Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

1957: Ο Νέος Αµερικανικός Νόµος – Επείγουσα ανακοίνωσις

Για την αλλαγή του αµερικανικού νόµου σχετικά µε την υποδοχή µεταναστών διαβάζουµε µε την µορφή επείγουσας ανακοίνωσης στο φύλλο της εφηµερίδας “Κήρυξ” της 24ης Σεπτεµβρίου 1957.
∆ιαβάζουµε σχετικά «∆υνάµει ψηφισθέντος νέου Αµερικανικού µεταναστευτικοῦ νόµου δικαιούνται νὰ ἀναχωρήσουν ἐκτὸς ἀναλογίας: Γονεῖς τῶν ἐν Ἀµερικῇ ὁµογενῶν. Σύζυγοι ὡς καὶ τέκνα κάτω τῶν 21 ἐτῶν, τῶν ἐν Ἀµερικῇ νοµίµως ἐγκατεστηµένων ἔστω καὶ ἂν δὲν ἔχουν ἀκόµη ἀποκτήσει Αµερικανικήν ὑπηκοότητα.
Υιοθετηµένα τέκνα κάτω των 14 ἐτῶν, ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις ποὺ ὁρίζει ὁ νόµος.
Ορφανά υἱοθετηµένα ἢ µεταβαίνοντα εἰς ‘Αµερικὴν πρὸς υἱοθέτησιν κάτω τῶν 14 ἐτῶν.
Σύζυγοι, γονεῖς, τέκνα ἐγκατεστηµένων νοµίµως ἐν Αµερική Ελλήνων (ἔστω καὶ ἂν δὲν ἔχουν ἀποκτήσει αµερικανικὴν ὑπηκοότητα) τῶν ὁποίων ἡ µετανάστευσις εἶχεν ἀποκλεισθῆ εἴτε διότι εἶχον καταδικασθῆ διὰ διάφορα ἀδικήµατα εἴτε λόγῳ ἀσθενείας.
Πρόσφυγες, ἐκ κοµµουνιστικκῶν χωρῶν ὡς καὶ ἀπὸ χώρας τῆς Μέσης Ανατολής, Τουρκία, Αἴγυπτος, κλπ.
Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω θὰ µεταναστεύσουν καὶ ἄλλαι κατηγορίαι προσώπων, εἰδικευµένοι ἐργάται, τεχνίται, ἐπιστήµονες κλπ. Πληροφορίαι: Γενικὸν Πρακτορεῖον ταξειδίων, τουρισµού καὶ Μεταναστεύσεως ‘‘ΚΡΗΤΗ’’. Βασιλέως Κων/νου 33».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα