Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

1976: Ενδιαφέρον του Δήμου για την Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης

Συζήτηση για την Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και σήμερα μέσα από την στήλη μας σας παρουσιάζουμε μία επιστολή που είχε αποστείλει ο δήμος Χανίων προς το Υπουργείο Παιδείας για την Εκκλησιαστική Σχολή.

Διαβάζουμε στο σχετικό ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στις 30 Νοεμβρίου 1976 «Ο κ. Δήμαρχος απέστειλε χθές πρός το υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων το ακολουθόν τηλεγράφημα:

«Φήμμη περί μελετωμένης υπό του Υπουργείου ή επιδιωκομένης υπό ωρισμένου εκκλησιαστικού κύκλου μεταθέσεως αλλαχού του όλου ή μέρους της ενταύθα Εκκλησιαστικής Σχολής προεκάλεσεν ευλόγως ζωηράς αντιδράσεις Κοινής Γνώμης και Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Σχολή αυτή ιδρυθείσα διά τοπικών πόρων το 1892 και λειτουργήσασα έκτοτε και εξελιχθείσα αναλώμασι τοπικών επίσης πόρων έχει συνδεθή με τον τόπον και την ιστορίαν του κατά τρόπο αποκλείοντα λογικώς και ηθικώς κάθε σκέψιν μεταθέσεως της εν όλω ή εν μέρει αλλαχού. Διά τούτο πιστεύομεν ότι θέλετε απορρίψει κάθε αντίθετον σκέψιν ή πρότασιν ως απαράδεκτον».

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα