Κυριακή, 26 Ιουνίου, 2022

Ελαιοκομικά νέα

Ευνοϊκές οι συνθήκες για την ερχόμενη ελαιοπαραγωγή

Κρύος χειμώνας, βροχερή άνοιξη και χαμηλή περσινή σοδειά, προϋποθέσεις για καλή βεντέμα!

Οι αρκετές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις αλλά και οι χαμηλές θερμοκρασίες του φετινού χειμώνα και της άνοιξης μπορεί να προξένησαν κάποιες σημαντικές ζημιές, σε ευτυχώς λίγες περιπτώσεις, θα έχουν όμως και αρκετές ευνοϊκές αλλά και ειδικές για την ελαιοκαλλιέργεια επιδράσεις.
Οι χιονοπτώσεις, οπωσδήποτε, προκάλεσαν αρκετές ζημίες στον ελαιόκαρπο που δεν είχε ακόμη συγκομιστεί οι όποιες, όσες εμπίπτουν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, μπορεί να αποζημιωθούν! Οι ζημιές όμως που προκληθήκαν στα ίδια τα δέντρα, δυστυχώς δεν μπορούν να αποζημιωθούν λογω των ακατανόητων και μη διορθωνόμενων, παρά τα υπομνήματα του ΣΕΔΗΚ, διατάξεων του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.
Ωστόσο, οι χιονοπτώσεις αυτές, θα συντελέσουν και σε σοβαρές ωφέλειες, όπως ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων και η πλήρης κάλυψη των αρδευτικών και αστικών αναγκών.
Ελαιοκομικά νέαΑπό την άλλη πλευρά οι αρκετά πλούσιες, φέτος, βροχοπτώσεις όπως και οι χαμηλές θερμοκρασίες (Πιν.1) οπωσδήποτε αποτελούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για μια καλή ελαιοπαραγωγή για την χρονιά που έρχεται.
Οι πλούσιες βροχοπτώσεις οι όποιες φέτος αποτελούν ήδη 60-140% των βροχοπτώσεων του 2022 και το 30-80% του μέσου όρου της τελευταίας 10/ετίας (Πιν.1), αποτελούν μια αρκετά ευνοϊκή συνθήκη αφού εξασφαλίζουν την πλήρη αξιοποίηση των λιπασμάτων αλλά και την καλή τροφοδοσία με νερό των αρδευόμενων αλλά και των ξερικών (μη αρδευόμενων) ελαιοδέντρων κατά την κρίσιμη περίοδο της άνθησης αλλά ακόμη και κατά την θερινή περίοδο στα εδάφη με υψηλή υδατοικανότητα
Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατήσαν φέτος τον Χειμώνα και συνεχίζονται, ευτυχώς χωρίς ζημιές, μέχρι και τώρα μέσα της Άνοιξης, αποτελούν μια άλλη σημαντική προϋπόθεση, αφού ικανοποίησαν τις απαραίτητες ανάγκες σε ψύχος των ελαιοδέντρων ώστε να επιτύχουν μια καλή ανθοφορία.
Η χαμηλή παραγωγή της περσινής περιόδου αλλά και η σχετικά έγκαιρη συγκομιδή της αποτελούν ένα άλλο σημαντικό παράγοντα που μπορεί να συντελέσει σε μια καλή έως πλούσια νέα σοδειά.
Ο κίνδυνος του Δάκου, παρουσιάζεται επίσης θεωρητικά μειωμένος αφού οι αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα –άνοιξης οπωσδήποτε, δεν επιτρέπουν πλήρη εξέλιξη των μορφών του βιολογικού κύκλου του κατά την περίοδο αυτή. Αυτό όμως δεν επιτρέπει επανάπαυση αλλά αντίθετα απαιτεί σωστή εφαρμογή της Δακοκτονίας και ιδιαίτερα έγκαιρη εφαρμογή της πρώτης γενικής διαβροχής, πριν από την “πήξη του πυρήνα” !
Επομένως, έκτος απροόπτου όπως π.χ. η εμφάνιση καυσώνων κατά την άνθηση, η ερχόμενη σοδειά μπορεί να είναι αρκετά καλή και οπωσδήποτε καλύτερη από την φωτεινή!

Τιμές: Έντονες ανοδικές τάσεις στην Ισπανία συμβάλλουν σε μικρότερες στην Ελλάδα

Η διάθεση με δημοπρασίες εξασφαλίζει διαφάνεια και καλύτερες τιμές. Πρέπει όμως να γενικευτεί με μέριμνα των παραγωγών.

Οι περίπλοκες και τις απρόβλεπτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στις διεθνείς αγορές εξαιτίας της πανδημίας από την μια πλευρά και του πολέμου στην Ουκρανία από την άλλη, σε συνδυασμό με την όχι και τόσο πλούσια παγκοσμια φετινή παραγωγή, πυροδότησαν γενικές ανοδικές τάσεις στην Ισπανία, οι όποιες μεταδόθηκαν μερικώς και στην Ελλάδα και πολύ λίγο στην Ιταλία! Βασικό ρόλο σε αυτό, φαίνεται ότι έπαιξε η πρόσφατη διακοπή εξαγωγών σπορελαίων από Ουκρανία η οποία εξώθησε σε υπερδιπλασιασμό των τιμών τους στις Ευρωπαϊκές αγορές και ιδίως στην Ισπανία όπου θορύβησε την Κυβερνηση και προκάλεσε έντονες αυξητικές τάσεις σε όλες τις κατηγορίες ελαιολάδου.
Ετσι σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 15-3-22 (βλ.www.sedik.gr):
Στην Ισπανία οι μέγιστες τιμές του έξτρα εκτινάχτηκαν στα 4,80€/κ, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά και τις τιμές Ιταλίας, ενώ παράλληλα οι μέσες έφτασαν στα 3,71€/κ και οι ελάχιστες στα 3,49 €/κ.
Παραδόξως, όμως, αυξήσεις παρουσίασαν και τα απλά παρθένα (οξυτ<2ο ) που έφτασαν στα 3,65€/κ αλλά και τα λαμπάντε που έφτασαν στα 3,41€/κ
Στην Ιταλία παρουσιάστηκαν μικρές σποραδικές αυξήσεις του έξτρα της τάξεως των 0,10€/κ σε ορισμένες αγορές και οι μέγιστες κυμάνθηκαν μεταξύ 4,0 -4,2 €/κ ενώ ο μ.ο. χώρας στα 4,18€/κ
Στην Ελλάδα οι τιμές του έξτρα 0,3ο κατά περιοχές είχαν ως εξής:
Στην Κρήτη κυμάνθηκαν μεταξύ 3,20-3,30€/κ στην συνήθη αγορά με “κόψιμο”, ενώ στις πρόσφατες δημοπρασίες (10-14 Μαρτίου) που γίνονται κυρίως στον Ν. Λασιθίου, έφτασαν στα 3,62€/κ στον Α.Σ. Ζάκρου και στα 3,60€/κ στον Α.Σ. Σκοπής.
Αποδεικνύεται έτσι, για μια ακόμη φορά, η ιδιαίτερη σημασία και αξία της μεθόδου των δημοπρασιών, οι οποίες έκτος του ότι αποτελούν ορθή και διαφανή μέθοδο διάθεσης του ελαιολάδου ειδικά στους Συν/σμους, συντελούν και σε αξιόλογες αυξήσεις όχι μόνο για τους Συν/σμούς που τις εφαρμόζουν αλλά και ευρύτερα στην περιοχή τους αφου παρασύρουν αναγκαστικά προς τα άνω και τις τιμές του συνήθους εμπορίου.
Πρέπει όμως να γενικευτούν, όπως συνιστά ο ΣΕΔΗΚ και να εφαρμοστούν και στην Δυτική Κρήτη και όχι μόνο στην Ανατολική (Πιν.2). Και αυτό βέβαια εξαρτάται από τα Δ.Σ. των Συν/σμων αλλά και τα μέλη τους!
Στην Πελοπόννησο οι μέγιστες έφτασαν στα 3,45€/κ, στον Α.Σ. Νηλέας, ενώ στην Κέρκυρα έφτασαν στα 4€/κ στην επιχείρηση Λούβρος & Σια

Οι σημαντικές ευεργετικές επιδράσεις του ελαιολάδου στην υγεία

Ο ειδικός ρόλος του στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού και η πρόκληση για ανάδειξη του και στην Ελλάδα

Ελαιοκομικά νέαΑφού ως φαίνεται πως η πανδημία δύσκολα θα μας εγκαταλείψει, χρήσιμος είναι ένας σύντομος απολογισμός για τα μέτρα και μέσα τα οποια κατά την διάρκεια της προβλήθηκαν κατά κόρον και μας συστήθηκαν έντονα για την αντιμετώπιση της.
Και ο απολογισμός αυτός βέβαια, έκτος από τους απλούς πολίτες που οπωσδήποτε έχουν βγάλει τα συμπεράσματα τους, αφορά κυρίως τους πραγματικά ειδικούς και απαλλαγμένους από επιχειρηματικές επιρροές η περίεργες προσωπικές φιλοδοξίες επιστήμονες και όχι τους ετερόφωτους διάττοντες αστέρες και αστεροειδείς των ΜΜΕ
Πρόκληση η έρευνα ελαιολάδου κατά του κορωνοϊού
Βασική απορία που φαίνεται να έμεινε από τα κατά καιρούς μέτρα κατά του Κορωνοιού σε πολλούς πολίτες αλλα και ειδικούς, είναι γιατί ορισμένα μέσα (εμβόλια, μάσκες, φάρμακα, κ.α.) που σχετίζονταν άμεσα με την κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων, προβλήθηκαν ή και επιβλήθηκαν έντονα, ενώ άλλα όπως μελέτες των συνθηκών και παραγόντων που σχετίζονται με την φυση, τις ιδιοτητες και την μετάδοση του ιού, θεωρήθηκαν ήσσονος σημασίας η και αγνοήθηκαν τελείως.
Η διατροφή του πληθυσμού, για παράδειγμα και ο ρόλος ορισμένων προϊόντων όπως το ελαιόλαδο του οποίου οι επιστημονικές αποδείξεις για τις ευεργετικές επιδράσεις του σε σωρεία σοβαρών ανθρώπινων παθήσεων συνεχώς αυξανονται, ελάχιστα μελετήθηκαν.
Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσαν οι έρευνες μερικών Ισπανών επιστημόνων οι οποίες βέβαια, χρηματοδοτούμενες μόνο από μικρές χορηγίες κάποιων ελαιουργικών βιομηχανιών, δεν έχουν ακόμα τελεσφορήσει.
Η Ισπανική ιστοσελίδα Mercacei πρόσφατα δημοσίευσε σημαντικό άρθρο με τίτλο “ Οι 20 κορυφαίες ευεργετικές επιδράσεις του ελαιολάδου στην υγεία”.
Και στις επιδράσεις αυτές, βέβαια, αποφεύγει να αναφέρει τις σοβαρές ευεργετικές επιδράσεις του ελαιολάδου στις καρδιοπάθειες και τους καρκίνους, θεωρώντας τις ίσως, αρκετά γνωστές πλέον.
Στην συνέχεια αναφέρονται μερικές από τις επιδράσεις αυτές με την ευχή όπως κάποιοι αρμόδιοι η ειδικοί και στην Ελλάδα ασχοληθούν με την έρευνα των ιδιοτήτων και των τρόπων μετάδοσης του ιού.
Είναι βέβαιο πως τέτοιες έρευνες θα αποδόσουν εθνικά περισσότερο από ότι αυτές που μεχρι σήμερα γίνονται!

1. Η Μεσογειακή διατροφή μειώνει τη μετάδοση COVID-19 έως και 64%

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 9.677 συμμετέχοντες στο SUN Project (Monitoring University of Navarra) και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Clinical Nutrition, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τήρηση της Μεσογειακής Διατροφής πλουσιας σε ελαιόλαδο συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο COVID-19, ο οποίος μειώνεται έως και 64% σε εκείνους που την ακολουθούν καλύτερα.

2. Διατροφή πλούσια σε ελαιόλαδο προστατεύει από απώλεια μνήμης και άνοια

Ελαιοκομικά νέαΗ Μεσογειακή διατροφή πλούσια σε ψάρια, λαχανικά και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλο από τη συσσώρευση πρωτεϊνών και τη συρρίκνωση που μπορεί να οδηγήσει στη νόσο του Αλτχάϊμερ, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού American Academy of Neurology.

3. Η Μεσογειακή διατροφή στην πρόληψη του Αλτσχάιμερ

Ελαιοκομικά νέαΕρευνητές από το Πανεπιστήμιο (UMA) και το Ινστιτούτο Βιοιατρικής Έρευνας της Μάλαγα (IBIMA) πραγματοποίησαν 11 μελέτες με τις όποιες ανασκόπησαν 589 κλινικές έρευνες πληθυσμού 12.458 ατόμων σχετικές με την διερεύνηση της επίδρασης της Μεσογειακής Διατροφή στην προστασία από την νόσο Αλτχάϊμερ.
Το κύριο συμπέρασμα της μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Clinical Medicine, ήταν ότι για κάθε σημείο που αυξάνει την τήρηση του διατροφικού αυτού προτύπου, ο κίνδυνος για τη νόσο του Αλτσχάιμερ μειώνεται κατά 11%.

4. Η Μεσογειακή διατροφή προλαμβάνει την κυτταρική γήρανση

Ελαιοκομικά νέαΕνας υγιεινός τρόπος ζωής που βασίζεται στην χρήση Μεσογειακής Διατροφής πλούσιας σε ελαιόλαδο παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της πρόωρης βράχυνσης των «τελομερών», η οποια αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία της κυτταρικής γήρανσης.
Αυτό επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές από το CIBERobn στη Μονάδα Ανθρώπινης Διατροφής του URV-IISPV τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Antioxidants.
Υπόψη ότι τα «τελομερή» όπως ονομάζονται διεθνώς τα ακραία τμήματα των χρωμοσωμάτων από τις ελληνικές λέξεις τέλος-και–μέρος,χρησιμεύουν για την προστασία του DNA. Συγκρίνονται συχνά με το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα που βρίσκεται στην άκρη από τα κορδόνια των παπουτσιών που προστατεύουν το κορδόνι από το να ξεφτίσει στην άκρη. Η μείωση του μήκους των τελομερών είναι ο πρωταρχικός λόγος γήρανσης και εμφάνισης νόσων που συνδέονται με το γήρας όπως ο καρκίνος, τα αυτόνομα και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

5. Τα οφέλη του βιολογικού εξτρα παρθένου ελαιόλαδου για τη μητέρα κατά τον θηλασμό.

Ελαιοκομικά νέαΜια διατριβή που υποστηρίχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Jaén (UJA) υπογραμμίζει τα οφέλη του βιολογικού Έξτρα Παρθένου Ελαιολάδου για τη μητέρα κατά την περίοδο της γαλουχίας.Ειδικότερα εξετάστηκε η εφαρμογή βιολογικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου στον πόνο, τις ρωγμές στη θηλή κατά τη διάρκεια του θηλασμού»,.

6. Το ελαϊκό οξύ συμβάλλει στην καταπολέμηση της σκλήρυνσης κατά πλάκας

Ελαιοκομικά νέαΗ μη φυσιολογική απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλεί η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) επιτίθεται και βλάπτει το κεντρικό νευρικό σύστημα μπορεί να πυροδοτηθεί από την έλλειψη συγκεκριμένου λιπαρού οξέος στον λιπώδη ιστό, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Yale.Το εύρημα, που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Clinical Investigation, υποδηλώνει ότι η αλλαγή στη διατροφή θα μπορούσε να βοηθήσει στη θεραπεία ορισμένων ατόμων με αυτή την αυτοάνοση νόσο.

7. Οι πολυφαινόλες του ελαιολάδου κατά της ινομυαλγίας

Ελαιοκομικά νέαΕρευνητές από το Πανεπιστήμιο του Jaén (UJA), μαζί με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Jaén και το Solvitae Medical, αναπτύσσουν μια κοινή μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολυφαινολών της ελιάς κατά της ινομυαλγίας. Συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη διατροφικής παρέμβασης -η οποία έχει τη συνεργασία της Ένωσης Ασθενών Ινομυαλγίας της Jaén (AFIXA) και της εταιρείας Genosa- θα χρησιμεύσει για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός συμπληρώματος διατροφής που ονομάζεται Mygrium®, με υψηλή συγκέντρωση παραγόμενων πολυφαινολών της ελιάς. δέντρο, στα συμπτώματα που υπέστη αυτή η ομάδα.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο πρώτος επιβάτης ελληνικού αεροπλάνου

Μέσα στα στενά όρια της Ιστορίας του τόπου μας, που μαθαίνουμε στα σχολεία, δεν περιλαμβάνονται συνήθως και ορισμένα περιστατικά, καθοριστικά για την εξέλιξη και...

16 χρόνια Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στα Χανιά

Σχολείο... πρώτης ευκαιρίας είναι το ΣΔΕ Χανίων και τα τμήματά του σε Πλατανιά και Κίσσαμο για περίπου 1.300 μαθητές που εγγράφησαν σε αυτά από...

Αγοράκι ηλικίας 2 ετών εντοπίστηκε λιπόθυμο στη θάλασσα – Συνελήφθη ο πατέρας του

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής νοσηλεύεται αγοράκι ηλικίας 2 ετών, το οποίο εντοπίστηκε, σε λιπόθυμη κατάσταση, στη θαλάσσια περιοχή Παλιουρίου, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Το ανήλικο αγόρι...

Χανιά: Προφυλακιστέος 38χρονος για ασέλγεια στις κόρες του

Νέα υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικων συγκλονίζει τα Χανιά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες των “Χ.ν.” στις 21 Ιουνίου, συνελήφθη στα Χανιά κατόπιν εντάλματος σύλληψης...

Στη Σούδα για πρώτη φορά το κρουαζιερόπλοιο της Disney

Στη Σούδα κατέπλευσε νωρίς το πρωί το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο “Disney Magic” το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που ανήκει και διαχειρίζεται η Disney Cruise Line, θυγατρική της...

Σπάνια σύνοδος πέντε πλανητών – Δεν θα υπάρξει ξανά έως το 2040

Μόλις ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο και στον ουρανό έχουν δώσει «ραντεβού» πέντε πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος). Η σπάνια σύνοδός...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα