Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, 2021

1979: Στα φορολογικά στοιχεία θα αναγράφεται και ο αριθμός της ταυτότητας

Όπως διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας της 21ης Ιουλίου 1979 ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας θα αναγράφεται πλέον στα φορολογικά στοιχεία των πολιτών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής «Από την Οικονομική Εφορία Χανίων ανακοινώθηκαν τα εξής:

“Δυνάμει της Σ. 2952)76 της 9-5-79 αποφάσεως του υπουργείου Οικονομικών από 1ης Αυγούστου 1979 και εφεξής ο επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα αναγράφει επί των φορολογικών στοιχείων που εκδίδει για τις συναλλαγές του με άλλο επιτηδευματία και τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΚΦΣ (συνέ/μούς γεωργών και ενώσεις συν/σμών αυτών), για τα οποία υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις κατά τις διατάξεις των άρθρων 32 έως και 37 του ΚΦΣ ως και επό των αποδείξεων επαγγελματικών δαπανών, εκτός από τα συνήθη στοιχεία και τους αριθμούς της αστυνομικής ταυτότητος τόσο αυτού όσο και του αντισυμβαλλόμενου, εάν πρόκειται για επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα ή τους αριθμούς φορολογικού μητρώου αυτών, εάν πρόκειται για συναλλασσόμενους νομικά πρόσωπα”».

Στην συνέχεια διαβάζουμε ότι «Ειδικά επί μεταφοράς αγαθών, ο μεταφορεύς ή το μεταφορικό γραφείο θα αναγράφει τους ανωτέρω κατά περίπτωση αριθμούς του αποστολέως και του παραλήπτου, εφόσον αυτοί είναι επιτηδευματίες ή συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών.

Τους ίδιους κατά περίπτωση αριθμούς υποχρεούται ο επιτηδευματίας να αναγράφει και επί των υποβαλλομένων συγκεντρωτικών καταστάσεων (αριθμ. 32 έως 37 ΠΔ 99 77) και παραπλεύρως του ονοματεπώνυμου ή της επωνυμίας του καταχωριζομένου σε αυτές επιτηδευματία φυσικού ή νομικού προσώπου με εξαίρεση τις καταστάσεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 33 του ίδιου Π Δ)τος.

Τις ανωτέρω υποχρεώσεις έχουν και οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών καθώς και τα πρόσωπα της παρ. 5 του ίδιου άρθρου (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ) τα τελευταία μόνο καθ’ όσον αφορά τους συναλλασσόμενους με αυτά».

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες