Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Διπλάσια χρήματα στο Ηράκλειο για Πολιτισμό και Αθλητισμό

» 360.000 ευρώ ενέκρινε η Περιφέρεια Κρήτης για τα Χανιά έναντι 600.000 ευρώ στο Ηράκλειο

 

Ριγμένα εμφανίζονται τα Χανιά στον προϋπολογισμό πιστώσεων της Περιφέρειας για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων το 2023.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα πολιτισμού και αθλητισμού που εγκρίθηκε χθες από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις Περιφερειακές Ενότητες και τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, τα ποσά του προϋπολογισμού κατανέμονται ως εξής:
• Για τον τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €).
• Για τον τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Χανίων το ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €).
• Για τον τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €).
• Για τον τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €).
Το συνολικό ύψος του προγράμματος που περιλαμβάνει επίσης συμμετοχή σε εκθέσεις και δράσεις για εκδόσεις, φτάνει το ποσό των 2.110.000,00 ευρώ.
Σε παρέμβασή του ο Λευτέρης Κοπάσης έθεσε το θέμα των κριτηρίων με τα οποία γίνονται οι πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις κατά το τελευταίο έτος της θητείας στην Αυτοδιοίκηση α’ και β΄βαθμού δεδομένου ότι θα είναι μια προεκλογική χρονιά το 2023.

ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Επίσης εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας Κρήτης που ανέρχεται στο ποσό των 315.600.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
•26.957.170,58 € από πόρους της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων,
•146.133.391,85 € από το ΠΠΑ – Εθνικό σκέλος,
•56.680.060,84 € από το ΠΔΕ – Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος
•33.298.077,60 € από πόρους Υπουργείων
•2.683.439,5 € από πόρους Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Επίσης για το πρόγραμμα της δακοκτονίας διατίθεται το ποσό των 13.906.403,41 € ενώ για το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών το ποσό των 35.803.025,83 €.
Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια για την εξασφάλιση επιπλέον εσόδων από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Ακόμη, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης έτους 2023 συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ . Όπως τόνισε κατά την παρουσίαση του ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κυριάκος Κώτσογλου το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα τις διεθνείς τάσεις στον τουρισμό και τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην τουριστική βιομηχανία λόγω της πανδημίας και της οικονομικής ύφεσης, σε πλήρη εναρμόνιση με την Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ε.Ο.Τ., λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα και την εμπειρία των ενεργειών των προηγούμενων ετών, καθώς και το Έργο «Δράσεις τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης.
Σε παρέμβασή του ο Λευτέρης Κοπάσης επικρότησε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το νησί.

ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναδείχθηκε μέσα από την επερώτηση του επικεφαλής και των περιφερειακών συμβούλων της παράταξης: “Η Κρήτη Μπροστά” (Γιάννης Μανούσακας Βλαντάς, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Ελευθέριος Κοπάσης, Ανδρέας Κουκλινός, Γεώργιος Αρχοντάκης) η ανάγκη καθαρισμού της λίμνης Αγιάς.
Οπως επισημάνθηκε, «το πρόβλημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και εγκυμονεί κίνδυνο για την τεχνητή λίμνη, είναι ότι, φερτά υλικά τα οποία με τα χρόνια συσσωρεύθηκαν με φυσικό ή και τεχνητό τρόπο, εντός της λίμνης, έχουν αυξήσει τον πυθμένα της που κεντρικά αυτής, το νερό να μην ξεπερνάει το μισό μέτρο βάθος αλλά και σε αρκετά σημεία της λίμνης να κυμαίνεται από 20 έως 30 εκατοστά του μέτρου. Λόγω του ότι τα φερτά υλικά είναι σε μορφή αραιής λάσπης , άρα δεν είναι απόλυτα στερεά και με την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε σήμερα , με τα φαινόμενα μεγάλων βροχοπτώσεων, ο όγκος του νερού πολλαπλασιάζεται απότομα με αποτέλεσμα τα τοιχώματα της τεχνητής λίμνης δέχονται μεγάλη πίεση με κίνδυνο να υποχωρήσουν ξαφνικά».
Οι ίδιοι τόνισαν ότι η Λίμνη της Αγιάς «εκπέμπει SOS και πρέπει να παρέμβουμε άμεσα για τον εκσυγχρονισμό των πορτών εκτόνωσης, εκβάθυνση της λίμνης με απομάκρυνση των φερτών υλικών και επιπλέον στήριξη των τοιχωμάτων αντιστήριξης, περιμετρικά αυτής».
Στους περιφερειακούς συμβούλους απάντησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής,
ο οποίος συμφώνησε με την ανάγκη καθαρισμού της λίμνης.

Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑ

Τέλος, σε επερώτησή του ο Ανδρέας Κουκλινός έθεσε το θέμα αποκατάστασης της γέφυρας στην περιοχή Κερά Αποκορώνου καθώς υπάρχει κίνδυνος ετοιμορροποίας γέφυρας στην περιοχή Κερά του Δήμου Αποκορώνου.
Οπως επισημάνθηκε, υπάρχει διαρροή από αγωγό του ΟΑΚ που δημιουργεί πρόβλημα στη γέφυρα.
Απαντώντας, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής ανέφερε ότι η Αντιπεριφέρεια παρακολουθεί το θέμα ενώ τονίστηκε ότι πρέπει να αποκατασταθεί ο αγωγός του ΟΑΚ.
ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
• Εγκρίθηκε η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης καθιζήσεων και αποκατάστασης εδαφικής αστάθειας στην περιοχή Κάμπος του Δ. Κισσάμου».
• Εγκρίθηκε η μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αντιμετώπισης καθιζήσεων και αποκατάστασης εδαφικής αστάθειας στην περιοχή Κεραμωτή του Δ. Κισσάμου».
• Εγκρίθηκε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων συνολικού εμβαδού 77.445,22 τ.μ. για την κατασκευή του έργου: “Οδικός άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βάθη – Χρυσοσκαλίτισσα”, (συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο τμήμα α) Παράκαμψη Τοπολίων)”».

 


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα