Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021

Αντώνης Μπομπολάκης

10 άρθρα

Τα κρίματα και τα καζάντια τωνε

Σάϊκα κατέτε κι εσείς τα όσα λένε πως παθαίνουνε, εκείνοινα απου κακαποδώνουνε και πάνε οι πσυχές τωνε στη γ-κόλαση. Τόχα κι απ΄ αλλού γροικισμένο αλλά...

Τα “ξιόμπλια” απoύ δε θέλει κιανείς

Έλεγε ένας γραμματιζούμενος πως, όποιος δε γ-κατέει την αστεία μπάντα τση ζωής, δε γ-κατέει τη ζωή. Το πιστέβγω ετούτονα και λέω πως το καλαμπούρι...

Σκολειά τω γραμμάτω και τση ζωής

Ήρθε νε ο καιρος να ’νοίξουνε πάλι τα σκολειά για να πάνε τα κοπέλια, απού τα πιο μιτσά μέχρι τα πιο μεγάλα. Μαγάρι νάχουνε...

Για τα έρημα τα δάση αλλά και για το πρεπό

Πονεί η πσυχή ντου κιανούς να θωρεί, την μιαν ώρα ένα ολοπράσινο δάσος απου στέκει εκειά χιλιάδες χρόνους, στολίδι του τόπου απου βρίστεται και...

Ο Φάκελος του καθανιούς

Σήμερο θα σασε πω μερικά πράματα απου εσκέφτουμνε οπροχθές, μουντισμένα μπλιό, απου ΄βoσκα τα μαρτάρικα με δυο τρία μουσκουλόγγαλα. Ήμουνε και ξεκουράδος επειδής όντε...

Για το μ-παράδεισο

Προ καιρού απούχαμε το Σταυρωμό και την Ανάσταση εσυλλογούμουνε, ετσά που εγώ ούλα τα κάνω λιανά (μουδέ μεγάλος γραμματικός νάμουνε) είντα να ΄ναι άτζεμπα...

Πολλώ λογιώ κλεψιές

Ούλοι κατέμε πως απού τσοι πλια σοβαρές παραγγελιές του Μεγαλοδύναμου είναι να μην κλέφτομε. Κι όντε λέει να μη κλέφτομε εννοεί να μην κλέφτομε. Σε...

Για τη βεδέμα και τα λιόφυτα

Επήγα οπροχθές στα λιόφυτα να στραφώ ανέ γ-κάμω πράμα λάδι στην καινούρια σοδειά. Οφέτος βεδέμα δεν είχε μουδέ τ’ αρνιά επήγανε καλά και δεν...

Του καιρού μας τα βάσανα

Λένε μερικοί πως για να μιλήσεις για ένα μ-πράμα πρέπει νάσαι κατεχάρης, να τόχεις σπουδαγμένο και άλλα τέθοια, απού για τον απατό μου δε...

EΡT κι αποδέλοιποι

Σήμερο θα σασε πω καταντίς απού μ’ ανοχλιζει και δεν γ-κατέω ανε ανοχλίζει και σας. Ούλοι έχουμε στα σπίθια μας ένα μαραφέτι απού παλιότερα...

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Μικρές αγγελίες

aggelies

Ο κρητικός τύπος σήμερα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες