Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Διεθνής επιστημονική ημερίδα την Παρασκευή στον Αποκόρωνα

Καταφθάνουν σήμερα οι σύνεδροι που θα συμμετέχουν στη μεγάλη διεθνή ημερίδα που διοργανώνεται την Παρασκευή στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (ίδρυμα Αγία Σοφία).

Η ημερίδα με τίτλο “Εκδόσεις και βιβλιοθήκες στη Νοτιανατολική Ευρώπη – Από τον 17ο αιώνα στις προκλήσεις του σήμερα”, συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, το Εργαστήριο Ιστορίας Βιβλίου, τον Σερβικό φορέα Adligat, το Εργαστήρι Νέων Τεχνολογιών του ΕΚΠΑ και το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου.

Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, της Aegean Airlines, του ξενοδοχείου “Κύδων” , των νερών “SAMARIA”, του Δήμου Αποκορώνου, του ΜΑΙΧ, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και της εφημερίδας “Χανιώτικα νέα”. Χορηγός Επικοινωνίας είναι η “ATHENS VOICE“.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου, έχει ως εξής:

9:30-10:00

Έναρξη Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός, Γιάννης Γαρεδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου

Σύντομη παρουσίαση του νομού Χανίων για τους συνέδρους από το εξωτερικό.

Πρωινή συνεδρία: ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Προεδρία: Γωγώ Βαρζελιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

10:00-10:15 Srdjan Stojančev, Επίτιμος Πρόεδρος της Σερβικής Βιβλιο- φιλικής Εταιρείας, “Theodosie Lananin – τυπογράφος σερβι- κών βιβλίων στη Βενετία”.

10:15-10:30 Ουρανία Καραγιάννη, Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Προϊστα- μένη, Υπηρεσία Εκδόσεων, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει- ραιώς (ΠΙΟΠ), “Βιβλία και ιδιωτικές βιβλιοθήκες σε ελληνικές οικίες κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας: Αρχειακές ανα- φορές από τη Βενετία τον 17ο αιώνα”.

10:30-10:45 Svetlana Mirčov, Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Adligat, Διευθύ- ντρια της βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, “Τυπογραφεία που έχουν τυπώσει σερβικές εκδόσεις κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου στην Κέρ- κυρα, στη Θεσσαλονίκη και στην Μπιζέρτα (Τυνησία), 1916- 1918”.

10:45-11:00 Κατερίνα Διακουμοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Θε- ατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, “Ελληνική Βιβλιογραφία Θεατρικών Έργων (1900-1940)”.

11:00-11:15 Συζήτηση 11:15-11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Προεδρία: Μιχάλης Μεϊμάρης,
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, ιδρυτής Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.

11:45-12:00 Μαρία Αρβανιτάκη, Βιβλιοθηκονόμος & Μαρία Κοκολο- γιάννη, Καταλογογράφος, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο / Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ), “Ματιές στους εκδότες και τυπογράφους του 19ου και 20ού αιώνα μέσα από τις συλλογές του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου του ΜΙΕΤ”.

12:00-12:15 Miloš Janković, Πρόεδρος Ένωσης Συγγραφέων της Σερβίας, “Η Ένωση Συγγραφέων της Σερβίας ως η παλαιότερη ένωση του είδους στα Δυτικά Βαλκάνια και τα προβλήματα της έκ- δοσης λογοτεχνίας τον 21ο αιώνα.”

12:15-12:30 Δημήτρης Σάββας, Προϊστάμενος Βικελαίας Βιβλιοθήκης Ηρα- κλείου, “Η πορεία και η προσφορά της Βικελαίας Βιβλιοθήκης”.

12:30-12:45 Miroslav Aleskic, Υποδιευθυντής Βιβλιοθήκης Matica srpska, “Δύο αιώνες της Matica srpska, το λογοτεχνικό περιοδικό και η βιβλιοθήκη της”.

12:45-13:00 Συζήτηση

Απογευματινή συνεδρία: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Προεδρία: Αντώνης Σκαμνάκης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

17:00-17:15 Viktor Lazić, Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος της Adligat, “Η παλαιότερη σερβική οικογενειακή βιβλιοθήκη – Βιβλιοθήκη Lazić από το 1882 και ο σχηματισμός της Adligat”.

17:15-17:30 Μαρία Γεωργοπούλου, Διευθύντρια, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, “Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. Σπάνιες εκδόσεις, αρχειακά τεκμήρια και τεχνολογία”.

17:30-17:45 Nebojša Kuzmanović, Διευθυντής Αρχείου της Vojvodina, κρατικού εκδοτικού ιδρύματος ιστορικών βιβλίων & Kristijan Obšust, Αναπληρωτής Διευθυντής Αρχείου της Vojvodina, “Ειδικές βιβλιοθήκες και εκδοτική δραστηριότητα στα αρχεία: Τα αρχεία της Βοϊβοντίνα”

17:45-18:00 Χρύσα Νικολάου, Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), “Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: Από τις κλειστές συλλογές του παρελθόντος στην πρόκληση για καθολική πρόσβαση”.

18:00-18:15 Συζήτηση 18:15-18:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Προεδρία: Άννα Καρακατσούλη,
Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιστορίας του Βιβλίου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

18:45-19:00 Jasmina Ninkov, Διευθύντρια Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βελι- γραδίου & Marjan Marinković, Συνδιεθύντρια Δημοτικής Βι- βλιοθήκης του Βελιγραδίου, “Οι Ψηφιοποιημένοι Θησαυροί της Βιβλιοθήκης του Βελιγραδίου: Εξερευνώντας Παλιές και Σπά- νιες Συλλογές”.

19:00-19:30 Ελένη Κωβαίου, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης, “Η συλλογή παλαιτύπων της Βιβλιοθήκης του Πανεπι- στημίου Κρήτης. Πολιτικές ανάπτυξης, τεκμηρίωσης και στρα- τηγικές εξωστρέφειας”.

Παρασκευή Χουδαλάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθηκών, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού, Δήμος Χανίων, “Βιβλιοθήκες Δήμου Χανίων: Οι θησαυροί της πόλης μας”.

Μιχάλης Τρούλης, Πρόεδρος Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύ- μνου, “Εκδόσεις και Βιβλιοθήκες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη από τον 17ο αιώνα, ως προκλήσεις του σήμερα: το παράδειγμα του Ρεθύμνου”.

19:30-19:45 Ratko Ristić, Αναπληρωτής Πρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Πα- νεπιστήμιο Βελιγραδίου, “Πανεπιστήμιο, βιβλιοθήκη, μνήμη.”.

19:45-20:00 Μιχάλης Μεϊμάρης, Ομότιμος Καθηγητής Νέων Τεχνολογιών, ΕΚΠΑ, “Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) το Α και το Ω;”

20:00-20:15 Συζήτηση

20:15 Συμπεράσματα: Γ. Βαρζελιώτη, Α. Καρακατσούλη, V. Lazić, Μ. Μεϊμάρης, Α. Σκαμνάκης


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα