Κυριακή, 20 Ιουνίου, 2021

1969: Το μικρότερον βιβλίον του κόσμου είς την Μάλμειον Βιβλιοθήκην

25 Ιουνίου του 1969 και όπως πληροφορούμαστε από ρεπορτάζ της εποχής, στα Χανιά και συγκεκριμένα στη Μάλμειο Βιβλιοθήκη, βρίσκεται το μικρότερο βιβλίο του κόσμου.

Όπως διαβάζουμε στο σχετικό ρεπορτάζ «Ο εν Μαίηζ της Γερμανίας βοτανολόγος κ. Κρούντ Βάτερμαν, επισκεφθείς πρό μηνών την Μάλμειον Βιβλιοθήκην μετά του καθηγητού κ. Σ. Κατσιβελάκη, απέστειλε δώρο πρός τον κ. Μάλμον εν μικροσκοπικόν βιβλίον 31/2 χιλιοστών (ούτε μισού πόντου) του μέτρου, εντός πολυτελούς θήκης μετά σχετικού φακού. Τούτο περιέχει το «Πάτερ Ημών» είς επτά γλώσσας και εις 16 σελίδας. Η έκδοσις είναι χρυσόδετος σε δέρμα του Μουσείου Γουτεμβέργειου του Μαίηζ. Τυγχάνει το μικρότερον βιβλίον του Κόσμου ακόμη και από εκείνα της Σινικής Τέχνης. Είναι έντυπον και ουχί φωτοτυπία».

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες