Σάββατο, 15 Μαΐου, 2021

Αντιμετώπιση ασθενειών αχλαδιάς – μηλιάς

Οδηγίες για αντιμετώπιση ασθενειών της αχλαδιάς και της μηλιάς δίνει με άλλο τεχνικό δελτίο το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα αναφέρεται στα εξής:
•Φουζικλάδιο: Στις ορεινές περιοχές την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις μεγάλου ύψους. Η διύγρανση της βλάστησης είχε μεγάλη χρονική διάρκεια σε χαμηλές θερμοκρασίες. Oι συνθήκες αυτές έχουν ευνοήσει τις πρώτες μολύνσεις από το μύκητα, ιδιαίτερα στις αχλαδιές και τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες. Οδηγίες: Σε μηλιές και αχλαδιές που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνεται άμεσα αντιμετώπιση. Ο κίνδυνος για νέες μολύνσεις υφίσταται κάθε φορά που σημειώνονται βροχές με επαρκή διύγρανση της βλάστησης (ενδεικτικά στις θερμοκρασίες της εποχής στην ορεινή ζώνη, απαιτούνται το ελάχιστο 11 – 13 ώρες συνεχούς διύγρανσης).
Για το λόγο αυτό συνιστάται προστασία πριν από πρόβλεψη βροχής.
•Ωίδιο: Οι μηλιές βρίσκονται σε ευαίσθητο βλαστικό στάδιο για μολύνσεις. Στις μηλιές συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση. Η προστασία μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για το φουζικλάδιο.
•Βακτηριακό κάψιμο και Ψύλλα στην αχλαδιά: Η ποικιλία κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ποικιλία κοντούλα πολύ ευαίσθητη. Συνιστάται να γίνει έλεγχος για την παρουσία προνυμφών στις ταξιανθίες. Εάν διαπιστώνεται παρουσία τους σε ποσοστό πάνω από 5% των ελεγχόμενων ταξιανθιών να γίνεται αντιμετώπιση.
•Καρποκαψα: Στις ορεινές περιοχές η δραστηριότητα του εντόμου δεν έχει ξεκινήσει. Δεν χρειάζεται ακόμα καμία αντιμετώπιση.
Το Περιφερειακό Κέντρο παράλληλα καλεί τους ππαραγωγούς να δίνουν προσοχή για προστασία των μελισσών.
«Οι μέλισσες αναζητούν τροφή, προστατέψτε τις! Σεβόμαστε τις μέλισσες! Δεν ψεκάζουμε ανθισμένα δέντρα και φυτά. Οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην άνθηση
είναι ανώφελοι και καταστροφικοί», σημειώνει χαρακτηριστικά.

 

 

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες