Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Οι πολίτες θωρακίζονται

Στροφή στα συστήματα ασφαλείας για τις κατοικίες και τα καταστήματά τους έχουν κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί Χανιώτες καθώς, εν μέσω κρίσης, η μικροεγκληματικότητα, που αφορά διαρρήξεις και κλοπές, φαίνεται να έχει εκτιναχθεί.
Σύμφωνα με τους εξειδικευμένους επαγγελματίες, ειδικά την τελευταία χρονιά, παρουσιάζεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες τόσο εντός της πόλης όσο και εκτός και για συστήματα ασφαλείας σε σπίτια, κυρίως τις ώρες που τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται μέσα σε αυτά.
«Παλιά ο κόσμος έβαζε συναγερμό για την περιουσία του· τώρα βάζει για την ασφάλεια της οικογένειάς του π.χ. έβαζαν έναν ανιχνευτή κίνησης, που ενεργοποιούνταν όταν έφευγαν από το σπίτι τους, προκειμένου να προστατεύσουν την περιουσία τους. Τώρα βάζουν ´παγίδες´ σε πόρτες, παράθυρα και ραντάρ προκειμένου να ειδοποιηθούν, αν κάποιος μπει σπίτι τους, ενώ οι ίδιοι είναι μέσα σε αυτό», δηλώνει στα «Χ.Ν.» ο κ. Κώστας Τσαμουρτζής, υπεύθυνος του καταστήματος «Νew Technology».
Χαρακτηριστικά, επισημαίνει πως πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε σε σπίτι, σε κωμόπολη  των Χανίων, όπου «οι γείτονες, μαθαίνοντας ότι εγκαθιστούμε συστήματα ασφαλείας, μας έλεγαν ελάτε και σε εμάς». Αναφορικά με τις τιμές ο κ. Τσαμουρτζής τονίζει πως όλα εξαρτώνται από το είδος του κάθε συστήματος, αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σπιτιού (πόσες πόρτες και παράθυρα έχει κ.λπ.). «Μπορεί να ξεκινήσει από τα 400 – 500 ευρώ και να φτάσει και τα 3.000 – 4.000 για ολοκληρωμένη κάλυψη. Η τιμή τους πάντως έχει πέσει πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι καλό να κοιτά το επώνυμο σύστημα, γιατί υπάρχουν και οι πιο φτηνές λύσεις, τα κινέζικα, που, όμως, αποδεικνύονται ακριβότερες στο μέλλον καθώς π.χ. αν τα υπόλοιπα συστήματα θέλουν service μία φορά τον χρόνο αυτά θέλουν 2 – 3 φορές τον χρόνο».

«ΑΝΗΣΥΧΙΑ»
«Ει?ναι γεγονο?ς ο?τι διακατε?χει τον κο?σμο μία ανησυχι?α και για τον λο?γο αυτο? επισκε?πτονται τα εξειδικευμε?να καταστη?ματα της πο?λης και αναζητου?ν λυ?σεις για το πω?ς θα διασφαλι?σουν περισσο?τερο την οικογε?νειά τους κατα? τη δια?ρκεια που βρι?σκονται με?σα στο σπι?τι και γενικο?τερα την κατοικι?α τους η? τον επαγγελματικο? τους χω?ρο», μας εξηγεί ο κ. Μιχάλης Κωσταριδάκης, ιδιοκτήτης της «Εξυπνα Συστήματα», με εμπειρία σε θέματα συστημάτων ασφαλείας. Και για τον κ. Κωσταριδάκη το ενδιαφέρον έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ο ίδιος επισημαίνει προς τους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει να δώσουν έμφαση στο θέμα της πιστοποίησης των συστημάτων ασφαλείας. «Θα πρε?πει ο κο?σμος να απευθυ?νεται σε εξειδικευμε?να καταστη?ματα που ε?χουν ως κυ?ρια δραστηριο?τητα τον τομε?α των συστημα?των ασφαλει?ας, ε?τσι ω?στε να ε?χει την καλυ?τερη πληροφο?ρηση για το συ?στημα που θε?λει να εγκαταστη?σει στον χω?ρο του, την καλυ?τερη εκπαι?δευση στο συ?στημα και την καλυ?τερη τεχνικη? υποστη?ριξη μετα? το πε?ρας των εργασιω?ν. Επισκεπτο?μενος κα?ποιος το κατα?στημα θα πρε?πει να αναζητη?σει την ειδικη? α?δεια απο? το Υπουργει?ο ?ημο?σιας Τα?ξης, ο?που επιτρε?πει στον εγκαταστα?τη να επισκε?πτεται ιδιωτικου?ς και δημο?σιους χω?ρους και να εγκαθιστα? συστη?ματα ασφαλει?ας. Η α?δεια αυτη? ει?ναι προσωπικη?, υποχρεου?νται ο?μως και οι συνεργα?τες του εκα?στοτε καταστη?ματος να ει?ναι πιστοποιημε?νοι με αυτη? την α?δεια. Επι?σης, υπα?ρχει η πιστοποι?ηση κατα? ISO, η οποι?α δεν ει?ναι υποχρεωτικη?, εξασφαλι?ζει, ο?μως, στον πελα?τη τη συνε?πεια του ε?ργου και τον ποιοτικο? ε?λεγχο της εγκατα?στασης». Παράλληλα, ο κ. Κωσταριδάκης επισημαίνει πως «στόχος μας ει?ναι σε μια κατοικι?α να δημιουργη?σουμε μια εφαρμογη,? η οποι?α θα μας εξασφαλι?ζει την ασφα?λεια της οικογε?νειας καθω?ς βρι?σκεται με?σα στο σπι?τι, ακο?μα και κατα? τη δια?ρκεια του υ?πνου και γενικο?τερα την ασφα?λεια της κατοικι?ας. Αυτο? μπορει? να γι?νει με ελα?χιστα μερεμε?τια ει?τε ε?χουν προβλεφθει? οι καλωδιω?σεις ει?τε ο?χι, εγκαθιστω?ντας αντι?στοιχα ε?να ενσυ?ρματο η? ασυ?ρματο συ?στημα ασφαλει?ας συναγερμου?».

«Μεγαλύτερο ενδιαφέρον»
Την αύξηση του ενδιαφέροντος για συστήματα ασφαλείας διαπιστώνει από την «Αλφα Ηλεκτρονική» και ο κ. Νεκτάριος Ζουριδάκης. «Κάνω αυτή τη δουλειά 15 χρόνια, επομένως καταλαβαίνετε πως έχω μια σημαντική εμπειρία. Υπάρχει μια αύξηση σε ποσοστό περίπου 10% στην αγορά συστημάτων συναγερμού. Δεν μιλάμε πλέον για απλά συστήματα, αλλά πιο περίπλοκα, που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του σπιτιού, όταν οι ιδιοκτήτες είναι μέσα σε αυτό», λέει ο κ. Ζουριδάκης. 
Για το κόστος εγκατάστασης σημειώνει πως ξεκινά από τα 400 ευρώ για καλό σύστημα, πιστοποιημένο και αξιόπιστο και φτάνει και τα 2.000 για πλήρη κάλυψη, μέσα – έξω του σπιτιού. «Για τις απλές οικίες εμείς συνιστάμε σύστημα συναγερμού. Για εξοχικό, που είναι απομακρυσμένο, τους βάζουμε και κλειστό κύκλωμα που μπορούν να το βλέπουν μέσω Διαδικτύου. Ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται τα εγκεκριμένα, εξουσιοδοτημένα καταστήματα αυτού του είδους προκειμένου να έχει την καλύτερη δυνατή κάλυψη», καταλήγει ο κ. Ζουριδάκης.


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα