Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 2020

Άγνωστοι φιλέλληνες

Στα 200 χρόνια της εθνικής παλιγγενεσία δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τους πολυάριθμους και άγνωστους φιλέλληνες του 1821, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών, εγκατέλειψαν πλούτη και ανέσεις στις μακρινές πατρίδες τους, για να πεθάνουν, όχι απαραιτήτως ηρωικά για την ανεξαρτησία των Ελλήνων.
Έτσι ξεφυλλίζοντας στη φιλόξενη Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου τα “Ελληνικά Χρονικά”, την εφημερίδα, η οποία εξεδίδετο στο Μεσολόγγι από το 1824, στις κιτρινισμένες σελίδες της βρήκα δύο νεκρολογίες, αναφερόμενες σε ισάριθμους φιλέλληνες που πέθαναν στα χώματα της Ελλάδος, άγνωστοι αλλά με την καρδιά τους δοσμένη στον αγώνα των Ελλήνων. Παραθέτω τις σχετικές νεκρολογίες.
«Ελληνικά Χρονικά», Μεσολόγγιον -Αριθ. 63- τη 2 Αυγούστου 1824
«Με ανέκφραστον λύπην μας μανθαίνομεν ότι την 11 Αυγούστου ε.ν. περί τας 10 ώρας της πρωΐας απέθανεν εις Γαστούνην ο Λορδ Κάρολος Μουράι, υιός του Δουκός Αδίλ, εξαιτίας δριμυτάτου εγκεφάλου ων εις ηλικίαν είκοσι πέντε μόνον ετών έδειξεν εις όλα και καθ’ όλα, αφ’ ης στιγμής επάτησε της πατρίδος μας το έδαφος, τα πλέον ευγενή του ζήλου και της φιλανθρωπίας αισθήματα, αμιλλώμενος πάντοτε, όσον δυνατόν, εις το να ευποιή […]
Λυπηρά ευγνωμοσύνη διά την ανάμνησιν του ευγενούς τεθνηκότος, υψηλή και ευγενής ευγνωμοσύνη, η οποία αιωνίως θέλεις διαμένει εις κάθε Έλληνος πολίτου καρδίαν!»
«Ελληνικά Χρονικά», -Αριθ. 83- τη 11 Οκτωβρίου 1824
«Χθες μετά την δύσιν του ηλίου ετελεύτησεν ο ευγενέστατος ιππεύς Ερρίκος Μεϊζέλος (Henry Meisel) εκ Δρέσδης, ασθενήσας με πυρετόν προ 10 περίπου ημερών, και άφησεν εις λύπην απαρηγόρητον, όσους τον εγνώρισαν εις το ολίγον διάστημα της εδώ διατριβής του. Γεννηθείς εξ ευγενών και λαμπρών γονέων, και χρηματίσας εις την δούλευσιν της Βασιλικής Αυλής της Σαξονίας… ήλθε τελευταίον προ δύο μηνών σχεδόν εις την Ελλάδα, δια να χρησιμεύσει εις τα πράγματα […] φέρθη το λείψανόν του εις την εκκλησίαν του Αγίου Σπυρίδωνος, συνοδευόμενον υπό του θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρωγών μετά των ιερέων… και λοιπών πολιτικών και πολεμικών υπουργών, πλήθους ανδρών και γυναικών […] ετάφη δε εις την ιδίαν εκκλησίαν του Αγίου Σπυρίδωνος».
Συντάκτης, ως γνωστόν, των “Ελληνικών Χρονικών” ήταν ο νεαρός Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ (1798-11/4/1826), ο οποίος μαζί με την Ελληνίδα γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους σκοτώθηκαν στην έξοδο του Μεσολογγίου…
Ας τους αφιερώσουμε στον καθένα ξεχωριστά, τους στίχους του ποιητή της ελληνικής διασποράς:
“Υπήρξεν έτι το άριστον εκείνο. Ελληνικός- / Ιδιότητα δεν έχ’ η ανθρωπότης τιμιωτέραν·”…

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες