Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

1947: ∆ύο Άγγλοι µαχηταί του Μάλεµε επεσκέφθησαν χθες µετά 6 έτη την πόλιν µας

Για την επίσκεψη δύο Άγγλων µαχητών, οι οποίοι είχαν λάβει µέρος στη Μάχη της Κρήτης, έξι χρόνια µετά διαβάζουµε στην εφηµερίδα “Κήρυξ” της 21ης Μαΐου 1947.
Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «ολίγον πρὸ µεσηµβρίας χθές προσεγειώθη εἰς τὸ ἀεροδρόµιον Μάλεµε αεροπλάνον τῆς Ελληνικῆς Πολεµ. Αεροπορίας διοικούµενον ὑπὸ τῶν ἐπισµηναγῶν κ.κ. Тоρέγα Αθαν. καὶ Κηπουροῦ Ιωάν. καὶ φέρον τοὺς ἀποµάχους Βρετανοὺς ἀεροπόρους κ.κ. Έντγαρ Χάουελ καὶ Μιχαήλ Μπάρετ.
Τὸ ἀεροπλάνον διετέθη εὐγενῶς ὑπὸ τοῦ ὑπουργείου Αεροπορίας διὰ τοὺς δύο Αγγλους οἱ ὁποῖοι ἐπολέµησαν εἰς τὴν περιοχὴν Χανίων – Μάλεµε κατὰ τὴν τὴν µάχην τῆς Κρήτης καὶ ἐτραυµατίσθησαν της 20η Μαΐου 1941. Οἱ ἀνωτέρω Βρετανοί ἀεροπόροι ἤλθον εἰς Χανια ἐκπληροῦντες πόθον ἐξ ἐτῶν ὅπως ἐπισκεφθοῦν τὴν γῆν εἰς τὴν ὁποίαν ἐπολέµησαν καὶ ἔχασαν τοσους συντρόφους των.
Μόλις – ἤλθον χθὲς εἰς Χανιά οἱ Βρετανοί ἀεροπόροι κατηυθύνθησαν ἀµέσως εἰς Σούδαν όπου και κατέθεσαν ἄνθη εἰς τὸ ἐκεῖ Βρετανικὸν νεκροταφεῖον.
Εἰς ἐπισκεφθέντα αὐτοὺς συντάκτην τοῦ ‘‘Κήρυκος’’ οἱ κ.κ. Χάουελ καὶ Μπάρετ ἐξέφρασαν τὴν συγκίνησιν αὐτῶν ποὺ ἐπαναβλέπουν την Κρήτην ἐλευθέραν καὶ βαίνουσαν πρὸς τὴν ἀνάρρωσιν ἐκ τῶν καταστροφών τοῦ πολέµου.
Σηµειωτέον ὅτι ὁ ἀντισµήναρχος Χάουελ ἔχει τιµηθῇ δι’ ἀνωτέρων Αγγλικών καὶ Ἑλληνικῶν παρασήµων διὰ τὴν συµβολήν του εἰς τὴν ἄµυναν τῆς νήσου και τὰ τὴν κάθοδον τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, ἤδη δὲ συγγράφει βιβλίον εἰς τὸ ὁποῖον ἐκθέτει τὰς ἀναµνήσεις του ἀπὸ τὸν πόλεµον καὶ τὴν συνεπείᾳ τῶν 4 τραυµάτων ποὺ ἔλαβεν εἰς Μάλεµε, αἰχµαλωσίαν του καθώς ἐπίσης ἐξιστορεί πῶς ἐδραπέτευσε τῷ 1942 εἰς Τουρκίαν».


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα