Δευτέρα, 16 Μαΐου, 2022

?Η άρδευση καλλιεργειών με επεξεργασμένα λύματα?

Κύριε διευθυντά,
πριν από λίγες μέρες ο κ. Γιάννης Κοτσιφάκης, πρώην δήμαρχος Πλατανιά, νυν δημοτικός σύμβουλος Πλατανιά και μέλος του Διαδημοτικού Οργάνου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα (ΔΕΥΑΒΑ) «θυμήθηκε», διά του Τύπου, ότι από το 1997 μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η υλοποίηση μελετών για την αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού με την άρδευση καλλιεργειών.
Με αφορμή τις δηλώσεις αυτές του κ. Κοτσιφάκη, που δημοσιεύτηκαν την περασμένη Δευτέρα στην έγκριτη εφημερίδα «Χανιώτικα νέα», θεωρώ υποχρέωσή μου, ως πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ, να αναφέρω τα εξής:
1. Ουδέποτε μέχρι σήμερα, το διάστημα που βρίσκομαι στην προεδρία της ΔΕΥΑΒΑ, ο κ. Κοτσιφάκης έθεσε τέτοιο ζήτημα στο Διαδημοτικό Όργανο της Επιχείρησης. Το θέμα αυτό δεν έχει τεθεί ούτε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒΑ, στο οποίο συμμετέχει εκπρόσωπος από τη δημοτική παράταξη που ανήκει ο κ. Κοτσιφάκης. Αντίθετα, το θέμα αυτό συζητήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ, με δική μου πρωτοβουλία. Στη διάρκεια εκείνης της συνεδρίασης επεσήμανα ότι έχουν ήδη αναληφθεί πρωτοβουλίες με σκοπό τη διερεύνηση του θέματος και την εκπόνηση μελέτης για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, με ολοκληρωμένη πρόταση για τη χρηματοδότηση του συνόλου του έργου που απαιτούνται για να καταστεί αυτό δυνατό.
Προκαλεί, κατά συνέπεια, έκπληξη το γεγονός ότι ο κ. Κοτσιφάκης, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος Πλατανιά για οκτώ χρόνια, «θυμήθηκε» (με δικαιολογία το πρόβλημα της έλλειψης νερού) την αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων μόλις σαράντα μέρες περίπου πριν από τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.
Προκαλεί επίσης έκπληξη ότι οι επισημάνσεις αυτές έγιναν απευθείας στον Τύπο, χωρίς καν να τεθούν στα αρμόδια όργανα προς συζήτηση.
Βέβαια, ο κ. Κοτσιφάκης δεν άσκησε κριτική στη σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου Πλατανιά γι? αυτήν την «εκκρεμότητα», καθώς γνωρίζει καλά ότι η λειτουργία και η ανάπτυξη του βιολογικού καθαρισμού, υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» του προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέστη δυνατή, παρά τα μεγάλα προβλήματα και τις σοβαρές ελλείψεις, χάρη στις επίμονες προσπάθειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πλατανιά και προσωπικά του δημάρχου κ. Γιώργου Τσαγκαράκη.
Με αφορμή τις παραπάνω επισημάνσεις του κ. Κοτσιφάκη, αλλά και όσα ακολούθησαν στη συνεδρίαση του Διαδημοτικού Οργάνου της ΔΕΥΑΒΑ με αναληθείς «καταγγελίες» και «πυροτεχνήματα» (γι? αυτά είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω τις επόμενες μέρες προκειμένου να αποκαταστήσω την αλήθεια για την Επιχείρηση) δημιουργείται απολύτως δικαιολογημένα η αίσθηση στους πολίτες ότι επιχειρείται η εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων, ενόψει και των δημοτικών εκλογών, με αιχμή του δόρατος της ΔΕΥΑΒΑ.
Αν όντως αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το «σχέδιο», τότε εκφράζω τον βαθύτατο προβληματισμό μου και την αγανάκτησή μου, διότι είναι αδιανόητο να «χρησιμοποιείται» το σημαντικότερο αναπτυξιακό «εργαλείο» της περιοχής μας για κακοστημένα προεκλογικά παιχνίδια υπέρ ενός υποψηφίου.
2. Όσον αφορά την ουσία των επισημάνσεων του κ. Κοτσιφάκη έχω κατ? αρχήν να παρατηρήσω ότι άλλο πράγμα η θεωρία και άλλο η πράξη. Αναλυτικότερα, επί της ουσίας οφείλω να επισημάνω τα εξής:
Το σκεπτικό της επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για άρδευση γεωργικών καλλιεργειών και χώρων πρασίνου και αναψυχής παρουσιάζει εγγενή οφέλη, που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και οικονομικά οφέλη.
Ωστόσο, η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ορθολογικό σχεδιασμό, που λαμβάνει υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους και περιορισμούς και που οφείλει να βασίζεται στην υπάρχουσα νομοθεσία.
Στην Ελλάδα εκδόθηκε πρόσφατα σχετική υπουργική απόφαση περί της επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/08 σαν τροποποίηση της περίπτωσης γ του άρθρου 8 της υπ. αρ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης.
Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη του 1965 (άρθρο 8) ισχύουν τα ακόλουθα:
? Στις καλλιέργειες που αρδεύονται από επεξεργασμένα λύματα δεν θα περιλαμβάνονται λαχανικά, που καταναλώνονται άνευ βρασμού.
? Κάθε άρδευση από επεξεργασμένα λύματα θα διακόπτεται δύο τουλάχιστον εβδομάδες προ της συγκομιδής ή της βοσκής γαλακτοφόρων ζώων.
Σύμφωνα με κοινές πρακτικές, για την εφαρμογή της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/08 προκύπτει πως, εκτός των παραπάνω, για να υπάρξει η δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθεί επεξεργασμένο νερό χρειάζονται οι εξής απαραίτητες υποδομές:
? Επιπρόσθετη διεργασία επεξεργασίας -τριτοβάθμια- με σκοπό τον περαιτέρω καθαρισμό των επεξεργασμένων λυμάτων, η οποία διενεργείται συνήθως με τη διήθηση και την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων για να επιτευχθεί η απαιτούμενη μείωση του βιολογικού και μικροβιακού φορτίου, σύμφωνα με τα όρια της Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 133551/08.
? Κατασκευή δεξαμενής εξισορρόπησης της παροχής του ανακτημένου νερού.
? Κατασκευή αγωγού σύνδεσης της εγκατάστασης λυμάτων με τη δεξαμενή εξισορρόπησης.
? Κατασκευή ξεχωριστού δικτύου ανακυκλωμένου νερού, με σωληνώσεις χρώματος ιώδους, ώστε να ξεχωρίζουν από το δίκτυο ύδρευσης.
? Ειδική σήμανση σε όλους τους χώρους όπου γίνεται χρήση ανακτημένου νερού, που να απεικονίζει κρουνό βρύσης διαγραμμένο με το σύμβολο Χ και ευανάγνωστη τη φράση: «Ανακυκλωμένο νερό – Μη πόσιμο», στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Εκτός από τις υποδομές αυτές θα πρέπει, πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, να έχει εξασφαλιστεί από τον υπεύθυνο φορέα της δραστηριότητας η αποδοχή από τους χρήστες, καθώς επίσης κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού.
Ολοκληρώνοντας, η επιχείρηση θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος κατασκευής ενός νέου ξεχωριστού δικτύου για το ανακτημένο νερό, με το κόστος δημιουργίας τριτοβάθμιας επεξεργασίας, καθώς και με την ευθύνη ενημέρωσης των πολιτών, έτσι ώστε η άρδευση γεωργικών καλλιεργειών και χώρων πρασίνου και αναψυχής να είναι εφικτή χωρίς να εγκυμονεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Επομένως, και κλείνω με αυτό, άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη.

Ανδρέας Μαραμπουτάκης,
πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Σωτήριες επεμβάσεις στην Α΄Χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων

Πολύτιμο ιατρικό έργο επιτελεί η Α’ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων σώζοντας εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Τα “Χανιώτικα νέα”, συνεχίζοντας την παρουσίαση του έργου που...

Υπερήλικας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 16χρονη μαθήτρια

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 91 ετών άνδρας παρέσυρε 16χρονη, έξω από τα Άνω Πορόια Σερρών. Η ανήλικη, που σύμφωνα με την αστυνομία είναι ισπανικής καταγωγής και...

Μεγάλη η κινητοποίηση για τον Παλίγκρεμνο στον Πλακιά (φωτ.)

Ο Πλακιάς και ο Παλίγκρεμνος υποδέχονται ανθρώπους από όλη την Κρήτη, αλλά και τουρίστες που δίνουν το παρών στην κινητοποίηση που διοργανώνει η “Κίνηση...

Πολυτελής θαλαμηγός στο λιμάνι της Σούδας

Προορισμό για πολυτελείς θαλαμηγούς φαίνεται πως αποτελούν τις τελευταίες μέρες τα Χανιά. Μετά το εντυπωσιακό γιοτ Al Waab που ανήκει σε εκατομμυριούχο από το Κατάρ...

Ρεκόρ Γκίνες για την Κρήτη με … 32.000 “λυχναράκια”

Μία γευστική εκδοχή της Κρήτης φτιαγμένη από 32.000 “λυχναράκια” στήθηκε σήμερα στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου! Με πρωτοβουλία ιδιωτικού ΙΕΚ και με τη συμμετοχή πλήθους...

Γεύσεις της Κρήτης ταξιδεύουν στο εξωτερικό μέσα από το βιβλίο της Ελ. Αλιφιεράκη

Το βιβλίο Ελευθερίας Αλιφιεράκη «Ελληνική κουζίνα με άρωμα Κρήτης», που ταξιδεύει τον αναγνώστη στην ελληνική και κρητική γαστρονομία, παρουσιάστηκε το Σάββατο στο θέατρο “Μίκης...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα