυνατή την ανάληψη προορατικής δράσης πριν από την πρόκληση βλάβης.

Προγράμματα

Τα πρόσθετα μέτρα θα περιλαμβάνουν ειδική στήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο πλαίσιο των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, καθώς και αυξημένες προσπάθειες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, για την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ταλέντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία που θα είναι ανοικτές, ανταγωνιστικές και βασιζόμενες στην αριστεία.
Η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί να στηρίξει τη νέα στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια με επίπεδο επενδύσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης της Ε.Ε. κατά την επόμενη επταετία, μέσω του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε., ιδίως του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη.

Επενδύσεις

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν πλήρως τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε., για να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια και να πραγματοποιήσουν ισόποσες επενδύσεις με τις επενδύσεις σε επίπεδο Ε.Ε.
Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν συνδυασμένες επενδύσεις ύψους έως και 4,5 δισ. ευρώ από την Ε.Ε., τα κράτη μέλη και τον κλάδο, ιδίως στο πλαίσιο του Κέντρου Ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας και του Δικτύου Κέντρων Συντονισμού, και να διασφαλιστεί ότι σημαντικό μέρος θα διατεθεί στις ΜΜΕ.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα