Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, 2022

Ανησυχία – προβληματισμός

Κάλεσμα στους παλιούς μετόχους να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, ώστε αφενός να προστατεύσουν την περιουσία τους και αφετέρου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της τράπεζας, απευθύνει ο πρόεδρος της Τράπεζας Χανίων Μιχάλης Μαρακάκης.
Ως προς τις ανησυχίες των μικρομετόχων που μιλούν για “απώλεια των κόπων μιας ζωής” υποστηρίζει ότι χαμένοι θα είναι μόνο όσοι δεν συμμετάσχουν στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) και συγχρόνως κάνει λόγο για μεγάλη ευκαιρία για τους νέους επενδυτές που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μετοχές σε μία ιδιαίτερα ελκυστική τιμή. Επισημαίνει ακόμα ότι οι όροι που ακολουθούνται στη διαδικασία Α.Μ.Κ. που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν ήταν επιλογή της Διοίκησης της Τράπεζας, αλλά επιβλήθηκαν από τη νέα νομοθεσία και εκτιμά ότι εφόσον η αγορά αποκατασταθεί οι μέτοχοι θα έχουν μόνο να κερδίσουν.
Αφορμή για τη συζήτηση που είχαμε με τον κ. Μαρακάκη στάθηκαν τα καθημερινά τηλεφωνήματα και επιστολές πολιτών προς τα “Χ.Ν.”, μέσω των οποίων πολλοί μικροί συνεταιριστές εκφράζουν φόβους, ανησυχίες και προβληματισμούς για τις οικονομίες που έχουν επενδύσει σε μετοχές.

• Στις διευκρινίσεις που δώσατε στη δημοσιότητα για τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης υπογραμμίζετε ότι η ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας μειώνεται από 12 σε 3 ευρώ. Προς τι αυτή η μεγάλη μείωση δεδομένου ότι στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης που είχατε ξεκινήσει πριν από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου είχατε ορίσει ως τιμή της μετοχής τα 35 ευρώ;
Στις 17 Ιουλίου του 2015 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να κάνει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) 25 εκατ. με τιμή διάθεσης 35 ευρώ. Για να γίνει αυτή η δημόσια εγγραφή χρειάζεται ενημερωτικό δελτίο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μετά τη Γενική Συνέλευση λοιπόν η Τράπεζα πήρε την Επενδυτική Τράπεζα, τη Mazar, τη Νομική Υπηρεσία Τσιμπανούλη και τη Deloitte ως συντονίστρια μαζί με τους ορκωτούς ελεγκτές της Τράπεζας για να φτιάξουν το δελτίο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σκοπός μας ήταν να απευθυνθούμε στους παλιούς μας μετόχους που δεν είχαν να ζημιωθούν σε τίποτα αντίθετα με την ανακεφαλαιοποίηση η μετοχή θα είχε μία μεγαλύτερη εμπορική αξία. Ενώ όμως περιμέναμε την έγκριση του δελτίου η Βουλή αποφάσισε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να γίνει με ένα νέο νομικό πλαίσιο που προέβλεπε ότι στις συνεταιριστικές τράπεζες θα δίνονταν για πρώτη φορά η δυνατότητα συνεργασίας με θεσμικούς επενδυτές, φωτογραφίζοντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.). Ετσι ήμασταν υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε την προηγούμενη απόφαση και μέσα σε λίγες ημέρες να προκηρύξουμε έκτακτες Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού μας, ώστε να συμπεριληφθούν οι αλλαγές.

• Αυτό ως προς τη διαδικασία. Ως προς τη μείωση της ονομαστικής αξίας, γιατί ήταν επιβεβλημένη όπως λέτε;
Εμείς είχαμε ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας 12 ευρώ. Επειδή όμως δεν μπορεί ο θεσμικός να μπει κάτω από την ονομαστική αξία που ήταν 12 έπρεπε να κατέβει στα 3. Γιατί 3; Επειδή η λογιστική αξία της Τράπεζας διαμορφώθηκε μετά από τις προβλέψεις που κάναμε το α’ εξάμηνο στα 6 ευρώ.

• Μιλάμε για προβλέψεις για πιθανές ζημιές;
Οι προβλέψεις έχουν να κάνουν με την υποχρέωση των τραπεζών να προβλέπουν μελλοντικές ζημιές που πιθανόν να έχουν από το χαρτοφυλάκιό τους ή άλλο κίνδυνο. Από συστάσεως της Τράπεζας Χανίων και για 20 χρόνια οι προβλέψεις αυτές ήταν περίπου 48 εκατ. Μετά όμως από πρόσφατο έλεγχο και απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, όπως και σε όλες τις τράπεζες λόγω των “κόκκινων” δανείων, μας ανάγκασαν να φτάσουμε το ύψος τον προβλέψεων στα 115 εκατ. ευρώ. Αυτό δημιούργησε μια κεφαλαιακή ανάγκη στην Τράπεζα 18 εκατ. ευρώ. Αν δηλαδή δεν γινόταν αυτό τότε η Τράπεζα θα είχε κεφάλαια που θα της περίσσευαν πάνω από 60 εκατ. Άλλωστε 31 Δεκεμβρίου η Τράπεζα Χανίων είχε δείκτη 14 που λίγες τράπεζες στην Ευρώπη είχαν αντίστοιχο δείκτη. Συνεπώς δεν είχαμε κεφαλαιακές ανάγκες, αλλά δημιουργήθηκαν με τις πρόσθετες προβλέψεις που μας επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα για να μπει ένας θεσμικός επενδυτής και το Τ.Χ.Σ. θα πρέπει η τιμή να διαμορφωθεί πάνω από την ονομαστική αξία και κάτω από τη λογιστική, δηλαδή μεταξύ των 3 και 6 ευρώ. Γι’ αυτό προσαρμόσαμε τις αποφάσεις της Γ.Σ. σε αυτές τις τιμές για να μην μείνουμε εκτός νυμφώνα και να μπορούμε να τα αντλήσουμε χρήματα από το Τ.Χ.Σ. αν χρειαστεί.

• Στις διευκρινίσεις υποστηρίζετε επίσης ότι η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής δεν επηρεάζει την πραγματική αξία των συνεταιριστικών μερίδων και δεν μεταβάλλει την καθαρή θέση του συνεταιρισμού. Πρακτικά μπορείτε να μας πείτε σε ποια τιμή θα μπορεί να πουλήσει κάποιος τη μερίδα που είχε αγοράσει 35 ευρώ; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που θέτει ο κόσμος.  
Η ονομαστική αξία μίας μετοχής βγαίνει στην αρχή της σύστασης της εταιρείας καθώς διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο με τον αριθμό των μετοχών. Αυτή την τιμή είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να τη βάλουν στο καταστατικό όμως δεν επηρεάζει ουσιαστικά καθόλου την καθαρή θέση ούτε των επενδυτών ούτε των μετόχων.

• Δηλαδή αν θέλει να πουλήσει κάποιος τη μετοχή του σε ποια τιμή θα την πουλήσει;
Στη φάση της ανακεφαλαιοποίησης δεν διαπραγματεύεται η μετοχή. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση προστίθενται τα υφιστάμενα κεφάλαια συν τα καινούργια και βγαίνει μια τιμή. Αυτή η τιμή δεν είναι η λογιστική τιμή δηλαδή δεν προσδιορίζεται από τη διαίρεση του κεφαλαίου με τον αριθμό των μετοχών. Βγαίνει με κάποιες μεθόδους που εξετάζουν πολλά πράγματα (επιτοκιακά περιθώρια, ταμειακές ροές κ.λπ.) και τις οποίες χρησιμοποιούν οι ορκωτοί λογιστές. Αυτή η διαδικασία λοιπόν που θα προσδιορίσει την καθαρή τιμή και θέση της Τράπεζας και την τιμή διάθεσης της μετοχής θα γίνει μετά την Α.Μ.Κ. από ορκωτούς λογιστές.
• Σας άκουσα πάντως στη Γενική Συνέλευση να κάνετε μια εκτίμηση ότι η πραγματική αξία της μετοχής θα διαμορφωθεί στα 14 ευρώ;
Η εκτίμηση αυτή δεν είναι δική μου, αλλά των ορκωτών και βγήκε με βάση τα στοιχεία αυτής της στιγμής που έχει η Τράπεζα, δεδομένου ότι η διαδικασία της Α.Μ.Κ. θα προχωρήσει επιτυχώς, δηλαδή θα αντληθούν 22,5 εκατ. ευρώ μετοχικό κεφάλαιο και 9 εκατ. ένα ομολογιακό 5ετούς διάρκειας που θα προκύψει από ιδιωτική τοποθέτηση. Η μέση λοιπόν τιμή που έβγαλαν ως προσέγγιση οι ορκωτοί λογιστές για τη δεδομένη πάντα στιγμή -παραβλέποντας δηλαδή ότι η διαδικασία στην πραγματικότητα είναι δυναμική και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως αν έχουμε πάρει ELA, αν έχει πληρωθεί ένα δάνειο κ.λπ.- ήταν 14 και πάνω. Χωρίς πάντως να θέλω να πουλήσω αισιοδοξία θεωρούμε ότι είναι πολλά τα στοιχεία που θα βοηθήσουν σε μία βελτίωση της τιμής. Για παράδειγμα έχουμε πάρει λεφτά από τον ELA για τη ρευστότητά μας. Αν αποκατασταθεί η αγορά και γυρίσουν πίσω τα χρήματα τότε θα αναπροσαρμοστεί σημαντικά η μετοχή προς τα πάνω. Οπότε σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν χάσει τα λεφτά τους.

• Ακόμα όμως και με τη θετική εκτίμηση της τιμής των 14 ευρώ πάλι δικαίως οι μικροί μέτοχοι αισθάνονται ότι χάνουν χρήματα…
Οχι. Δίνεται η δυνατότητα να μπουν με ένα πολύ χαμηλό εισιτήριο και να αγοράσουν μετοχές. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία προνομιακή μεταχείριση των παλαιών μετόχων στη συγκεκριμένη Α.Μ.Κ. Εκείνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι αν τυχόν συμμετάσχουν θα προστατέψουν την περιουσία τους. Δηλαδή αν βάλει ένας μέτοχος 28 – 30% νέο κεφάλαιο για να κάνει αγορά μετοχών, όχι μόνο δεν θα χάσει, αλλά θα κερδίσει. Παράλληλα, θεωρώ ότι είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για νέους επενδυτές…

• Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι οι νέοι επενδυτές θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, αυτοί που πιθανόν να μπορέσουν να ελέγξουν τις ζημιές τους είναι όσοι απ’ τους υφιστάμενους μετόχους συμμετάσχουν και αυτοί που θα χάσουν σίγουρα είναι όσοι μέτοχοι δεν μπορέσουν να αγοράσουν νέες μετοχές…
Αυτοί που δεν θα μπορέσουν να μπουν είναι το πρόβλημά μας και γι’ αυτό η Τράπεζα είχε αποφασίσει τον Ιούλιο να κάνει μια αύξηση με 35 ευρώ, ώστε να μη ζημιωθούν, αλλά να αντίθετα να κερδίσουν οι παλιοί μέτοχοι. Σήμερα όμως οι συνθήκες άλλαξαν. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που λέει ότι δεν μπορώ να πουλήσω πάνω από τη λογιστική αξία τη μετοχή και άρα είμαι αναγκασμένος να κάνω την Α.Μ.Κ. μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου και να βάλω μια μέση τιμή μεταξύ λογιστικής και ονομαστικής αξίας. Δεν ήταν επιλογή της Τράπεζας Χανίων ούτε της Διοίκησης ούτε της Γ.Σ., να κατεβάσει την τιμή σ’ αυτό το επίπεδο. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μια Α.Μ.Κ. με βάση τους κανόνες που βάζει το κράτος. Αντίθετα η προηγούμενη απόφαση που είχαμε πάρει ήταν να δώσουμε την ευκαιρία στους παλιούς μετόχους να μπουν, αλλά και αν έμπαιναν καινούργιοι να έμπαιναν με 35 ευρώ που θα δυνάμωνε την κεφαλαιακή βάση και θα ανέβαζε ακόμα περισσότερο τη μετοχή. Σε κάθε περίπτωση είμαστε υπέρ των παλιών μετόχων. Δεν σας κρύβω ότι έχουν έρθει θεσμικοί επενδυτές -μεγάλη τράπεζα της Ευρώπης- που ζήτησε να μπει στην Α.Μ.Κ. χωρίς συμμετοχή των παλαιών μετόχων και να αγοράσουν τη μετοχή με 50% έκπτωση από τη λογιστική αξία. Τους είπαμε ευχαριστώ εμείς δεν πρόκειται να εγκληματήσουμε εναντίον των παλιών μετόχων, γιατί θέλουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής για να μη χάσουν.

• Κατά τη διάρκεια της τελευταίας γενικής συνέλευσης αρκετοί μικρο-μέτοχοι έκαναν λόγο για «εξαπάτηση» αναφερόμενοι στην προτροπή που δέχθηκαν από τους ανθρώπους της τράπεζας αντί για προθεσμιακούς λογαριασμούς να βάλουν τα χρήματά τους στο πρόγραμμα “Χρυσή Επένδυση” και να γίνουν μέτοχοι. Τι απαντάτε σε όσους αισθάνονται εξαπατημένοι;
Επί 20 χρόνια αυτό το πρόγραμμα λειτουργούσε. Αν είχε για παράδειγμα 100 χιλιάδες ένας άνθρωπος μπορούσε να αγοράσει μερίδες και του δινόταν η ευκαιρία να κάνει μια κατάθεση μέχρι το 10% του μετοχικού του κεφαλαίου σε μια ειδική προθεσμιακή κατάθεση που θα είχε ένα υψηλό επιτόκιο. Αυτό έδινε ένα αποτέλεσμα στα λεφτά του πάρα πολύ υψηλό, πολύ μεγαλύτερο από την προθεσμιακή κατάθεση. Ενημέρωση υπήρχε, έντυπα υπήρχαν, συμβάσεις υπάρχουν, δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας ότι έλλειπαν αυτά. Αν τυχόν κάποιος δεν πληροφορήθηκε πλήρως δεν μπορώ να το ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να πω στους παλαιούς μετόχους ότι έχουν μία ευκαιρία να μη ζημιωθούν και να επενδύσουν τουλάχιστον 30% από το επενδεδυμένο κεφάλαιο που έχουν. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο δεν θα βγουν ζημιωμένοι αλλά κερδισμένοι.

• Θα ήθελα ένα σχόλιό σας για τα όσα ακούστηκαν περί κακοδιαχείρισης και για “κόκκινα δάνεια” που δόθηκαν χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις. Σε τι ύψος ανέρχονται τα “κόκκινα” δάνεια της Τράπεζας Χανίων και πόσο έχουν επηρεάσει τη λειτουργία της Τράπεζας;  
Τα “κόκκινα” δάνεια των τραπεζών στην Ελλάδα είναι περίπου στο 55%. Μιλάμε για 120 δισ. ευρώ από τα 218 δισ. που είναι το σύνολο των δανείων. Τα “κόκκινα” δάνεια της Τράπεζας Χανίων είναι μόλις στο 33% του συνόλου. Παράλληλα το 95% των δανείων μας είναι επιχειρηματικά και μόλις το 5% στεγαστικά και καταναλωτικά που σημαίνει ότι η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου μας είναι τελείως διαφορετική από τις άλλες τράπεζες που είναι το 35 – 40% καταναλωτικά και στεγαστικά και που λόγω του νόμου Κατσέλη αυτά είναι κατά ένα μεγάλο μέρος χαμένα λεφτά. Υπάρχει όμως κι ένα άλλο στοιχείο που μας ανεβάζει πολύ. Είναι ότι το 85% των δανείων μας έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις με σημερινές εμπορικές τιμές των ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα πριν την κρίση έκανε πολύ καλά τη δουλειά της καθώς είχε εξασφαλίσεις σε όλα της τα δάνεια. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημά μας, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι έχουμε οργανώσει και μια πολύ καλή ανεξάρτητη υπηρεσία για τη διαχείριση των “κόκκινων” δανείων που ήδη έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα.

• Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους μετόχους είναι το ζήτημα της εταιρείας “Κρητικά Ακίνητα”. Αναρωτιούνται κάποιοι ποιοι άλλοι είναι μέτοχοι εκτός από την τράπεζα, ποιοι είναι οι λόγοι σύστασης ομίλων Α.Ε. υπό την “ομπρέλα” των Κρητικών Ακινήτων και ποια είναι τα οικονομικά αποτελέσματά τους. Επίσης θέτουν ερωτήματα αν και σε ποιον βαθμό έχει επηρεάσει η πορεία των συγκεκριμένων εταιρειών την κατάσταση της τράπεζας και από ποιους ελέγχονται αυτές οι εταιρείες. Μπορείτε να αποσαφηνίσετε τα παραπάνω θέματα;
Η Τράπεζα Χανίων δεν είναι ένα απλό τραπεζικό ίδρυμα όπως τα άλλα. Εμείς είμαστε μια επενδυτική αναπτυξιακή τράπεζα που από την ίδρυσή της σκοπός της δεν είναι να βγάζει λεφτά, αλλά να βοηθήσει την τοπική οικονομία και κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό κι επειδή η Κρήτη είναι ένα πολύ καλό “οικόπεδο” θεωρούμε ότι ο τομέας των ακινήτων μπορεί να φέρει πλούτο στον τόπο. Η Τράπεζα λοιπόν πήρε μία πρωτοβουλία παλιά και δημιούργησε μια εταιρεία ακινήτων που πέρα από την Τράπεζα συμμετέχουν 130 επενδυτές. Η Τράπεζα είχε το 54% και οι ιδιώτες το υπόλοιπο. Σήμερα επειδή δεν συμμετείχαν σε Α.Μ.Κ. οι ιδιώτες, ενώ η Τράπεζα πάντα συμμετείχε, πλέον κατέχουμε το 74% του μετοχικού κεφαλαίου της “Κρητικά Ακίνητα”. Θέλω να πω ως προς τη δραστηριότητά της ότι είναι ένας πλούτος που θα τον δουν οι Χανιώτες και οι μέτοχοί μας όταν υπάρξει ανάπτυξη των ακινήτων. Ακόμα και στην περίοδο της κρίσης η Τράπεζα βρήκε ευκαιρίες και έκανε κινήσεις για ανάπτυξη γης. Εχουμε πάρει πάνω από 500 στρ. σε περιοχές που έχουν δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης, πήραμε πρόσφατα την έκταση για το Επιχειρηματικό Πάρκο που πρόκειται για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην Κρήτη και ίσως και στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση δεν έχει ζημιώσει η εταιρεία “Κρητικά Ακίνητα” τη λειτουργία της Τράπεζας. Εχει δεσμεύσει κάποια κεφάλαια, αλλά είναι υπερ-αξίες και προσδοκούμε σημαντικά οφέλη και κέρδη μελλοντικά. Βεβαίως δεν είναι η εποχή να κάνουμε άλλα ανοίγματα.
Οσον αφορά το θέμα του ομίλου που είπατε θέλω να διευκρινίσω ότι η Τράπεζα πήρε κάποιες πρωτοβουλίες για να “ζωντανέψει” 4 βιομηχανίες, που οι 2 συνεταιριστικές ΑΒΕΑ και ΒΙΟΧΥΜ θα έκλειναν το 2013 διότι ήταν κάτω από την “ομπρέλα” της “Αγροτικής” και θα πήγαιναν για εκκαθάριση. Κρίναμε λοιπόν τότε ότι δεν μπορεί η ιστορικότερη επιχείρηση της Ελλάδας στη σαπωνοποιία, πυρηνελαιουργεία και την εμπορία του λαδιού η ΑΒΕΑ να μην της δώσουμε μια προοπτική και να σώσουμε τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να σας πως ότι μετά από πολλά χρόνια η ΑΒΕΑ θα είναι το 2015 κερδοφόρα. Με το ίδιο σκεπτικό πράξαμε και με τη ΒΙΟΧΥΜ, την εταιρεία “Κριαράς”, που μπήκαν ακόμα οι Μύλοι Κρήτης και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ και Χαλκιαδάκης και Η εταιρεία “Χιωτάκη” που από ένα τζίρο 6 εκατ. θα ξεπεράσει μέσα στην 3ετία τα 20 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι και πλούτος και ανάπτυξη θα έρθουν και θέσεις εργασίας σώθηκαν. Αν δεν κάνει όλα αυτά μια τράπεζα τι θα έπρεπε να κάνει; Να πουλάει απλώς χρήμα όπως οι άλλες;

• Κλείνοντας, καλέσατε τους μικρο-μετόχους της Τράπεζας Χανίων να στηρίξουν τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, ενώ όπως έχετε κάνει γνωστό ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές. Εφόσον προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση και μπουν στο παιχνίδι ισχυροί “παίκτες” πως μπορεί να εξασφαλιστεί ο συνεταιριστικός χαρακτήρας της τράπεζας; Δεν είναι απίθανο ένας μεγαλοεπενδυτής να επηρεάζει κατά τον ίδιο τρόπο την πορεία της τράπεζας με έναν μικρό μέτοχο;        
Δεν σας κρύβω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πάρα πολλούς επενδυτές. Τράπεζες, funds του εξωτερικού που συνήθως θέλουν να έρθουν για λίγο, να κερδίσουν και να φύγουν. Από την πλευρά μας όμως ξεκαθαρίζουμε ότι οι επενδύσεις που μας ενδιαφέρουν είναι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Ορισμένους τους διώξαμε χωρίς διαδικασίες, γιατί δεν θέλουμε τη λογική της “αρπαχτής”. Υπάρχουν όμως και fund που τους ενδιαφέρει να επενδύσουν λόγω της επιχειρηματικής διάστασης της Τράπεζας που αναφερθήκαμε πριν. Ως προς τον συνεταιριστικό χαρακτήρα το νομικό πλαίσιο που ψηφίστηκε δεν δίνει εξουσία πάνω από το 33% σε έναν μεγαλοεπενδυτή. Δηλαδή ακόμα κι αν ένας επενδυτής βάλει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου η εξουσία που θα έχει θα αντιστοιχεί το μέγιστο στο 33%. της Γ.Σ. Επίσης θα διορίζει τα 2/5 των μελών του Δ.Σ. κι 1 από τα 2 υπεύθυνα πρόσωπα ή αν δεν ορίσει υπεύθυνο πρόσωπο τα 2/3 της Επιτροπής Ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει ουσιαστικό λόγο στο μάνατζμεντ και συμμετοχή στη διοίκηση. Ομως, ο συνεταιριστικός χαρακτήρας της Τράπεζας δεν αλλάζει αφού το 67% και οι απλοί συνεταίροι θα αποφασίζει για την πορεία της Τράπεζας.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

4 Comments

  1. ΓΙΑΤΙ ΕΚΒΙΑΖΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΕ ? ΤΟΝ ΡΩΤΑΤΕ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ?

  2. Κύριε πρόεδρε νομίζετε ότι απευθύνεστε σε αδαείς και αμόρφωτους….
    Την ευθύνη για την λειτουργία του ιδρύματος την φέρετε αποκλειστικά. Καθήκον της διοίκησης είναι να αφουγκράζεται και να προνοεί. Δεν μας φταίει ούτε ο γείτονας , ούτε η οικονομική κρίση, ούτε οι νέοι νόμοι που επικαλείστε(που και αυτούς τους παρουσιάζετε με την εικόνα που θέλετε) .Εξαπατήσατε και εγκλωβίσατε τους μικρομετόχους με την <>. Ουσιαστικά οι ζημιές της τράπεζας (που είναι αποτέλεσμα και ευθύνη καθαρά της διοίκησης, δηλαδή δική σας) θα πληρωθούν από τους παλαιούς μετόχους και η νέα μετοχική σύνθεση θα παρουσιάζει μια καθαρή εικόνα στους καινούργιους μετόχους έναντι τιμήματος πινακίου φακής…
    Δεν έχετε αντιληφθεί τι ζημιά προκαλέσατε στην αξιοπιστία της τράπεζας, στον τόπο και στην κοινωνία μας. Οι δικαιολογίες που αναφέρετε , δεν πείθουν δυστυχώς κανέναν… Εμείς φταίμε που πιστέψαμε και εμπιστευθήκαμε λάθος ανθρώπους….

  3. Μετα απο αυτο το σαλο που εχει δημιουργηθει νομιζετε οτι ο κοσμος θα ξαναβαλει τα λεφτα του στη τραπεζα χανιων ? Οσοι ξαβαζουν για να σωσουν τα λεφτα τους εκβιαζονται με τον χειροτερο τροπο και δεν εγγυαται κανεις οτι και τα καινουρια φρεσκα λεφτα θα γινουνε καπνος σε δευτερη ανακεφαλαιοποιηση και θα πεσει η μεριδα στο ενα ευρω? Ενημερωσε κανεις απο τη τραπεζα χανιων οτι εχει βγει νομος και απο του χρονου θα ειναι η μεριδα-μετοχη στο χρηματιστηριο με οτι ακολουθει. Ξερατε κυριοι την κατασταση και βγαλατε τη χρυση καταθεση σαν ενα εργαλειο παραπλανησης για να βαλετε τον απλο κοσμο που ειχε προθεσμιακες στο λουκι των μεριδων. Η τραπεζα χανιων ειναι επενδυτικη τραπεζα με αλλα λογια τα κοκκινα δανεια ειναι επιχειρηματικα. Βλεπετε να πηγαινει καμια δουλεια εκτος απο τις τουριστικες καλα? Τα σπιτια ολο και καποια αξια θα εχει, μια επιχειρηση αν κλεισει , τη αξια θα εχει εκτος απο τα γραφεια και τουσ υπολογιστες? Γιατι υπογραψανε για τα κοκκινα δανεια τα οποια τα πληρωσε ο μεριδιουχος ? Γιατι δε πουλησε απο την τεραστια ακινητη της περιουσια για να καλυψει αυτο το κενο αλλα επρεπε για αλλη μια φορα να τη πληρωσει ο απλος καταθετης? Μετα απο αυτο το φιασκο, ποιος Κρητικος θα ξαναβαλει λεφτα στη τραπεζα χανιων ? οσοι μπηκανε στην ανακεφαλαιποιηση ητανε απο Αθηνα, και κορακια οι οποιοι βρηκανε την ευκαιρια για να βγαλουνε λεφτα στις πλατες των Κρητικων. Επαναλαμβανεται το ιδιο λαθος στη τραπεζα χανιων γιατι οταν εγινε μεγαλη και τρανη εναντιωθηκε σ’αυτους που την δημιουργησαν (βλεπε Το μαννα Τσατσαρωνακης) . Πως θα αποζημειωθουνε αυτοι που την στηριζουνε τοσα χρονια ? Τι συναιτερηστικο χαρακτηρα θα εχει μετα απο αυτο η τραπεζα χανιων αφου θα εχει ταπωσει τους Κρητικους καταθετες και θα εχει δωσει κερδη σε κορακια που αρπαξαν την ευκαιρια ? Για απαντηστε κυριε προεδρε.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα