Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

11ο Νηπιαγωγείο Χανίων: E Twinning και Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

Καλοί μου φίλοι,
καλό Σαββατοκύριακο!
Μια ακόμα εθνική διάκριση για το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων, πάμπολλες δραστηριότητες του οποίου έχουν φιλοξενηθεί στον Παιδότοπο -να ‘ναι καλά η, και καλή μου φίλη, προϊσταμένη του Μαρία Σκορδίλη με τις συναδέλφισσες της για την πληροφόρηση.
Για μια υψηλού επιπέδου ποιότητας ξεχωριστή δραστηριότητα που “κράτησε” δυο χρόνια ο λόγος σήμερα. ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ! Μόνον αυτήν την λέξη με κεφαλαία γράμματα μπορώ να χρησιμοποιήσω αντί σχολίου, ενώ διαβάζω και ξαναδιαβάζω το κείμενο που μου εστάλη από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου, στο οποίο περιγράφονται τα “γεγονότα”.
‘Ο,τι άλλο κι αν γράψω “φτωχό θα μου φαίνεται! Τι πρόγραμμα κι αυτό, ο “Εγγραμματισμός της Αστρονομίας”, έτσι, όπως, σε συνεργασία με το Ράλλειο Πειραματικό Σχολείο και Σχολείο από τη Ρουμανία και την Τουρκία, με τη χρησιμοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας, που πραγματοποιήθηκε! Καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνετε, έτσι όπως εσείς επιμένετε, χάριν των παιδιών, πρωτοποριακά να κάνετε, Μαρία Σκορδίλη, Ελένη Βλησίδη και Μαρία Φωτάκη, καλές μου συναδέλφισσες!
Σας χαιρετώ με αγάπη όλους,
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης
δάσκαλος – λογοτέχνης

ETwinning και Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning έλαβε το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων για το έργο #SkillsLabs Astronomy for Kids που υλοποίησε το σχολικό έτος 2021-22 με τη συνεργασία Ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» και της Ευρωπαϊκής δράσης eTwinning με τη συνεργασία του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου και σχολείων από τη Ρουμανία και την Τουρκία.

H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους και απονέμεται στα έργα που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας κριτήρια που έχουν τεθεί από τον Κεντρικό Οργανισμό Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικούς Οργανισμούς Υποστήριξης της δράσης. Της Παιδαγωγικής Καινοτομίας, της Ενσωμάτωσης στη Διδακτέα ύλη, της Συνεργασίας μεταξύ των σχολείων – εταίρων, της Χρήσης τεχνολογίας και των Αποτελεσμάτων, αντίκτυπου και τεκμηρίωσης.

Αστρονομία σε μικρά παιδιά

Ο «Εγγραμματισμός της Αστρονομίας» ως μέρος της επιστημονικής εκπαίδευσης, θεωρείται ως μια ουσιαστική γνώση ικανή να προετοιμάσει τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και να γίνονται υπεύθυνοι, δημιουργικοί και καινοτόμοι πολίτες, ικανοί να συνεργάζονται. Τα μαθήματα αστρονομίας στην πρώιμη παιδική ηλικία προσφέρουν μια πολύτιμη και σημαντική ευκαιρία να αναπτύξουν τα παιδιά την υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη, τις αξίες σχετικά με την παγκόσμια βιωσιμότητα, τη βελτίωση του επιστημονικού γραμματισμού και τη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στις φυσικές επιστήμες. Η ενθάρρυνση των μικρών παιδιών να ενεργούν ως αστρονόμοι τα βοηθά να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, ταξινόμησης, πρόβλεψης, πειραματισμού, παρουσίασης ευρημάτων και ούτω καθεξής (Αμπατζάκη & Καλογιαννάκης, 2016).

Το έργο

Στόχος του έργου ήταν η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης με την ενσωμάτωση διαδικτυακών εργαλείων για την εξοικείωση των μαθητών με την Αστρονομία. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα Αγγλικά και αυτό υποστήριξε την εισαγωγή της Αγγλικής στο νηπιαγωγείο με την προφορική επικοινωνία των μαθητών στην ξένη γλώσσα. Τα εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιήθηκαν ευρέως, ενισχύοντας τον διαθεματικό χαρακτήρα του έργου με έμφαση στις Φυσικές Επιστήμες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αισθάνονται πραγματικοί ερευνητές και να εργάζονται στο έργο ως υπεύθυνα άτομα, σε διακρατικές ομάδες, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες, τις Φυσικές Επιστήμες και τα Αγγλικά. Δόθηκε έμφαση στη διερευνητική μάθηση. Οι μαθητές καλλιέργησαν την κριτική και επιστημονική σκέψη που στόχευε στην εννοιολογική αλλαγή ενώ δημιουργήθηκαν «γέφυρες» επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών με παιδιά από διαφορετικές χώρες και έδωσαν απαντήσεις στα ερωτήματα αναφορικά με το σύμπαν και το ηλιακό μας σύστημα.
Η χρήση εργαλείων WEB 2.0 είχε σκοπό τη βελτίωση της κινητοποίησης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών, αφού η εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί σίγουρα επιταχυντή της μάθησης με το ανοικτό περιεχόμενό τους, τη συνεργασία, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που προσφέρουν. Οι μαθητές έμαθαν εργαλεία τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στην τάξη. Τα εργαλεία περιελάμβαναν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Forum, το Twinspace, τη χρήση βίντεο, εικόνων και σχεδίων, καθώς και διάφορες άλλες συνεργατικές εφαρμογές όπως τα: Genial.ly για τον κανονισμό, Bitmoji και Pixton για τη δημιουργία avatars εκπαιδευτικών&μαθητών, Google My Maps για το χάρτη των συνεργατών-χωρών, Kahoot και Quizizz για τη δημιουργία διαδικτυακών κουίζ, Zoom για τις διαδικτυακές συναντήσεις, Dotstorming για την ψηφοφορία του λογότυπου, Lino.it για την αποτίμηση του έργου, Google Slides και PowerPoint για συνεργατικές παρουσιάσεις και StoryJumper για τη δημιουργία συνεργατικών ebooks. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην τάξη τους, έγραψαν τα κείμενα και δημιούργησαν το υλικό που στη συνέχεια αναρτήθηκε μέσω του Twinspace, εμπλουτίζοντάς το με σχετικές εικόνες της επιλογής τους από το διαδίκτυο ή από φωτογραφίες που τράβηξαν οι ίδιοι. Μετά την ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι μαθητές συγκεντρώνονταν στην ολομέλεια της τάξης, παρακολουθούσαν το υλικό των εταίρων τους και στη συνέχεια συζητούσαν και σύγκριναν. Ζητήθηκε η άδεια των γονέων για την ανάρτηση φωτογραφιών/βίντεο των παιδιών στο Twinspace αλλά και τη σχετική ιστοσελίδα του σχολείου μας. Παράλληλα, μιλήσαμε στην τάξη σχετικά με τη συνειδητή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Οφέλη

Τα οφέλη των μαθητών του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων ήταν πολλαπλά. Η επικοινωνία, η κριτική και επιστημονική σκέψη, οι κοινωνικές δεξιότητες αναπτύχθηκαν. Οι γονείς ενεπλάκησαν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά εξοικειώθηκαν με ερευνητικές διαδικασίες και γνώρισαν καλύτερα τις άλλες χώρες. Επικοινώνησαν, γνώρισαν νέους τρόπους κατάκτησης της γνώσης, αναπτύσσοντας παράλληλα τις γνώσεις τους στην Αστρονομία, τις Φυσικές Επιστήμες και την Τέχνη.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα