Σάββατο, 27 Νοεμβρίου, 2021

Μείωση της κατανάλωσης του λαδιού

Αθήνα
Περιορισμένη εμφανίζεται η κατανάλωση ελαιολάδου στην ελληνική αγορά, με τις τιμές λιανικής να παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης της Icap Group με τίτλο «Ελαιόλαδο – Πυρηνέλαιο – Επιτραπέζιες Ελιές», εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, η ζήτηση για προϊόντα ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας
είναι ανοδική.
Η εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου υπερκαλύπτει την εγχώρια ζήτηση, ενώ μεγάλες ποσότητες διατίθενται και σε χώρες του εξωτερικού. Το μέγεθος της παραγωγής ελαιολάδου και πυρηνελαίου εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της παραγωγής των ελαιοδέντρων και, κατ´ επέκταση, την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων. Το 2009/10 η εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου υποχώρησε κατά 4,3% σε σχέση με την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο.
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ
Το μέγεθος των εξαγωγών ελαιολάδου και πυρηνελαίου εξαρτάται κατ´ αρχήν από το ύψος της εγχώριας παραγωγής (κυκλικότητα της παραγωγής) καθώς και από τη ζήτηση των χωρών του εξωτερικού. Κατά συνέπεια, οι εξαγωγές ελαιολάδου συνήθως παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγόμενων ποσοτήτων αφορά χύμα ελαιόλαδο, το οποίο προωθείται στην Ιταλία, ενώ οι εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου παρουσίασαν ανοδική τάση το 2010 σε σχέση με το 2009. Ωστόσο, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον συνολικό όγκο των εξαγωγών.
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Το 2009/10 η εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου μειώθηκε κατά 6,1% σε σχέση με το 2008/09. Εντονότερη υποχώρηση παρατηρείται στη ζήτηση τυποποιημένου ελαιολάδου (9,3%) καθώς η πλειοψηφία των καταναλωτών εξακολουθεί να προμηθεύεται χύμα ελαιόλαδο. Την περίοδο 2009/10 το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης καλύφθηκε από το χύμα διακινούμενο ελαιόλαδο (43%).
Όσον αφορά το πυρηνέλαιο, ο κύριος όγκος του διακινείται σε ακατέργαστη μορφή ενώ η παραγωγή ραφιναρισμένου πυρηνελαίου είναι μικρή. Η εγχώρια αγορά ραφιναρισμένου πυρηνελαίου υποχώρησε κατά 15% το 2009/10.
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
Το ποσοστό συγκέντρωσης στην αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου είναι αρκετά υψηλό, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν τα μερίδια που κατέχουν στην αγορά με κάθε τρόπο (π.χ. καλύτερη προώθηση και προβολή των προϊόντων τους, προσφορές κ.λπ.). Στην ένταση του ανταγωνισμού συμβάλλει και η αύξηση του μεριδίου αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η οποία στηρίζεται στη διαφορά τιμών σε σχέση με τα “επώνυμα” προϊόντα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του κλάδου ωστόσο είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιολάδου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ισχυρό και αθέμιτο ανταγωνισμό από τους παραγωγούς που διακινούν χύμα ελαιόλαδο, παρά τη σχετική απαγόρευση που ισχύει (Κανονισμός (ΕΚ) 1019/2002).
Η εγχώρια αγορά ελαιολάδου θεωρείται “ώριμη” με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει αξιόλογες μεταβολές ετησίως. Στο επίπεδο της διάθεσης τυποποιημένου ελαιολάδου, η αγορά δέχεται πιέσεις σαν αποτέλεσμα της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και προβλέπεται να κυμανθεί τις επόμενες δύο ελαιοκομικές περιόδους στα ίδια επίπεδα περίπου με το 2009/10 με κάποιες μικρές διακυμάνσεις.
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση του επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου με τη χρήση επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Περαιτέρω, συνετάχθη ο ομαδοποιημένος ισολογισμός του κλάδου βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 14 επιχειρήσεων, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2009 και 2010.
Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, οι πωλήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων υποχώρησαν το 2010 κατά 16%. Τα συνολικά μικτά κέρδη υποχώρησαν με υψηλότερο ρυθμό (25,8%). Τα παραπάνω οδήγησαν στην επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο από θετικό το 2009 μετετράπη σε αρνητικό το 2010. Η σημαντική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων οδήγησαν στην εμφάνιση κερδοφόρου αποτελέσματος και το 2010, μειωμένο ωστόσο κατά 33,7% σε σχέση με το 2009. Περαιτέρω, για τις επιχειρήσεις παραγωγής πυρηνελαίου συνετάχθη ο ομαδοποιημένος ισολογισμός 6 εταιρειών, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία τη διετία 2009 – 2010. Οι πωλήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων το 2010 υποχώρησαν κατά 2,8%. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών μειώθηκε κατά 54,5% το ίδιο έτος.
ΑΥΡΙΟ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Στους λογαριασμούς των παραγωγών ελαιολάδου θα βρίσκεται και το υπόλοιπο 50% της επιδότησης από αύριο Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου. Αυτό ανακοινώθηκε και επίσημα από ΟΠΕΚΕΠΕ και Αγροτική Τράπεζα έτσι ώστε οι παραγωγοί θα μπορέσουν να κάνουν καλύτερα Χριστούγεννα έχοντας λάβει τα χρήματά τους.
“Όπως ενημερωθήκαμε θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 23/12 το υπόλοιπο 50% των ποσών των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2011 στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Αυτά τα ποσά επειδή είναι οριστικά δεν θα είναι δεσμευμένα επομένως δεν θα χρειαστεί καμία αίτηση δήλωσης”, ανέφερε ο διευθυντής της ΑΤΕ Χανίων, κ. Ευτύχης Σταυριανουδάκης.
Η καταβολή της δεύτερης δόσης της επιδότησης αναμένεται να δώσει και μια ανάσα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά καθώς από αυτή περιμένουν κάθε χρόνο για να δουλέψουν πολλοί έμποροι και καταστήματα.
Σύμφωνα με τον κ. Σταυριανουδάκη διευκολύνεται κατά πολύ η εξυπηρέτηση των παραγωγών αφού “πλέον απλοποιείται η εργασία μας προς όφελος του πελάτη μας γιατί θα εξυπηρετηθεί πιο άμεσα. Πιστεύω ότι όλα τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά όπως κατά την καταβολή της προκαταβολής που δεν προκλήθηκε κανένα πρόβλημα”. Απευθυνόμενος στους παραγωγούς ο διευθυντής της ΑΤΕ τόνισε πως “δεν είναι απαραίτητο να έλθουν όλοι μαζί, μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα ΑΤΜ που ξεπερνούν τα 11 στα Χανιά αλλά και από τα ταμεία των καταστημάτων μας, που θα έχουμε φροντίσει να λειτουργούν περισσότερα. Πιστεύω ότι δόθηκε λύση σε ένα αίτημα των παραγωγών”.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα