Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Αναζήτηση απαντήσεων για το περιβάλλον από πολίτες, συλλογικότητες, οργανώσεις στα Χανιά

■ Ερωτήµατα προς υποψηφίους

Ξεκάθαρες ερωτήσεις που απαιτούν επίσης ξεκάθαρες απαντήσεις υποβάλλουν σε όλους τους υποψηφίους στο ∆ήµο Χανίων, στην Περιφέρεια και στο ∆ήµο Κισσάµου, πέντε κινήσεις πολιτών, συλλογικότητες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Με αφορµή τις αυτοδιοικητικές εκλογές εκπρόσωποι των κινήσεων πολιτών προχώρησαν σε συνέντευξη τύπου το απόγευµα της Τρίτης, στην οποία και υπέβαλλαν τα ερωτήµατα τους.
Οι ερωτήσεις θα σταλούν στους συνδυσµούς ξεχωριστά και θα ζητηθούν οι απαντήσεις τους µέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, 1 το µεσηµέρι. Ερωτήσεις υπέβαλλαν οι: Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σταυρούς, Save Falasarna, “Πρωτοβουλία Χανιωτών για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου”, “Οικολογική Πρωτοπουλία”, “Πρωτοβουλία Κρήτης ενάντια στις εξορύξεις”.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

Για τον “Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σταυρού” το λόγο πήρε ο κ. Σπύρος Πατρελάκης. «Η κατασκευή του αντλιοστασίου λυµάτων Α44 γίνεται λίγα µέτρα από την αµµουδιά της Παχιάς Άµµου. Το έργο αυτό γίνεται χωρίς να υπάρχει επικαιροποιηµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), έκθεση σκοπιµότητας και έκθεση βιωσιµότητας για το σηµείο αυτό και χωρίς να έχει γίνει διαβούλευση µε τους κατοίκους.
Το αντλιοστάσιο έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται από τον περασµένο χειµώνα παρά τις έντονες αντιδράσει των κατοίκων και επισκεπτών και το γεγονός ότι έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 72.000 υπογραφές και έχουν γίνει νοµικές ενέργειες (αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ και καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αποδέχθηκε να την εξετάσει και την εξετάζει αυτήν την εποχή που µιλάµε). Ο ενδεχόµενος κίνδυνος για την δηµόσια υγεία από πιθανή υπερχείλιση λυµάτων εκεί που απλώνουν οι λουόµενοι τις πετσέτες τους είναι υπαρκτός. Το ίδιο και ο ενδεχόµενος περιβαλλοντικός κίνδυνος, όπως ο κίνδυνος καταστροφής των φωλιών του προστατευόµενου είδους Caretta-Caretta που υπάρχουν στην παραλία αλλά και του βιότοπου του απειλούµενου είδους κρίνων της θάλασσας Pancratium Maritimum και των λιβαδιών Ποσειδωνίας στο βυθό της Παχιάς Άµµου. Στην Παχιά Άµµο βρίσκονται επίσης κάποιες από τις τελευταίες εναποµείνασες αµµοθίνες στο βόρειο άξονα της Κρήτης, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρείται έντονη διάβρωση. Βρίσκεται επίσης µέσα σε µεταναστευτικό διάδροµο πουλιών και ακριβώς δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο ενός αρχαίου λατοµείου» είπε και συµπλήρωσε πως οι κάτοικοι δεν επιθυµούν την ακύρωση του έργου αλλά την χωροθέτηση του αντλιοστασίου λυµάτων σε λιγότερο επισφαλή περιοχή µε βάση µια σωστή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Τις ερωτήσεις υπέβαλλε η κ. Μαλίκα Τζαµαριδάκη µέλος του Συλλόγου.
1.
Θεωρείτε νόµιµο να χρησιµοποιείτε µια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον Κουµπελή (η οποία έγινε το 1993 και περιλαµβάνει µόνο τον Κεντρικό Σταθµό Επεξεργασίας χωρίς τα δίκτυα και τα αντλιοστάσια) ως µελέτη οµπρέλα για όλα τα υπόλοιπα έργα, ανεξάρτητα από τον τόπο των υποέργων: ρέµατα (βλέπε Καλαθάς), παραλίες (βλέπε Παχιά Άµµος/Σταυρός) µε σοβαρό κίνδυνο ενός περιβαλλοντικού ατυχήµατος; Κανονικά θα έπρεπε να είχε γίνει ΜΠΕ που θα έπρεπε να δηµοσιοποιηθεί και να γίνει αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης. Ξέρετε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική νοµοθεσία, εξ’ ου και η προσφυγή µας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  για παράβαση; Επιπλέον επειδή η ΕΕ έχει χρηµατοδοτήσει/χρηµατοδοτεί ένα µεγάλο µέρος του έργου υπάρχει κίνδυνος να απαιτηθεί η επιστροφή των χρηµάτων.
2.
∆εσµεύεστε να εξετάσετε επαρκώς εναλλακτικές λύσεις έχοντας λάβει υπόψη την ευαλωτότητα των ειδών και οικοτόπων (Caretta-Caretta , Pancratium maritimum, λιβάδια Ποσειδωνίας, αµµοθίνες) και τη γεωδυναµική της περιοχής µε µία βιώσιµη κατασκευή του αντλιοστασίου λυµάτων σε διαφορετική θέση προς όφελος τόσο της κοινωνίας όσο και του περιβάλλοντος;

ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Ερώτηση διατυπώθηκε και για το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών για τους υποψηφίους για το ∆ήµο Χανίων.
1. Είναι σε εξέλιξη η ιδιωτικοποίηση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας και κυριολεκτικά δεν έχει ανοίξει µύτη! Είναι ένα σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων. Το πάρκο δίνεται µέσω Σ∆ΙΤ σε ιδιώτη για 27 χρόνια και αυτή τη στιγµή βρίσκεται στην τελική φάση διαβούλευσης. Ζητάµε όλες οι παρατάξεις να πάρουν θέση. Συµφωνούν να δοθεί το Πάρκο για 27 χρόνια σε ιδιώτη και για κάθε εκδήλωση που γίνεται στο πάρκο να πρέπει να πληρώνουν αντίτιµο, να δοθεί το αναψυκτήριο σε ιδιώτη και να του χρηµατοδοτήσουν την ανάπλαση;

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο κ. Μιχάλης Πατσουράκης από την “Πρωτοβουλία Χανιωτών για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου διατύπωσε τα παρακάτω ερωτήµατα για υποψήφιους συµβούλους στο ∆ήµο Χανίων:
1. Παλεύουµε εδώ και 17 χρόνια να γίνει το στρατόπεδο Μαρκοπούλου, χώρος πρασίνου χωρίς τη θεσµοθέτηση συντελεστών δόµησης και κάλυψης. Τι γνώµη έχουν οι δηµοτικές παρατάξεις για αυτό και πως θα το αντιµετωπίσετε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο;
2. Τα µέλη της Πρωτοβουλίας πιστεύουµε ότι η µετατροπή του στρατοπέδου σε πάρκο πρέπει να γίνει µε συµµετοχικό σχεδιασµό, δηλαδή την ενεργό συµµετοχή των πολιτών από την πρώτη ηµέρα και σε όλες τις φάσεις του. Παράλληλα ζητάµε να ανοίξει από τώρα ο χώρος ή µέρος του χώρου για χρήσεις συµβατές µε το πάρκο. Ποιες είναι οι θέσεις των παρατάξεων για τα παραπάνω και πως προτίθενται να τα υλοποιήσουν;

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΚΑΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ

Από την “Οικολογική Πρωτοβουλία” τις ερωτήσεις υπέβαλλε ο κ. Φώτης Ποντικάκης. Ειδικότερα:
1.
(Για τις παρατάξεις του ∆ήµου Χανίων) Ποια είναι η θέση σας για τη δηµιουργία θεάτρου 1.600 θέσεων στη δηµόσια έκταση των Αγίων Αποστολών, µε δεδοµένο ότι µια τέτοια κατασκευή θα µειώσει τους χώρος πρασίνου της πόλης, θα προσθέσει τσιµέντο και κυκλοφοριακή συµφόρηση καθώς και πάνω από 1.000 επιπλέον θέσεις στάθµευσης σε ένα χώρο που ήδη αντιµετωπίζει κυκλοφοριακό πρόβληµα το καλοκαίρι. Θα δεχτείτε να εξετάσετε άλλες εναλλακτικές λύσεις που δε θα επιβαρύνουν το µοναδικό αυτό πνεύµονα πρασίνου, οξυγόνου και αναψυχής στην πόλη µας;
Πάνω στο συγκεκριµένο ερώτηµα ο κ. Ποντικάκης ρωτήθηκε από τα “Χ.ν.” για το πως σχολιάζει τις αναφορές ότι ο χώρος που προορίζεται για θέατρο είναι “υποβαθµισµένος” και σε “κακή κατάσταση. «Ο χώρος αυτός είναι πράσινο αλλά αντιµετωπίζει βέβαια το πρόβληµα που αντιµετωπίζει συνολικά η περιοχή των Αγίων Αποστόλων ότι δεν υπάρχει τακτική καθαριότητα από το ∆ήµο. ∆εν µπορεί να λένε ότι επειδή ο ∆ήµος δεν καθαρίζει σε µόνιµη βάση την περιοχή “θα της ρίξουµε τσιµέντο για να καθαρίζει πιο εύκολα…” ∆εν είναι λογική αυτή! Να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την καθαριότητα της περιοχής» απάντησε.
2.
(Για τις παρατάξεις του ∆ήµου και τη Περιφέρειας) Είναι δεδοµένο ότι η καύση σκουπιδιών παράγει καρκινογόνες διοξίνες στον αέρα και αφήνει για ειδική προσεκτική διαχείριση τοξική τέφρα, ενώ οι εταιρείες που την προωθούν προβάλλουν την παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια και φίλτρα για την ατµοσφαιρική ρύπανση. Σε µια χώρα όπως η Ελλάδα που υπάρχει πλήρης απουσία ελεγκτικών µηχανισµών και η τήρηση περιβαλλοντικών κανονισµών είναι η εξαίρεση κι όχι ο κανόνας, η µόλυνση αέρα, νερού κι εδάφους θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, όταν ακόµη και προηγµένες χώρες όπως η Ελβετία βρίσκουν µολυσµένα εδάφη από εργοστάσια καύσης π.χ. στη Λωζάννη και σε πολλές άλλες περιοχές τους. Είστε διατεθειµένοι να απορρίψετε τις πιέσεις κυβέρνησης και ιδιωτικών εταιρειών για προώθηση µιας τέτοιας “λύσης” στα Χανιά και την Κρήτη, ενώ υ υπάρχει η εναλλακτική πραγµατική λύση της µείωσης, επαναχρησιµοποίησης, κοµποστοποίησης και ανακύκλωσης στην πηγή µε συµµετοχή των πολιτών;

Ο υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος µιλά για το διακύβευµα των εκλογών της Κυριακής

ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ

Ερώτηση υποβλήθηκε και από την “Πρωτοβουλία Ενάντια στις Εξορύξεις”. Σε αυτή αναφέρεται:
1. Επιστήµονες και ΟΗΕ επισηµαίνουν ότι βρισκόµαστε πλέον σε κατάσταση βίαιης κλιµατικής κατάρρευσης, γεγονός που επικαλείται διαρκώς και η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει τις καταστροφικές συνέπειες από τα ακραία κλιµατικά φαινόµενα και στη χώρα µας.
Εφόσον η καύση των ορυκτών καυσίµων είναι από τις σηµαντικότερες αιτίες για το φαινόµενο του θερµοκηπίου, πως αυτό συνάδει µε την παραχώρηση των πιο ευαίσθητων και προστατευόµενων περιοχών σε Ηπειρο, Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη για την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, σε βάρος του τουρισµού και της αλιείας και µάλιστα σε πρωτόγνωρα βάθη, που καθιστούν µη βιώσιµη την εκµετάλλευση; Ποια είναι η θέση σας για ένα τόσο κεντρικής σηµασίας ζήτηµα; Συµφωνείτε ότι πρέπει να επανεξεταστούν όσες θετικές γνωµοδοτήσεις έγιναν στο παρελθόν από τα Περιφερειακά και ∆ηµοτικά Συµβούλια για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και να επικαιροποιηθούν σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα;”.

ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ

∆εσµεύεστε ότι δεν θα επιτρέψετε να γίνει τουριστικό χωριό πάνω στη παραλία;

Ερωτήσεις στους υποψήφιους δηµάρχους και τους δηµοτικούς συµβούλους του ∆ήµου Κισσάµου υπέβαλλε ο κ. Φώτης Μπιχάκης από την πρωτοβουλία Save Falasarna. Εισαγωγικά τόνισε πως οι πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις «αναβαθµίζουν την προστασία Μπάλου, Φαλάσαρνων και Λαφονησιού, παραλιών και ευαίσθητων οικότοπων που ως τέτοια αποτελούν πόλο έλξης για πάνω από 3 εκ. επισκέπτες και πόλο αναφοράς για τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη. Η εδώ και µια 10ετία διαχείριση τους ήταν προβληµατική και οδηγούσε σε πολλαπλά αδιέξοδα. Η προσπάθεια της πρωτοβουλίας µας να πιέσουµε στην κατεύθυνση “ότι καταστρέφει την φύση δεν είναι ανάπτυξη” θεωρούµαι ότι έβαλε το δικό της λιθαράκι προς αυτήν την κατεύθυνση».
• Ποια θέση παίρνει η κάθε ∆ηµοτική παράταξη για τις τρεις υπουργικές αποφάσεις; Θα τις εφαρµόσουν; Τις καλωσορίζουν; ∆εν θα τις ανατρέψουν; ∆εσµεύονται ότι δεν θα επιτρέψουν να κτιστεί ένα τεράστιο τουριστικό χωριό πάνω στη παραλία των Φαλασάρνων ναι ή όχι; Στη διαβούλευση για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες θα ενσωµατώσουν µε δική τους παρέµβαση τις τρεις υπουργικές αποφάσεις;


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

2 Comments

  1. Καλησπέρα,
    θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ενημέρωση σχετικά με το θέμα.
    Ανταποκρίθηκαν τελικά στις ερωτήσεις που τέθηκαν και ποιοί συνδυασμοί; Ακόμα και το γεγονός οτι δεν απαντήθηκαν οι επιστολές, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, είναι χρήσιμο να το γνωρίζουν οι ψηφοφόροι γιατί μπορεί να αποτελέσει ένδειξη του τρόπου αντιμετώπισης των θεμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος από την πλευρά των συνδυασμών.
    Ιδανικό βέβαια θα ήταν να δημοσιευθούν αυτούσιες οι απαντήσεις συνδυασμών.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα