Τετάρτη, 3 Μαρτίου, 2021

1974: Η παρουσίαση θεατρικών έργων στην Κρήτη

Η παρουσίαση θεατρικών έργων στις πόλεις της Κρήτης, απασχολούσε την τοπική κοινωνία στις αρχές του έτους 1974. Μάλιστα όπως διαβάζουμε στο φύλλο των “Χ.ν.” της 8ης Ιανουαρίου του 1974 ο Αλέξης Μινωτής είχε βρεθεί στα Χανιά για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ με τίτλο “Επιτροπή μελετά τάς δυνατότητας παρουσιάσεως θεατρικών έργων εις τάς πόλεις της Κρήτης” «Από της εσπέρας της Δευτέρας ευρίσκονται εις Χανιά φιλοξενούμενοι εις την Ορθόδοξον, Ακαδημίας Κρήτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Θεάτρου Κρήτης (ΕΘΕΚ) κ. Αλέξης Μινωτής ο σκηνογράφος του Εθνικού Θεάτρου κ. Κλώνης και ο αρχιτέκτων κ. Μάνος Περράκης, τεχνικός Σύμβουλος της Ε.ΘΕ.Κ». Όπως διευκρινίζει ο συντάκτης του άρθρου «οι ανωτέρω αποτελούν ειδικήν Επιτροπήν, η οποία αποστέλλεται εις Κρήτην μερίμνη του υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, προκειμένου να εξετάση τους χώρους εις τάς διαφόρους πόλεις της Κρήτης, οι οποίοι θα ήτο δυνατόν να χρησιμοποιηθούν υπό της Ε.ΘΕ.Κ διά την παρουσίασιν θεατρικών παραστάστων».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ «Προς τόν σκοπόν αυτόν η Επιτροπή, συνοδευόμενη υπό του Προέδρου της Ε.ΘΕ.Κ. κ. Αλ. Παπαδερού και άλλων μελών της Εταιρείας, θα περιοδεύση ολόκληρον την Κρήτην και θα έχη συνεργασίας μετά των τοπικών αρχών και άλλων παραγόντων».

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες