Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

1961: Εγκατεστάθη το Κέντρον Παιδικής Χαράς εις Νέαν Χώραν

Εσείς γνωρίζετε πότε το πάρκο “Π. Πολυχρονίδης” απέκτησε τα πρώτα παιχνίδια παιδικής χαράς;


Διαβάζουμε στην εφημερίδα “Παρατηρητής” της 4ης Μαΐου 1961 σχετικά «Χάρις εἰς τὴν γενναιοδωρία αν τοῦ εἰς Αθήνας (διαμένοντος συμπατριώτου μας κ. Γεωργίου Στεφανάκη, ἐπιχειρηματίου καὶ τὴν δραστηριότητα του Δημάρχου μας κ. Νικολάου Σκουλά ήρχισεν ἡ ἀνακαίνίσις καὶ ἀξιοποίησις τῆς πλατείας Λουκάρεως (Πευκακίων) Νέας Χώρας.
Εἰς τὴν πλατείαν ταύτην ετοποθετήθη ήδη ένα πλήρες κέντρον Παιδικής Χαράς, δωρέα του κ. Στεφανάκη προς τὸν Δῆμον Χανίων.
Η εγκατάστασις των Οργάνων της Παιδικής Χαράς ἐγένετο ὑπὸ τὴν άμεσον ἐπίβλεψιν καὶ καθοδήγησιν τοῦ διευθυντοῦ τοῦ μοναδικού εν Ελλάδι ἐργοστασίου σιδηροκατασκευών, Γυμναστικῶν Οργάνων και Οργάνων Παιδικῆς Χαρᾶς κ. Γεωργίου Ι. Κολμανιάτη κειμένου εἰς Παλαιά Σφαγεία – Καλλιθέας ὁδὸς Ελευθερίου Βενιζέλου Νο 5.
Ο κ. Κολμανιάτης τὸν ὁποῖον συνηντήσαμεν, καὶ ὁ οποῖος σημειωθήτω τυγχάνει μηχανικός, μᾶς ἀνεκοίνωσεν μὲ εὐγένειαν καὶ καλωσύνην ὅτι ἀφίκετο ἐξ ᾿Αθηνῶν κατόπιν παρακλήσεως τοῦ κ. Στεφανάκὴ διὰ νὰ τοποθετήση τὸ Κ. τῆς Π. Χαρᾶς τοῦ ὁποίου ἐν συνεχεία έπλεξε τὸ ἐγκώμιον.
Η τοποθέτησις τῶν ὀργάνων τοῦ Κέντρου εἰς τὸ ἄλσος Νέας Χώρας εγένετο χωρίς να κοπούν δένδρα, ἀναμφισβητήτως δὲ θὰ συντελέση εἰς τὴν ψυχαγωγίαν τῶν παιδιῶν τῶν Χανίων τὰ ὁποῖα καὶ θὰ ἐξυπηρετήση τὰ μέγιστα.
Τὸ ἐν λόγω Κέντρον Παιδικῆς χαρᾶς δυνατοί νὰ ἐξυπηρετή ταυτοχρόνως 150 παιδιά, ηλικίας μέχρι 17 ἐτῶν συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν νηπίων ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ τὰ κάτωθι όργανα:
1) Από δύο γήπεδα Βόλεϋ,
2) Ένα γήπεδον Μπάσκετ.
3) Μίαν γέφυραν αναρριχήσεως με δύο μονόζυγα και κρίκους
4) Ένα σκάμμα μὲ τὰ ἀπαιτούμενα όργανα τῶν ἁλματων
5) Τρεῖς κούνιες νηπίων.
6) Μίαν κυλίστραν.
7) Δύο τραμπάλες
8) Ένα μύλον νηπίων εξαθέσιον.
9) Ἕτερον μῦλον (πλατφόρμα) διὰ πολλὰ παιδιά,
10) Μίαν κυκλικήν κλίμακα νηπίων
11) Μίαν διπλὴν αἰωρουμένην κλίμακα
12) Εξ κούνιες διά μεγάλα παιδιά
13) Ένα αεροπεταστήν δισκον περιστρεφόμενον κλπ.
Αἱ ἐργασίαι εγκαταστάσεως τῶν ἄνω ὀργάνων ἤρχισαν το παρελθόν Σάββατον καὶ ἑτερματίσθησαν χθες ότε καὶ ἀνεχώρησεν δι’ Αθήνας ὁ εργοστασιάρχης κ. Κολμανιάτης.
Ἡ ἀξιόλογος αὕτη δωρεά τοῦ κ. Στεφανάκη συνδυαζομένη με προγενεστέρας δωρεάς τοῦ πρὸς πλεῖστα σχολεία τοῦ Νομοῦ μας ἀποδεικνύουν κατὰ τρόπον ἀναμφισβήτητον ότι τυγχάνει μεγάλος και ανυστερόβουλος φίλος των παιδιών ὅτι εἶναι ἀνώτερος άνθρωπος ὅτι κάμνει καλὴν χρήσιν τοῦ πλούτου του διότι ἐχρημάτισε πτωχὸς καὶ ἔχει γνωρίσει τὴν δυστυχίαν».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα