Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

1955: 8.000 Έλληνες θα μεταναστεύουν ετησίως είς την Αυστραλίαν

» Η άφιξης του κ. Μένζης

 

Δεκαετία του 1950 και η ανέχεια στην χώρα μας οδηγεί χιλιάδες Έλληνες στη μετανάστευση. Όπως διαβάζουμε στο φύλλο της 26ης Φεβρουαρίου 1955, 8.000 Έλληνες υπολογίζονταν ότι θα μετανάστευαν ετησίως προς την Αυστραλία.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «υπὸ τοῦ ὑπουργείου Εξωτερικών κατηρτίσθη τὸ πρόγραμμα τῆς ὑποδοχῆς τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Αὐστραλίας κ. Μένζης, ὁ ὁποῖος φθάνει εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Ἑλληνικοῦ τὴν 6.30΄ μ.μ. τῆς προσεχούς Δευτέρας.
Επ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀφίξεως τοῦ κ. Μένζης, ὁ ὑπουργὸς τῶν Εξωτερικών κ. Στεφανόπουλος ἐδήλωσε πρὸς τὸν ἀνταποκριτὴν τοῦ ‘‘Ρώυτερ’’, ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ Κυβέρνησις θὰ ὑποδεχθοῦν τὸν Αυστραλὸν πρωθυπουργόν μὲ ἰδιαιτέραν χαράν.
Η ‘‘Εἰς τό πρόσωπόν του, εἶπέ, τιμῶμεν ὄχι μόνον τὸν διαπρεπή Ελληνιστὴν καὶ φιλέλληνα, ἀλλὰ καὶ τὸν πρωθυπουργόν μιᾶς χώρας τὰ τέκνα τῆς ὁποίας έχυσαν τὸ αἷμα των διὰ τὴν ἰδέαν τῆς Ἐλευθερίας’’.
Κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐνταῦθα παραμονής του, ὁ Αὐστραλός πρωθυπουργός θα συνομιλήση μετά τῶν Ἑλλήνων ἁρμοδίων ἐπὶ θεμάτων ἀφορώντων τὴν σύσφιγξιν τῶν πνευματικών καὶ οἰκονομικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο χωρών.
Ιδιαιτέρως, θα συζητήσῃ τὸ ζήτημα τῆς μεταναστεύσεως Ελλήνων εἰς Αύστραλίαν καὶ τὸ ζήτημα τῆς ὑπογραφῆς σχετικῆς συμβάσεως δι’ ἧς θὰ ὁρίζεται ὁ άριθμὸς τῶν Ελλήνων μεταναστῶν εἰς Αὐστραλίαν.
Εγνώσθη σχετικῶς ὅτι ἡ ὑπογραφησομένη σύμβασις θὰ προβλέπη τὴν μετανάστευσιν 8.000 ἐτησίως. Εκ τούτων, ἔχουν ἤδη μεταναστεύσει εἰς Αυστραλίαν 1800.
Κατὰ τινας πληροφορίας, ἡ σύμβασις θὰ περιλαμβάνη διάταξιν, δι’ ἧς θὰ ἐπιτρέπεται ἡ μετανάστευσις όλο· κλήρου τῆς οἰκογενείας».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα