Τρίτη, 13 Απριλίου, 2021

1973: Υπάρχει κίνδυνος καταρρεύσεως του Μιναρέ του Ι. Ναού Αγ. Νικολάου;

Ανησυχίες που θα μπορούσαν να είναι και… σημερινές για τον μιναρέ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Σπλάντζιας, εκφράζονται στο φύλλο των “Χ.ν.” της 19ης Ιανουαρίου 1973.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ «Ημέραν με την ημέραν, ο μιναρές του Αγ. Νικολάου καταστρέφεται και μεγάλα τμήματα τα οποία, κατά καιρούς αποσπώνται απ’ αυτόν αποτελούν κίνδυνον δια τυχόν ευρισκόμενους εντός του περιβόλου του Ναού. Ως εκ τούτου η οριστική επισκευή των επικίνδυνων τμημάτων κρίνεται αναγκαία».

Στη συνέχεια του άρθρου αναφέρεται ότι «τα ανωτέρω, μεταξύ άλλων, τονίζει εις έγγραφόν της προς την Αρχαιολογικήν Υπηρεσίαν Χανίων, η Ενοριακή Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου».

Στο σχετικό έγγραφο της Ενοριακής Επιτροπής, το οποίο αναφέρεται στο ρεπορτάζ επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «Έχομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν, όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσετε υπό των Υμετέρων Υπηρεσιών αυτοψίαν λεπτομερή των στοιχείων και τμημάτων του ώς άνω ΜΙΝΑΡΕ καθ’ όσον και διά προγενέστερων έχομεν αναφέρει, συχνά αποσπώνται τμήματα εκ τών προεξοχών, και με βίαν εκ του ύψους καταπίπτον επί της αυλής του Ναού ή της στέγης του εν περιβόλω Γραφείου της Ενορίας, προξενούντα σημαντικάς φθοράς, τας οποίας βεβαίως συνεχώς επισκευάζομεν. Τουτ’ αυτό συνέβη και πρό ημερών κατά την σφοδράν βροχόπτωσιν ότε μερικά ευμεγέθη τμήματα του ελλιθόκτιστου στηθαίου κατέπεσαν και κατέστρεψαν τμήμα της στέγης και της εκ κεράμων επικαλύψεως τα οποία βεβαίως επεσκευάσαμεν. Τα τμήματα ταύτα διαφυλάττωμεν εις παραλαβήν σας».

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες