Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

10+1 λόγοι που θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές

Στις ευρωεκλογές δεν ψηφίζουμε υπέρ ή κατά της κυβέρνησης, αλλά για κάτι μεγαλύτερο, σοβαρότερο, βαθύτερο που αφορά την καθημερινότητά μας και το μέλλον των παιδιών μας!

1. Ειρήνη. Η μεταπολεμική Ευρώπη μέσα από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιέρωσε μια μοναδική διαδικασία επίλυσης διακρατικών διαφορών με βάση το διάλογο και το κράτος δικαίου. Και όταν οι διαφορές είναι σημαντικές υπάρχει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφασίζει τελεσίδικα. Ψηφίζω λοιπόν για να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω το σύστημα αυτό, στο οποίο επιθυμούν διακαώς να προσχωρήσουν οι λαοί της ευρύτερης περιοχής.
2. Ελευθερία διακίνησης και ευρώ. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα να εγκατασταθούν ελεύθερα σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης για να μορφωθούν, να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή να απολαύσουν τη σύνταξή τους. Και η υιοθέτηση του ευρώ εξασφαλίζει στους πολίτες ελευθερία κινήσεων και ένταξη σε μια από τις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως. Επειδή πολλά απομένουν να γίνουν στον τομέα της οικονομίας ψηφίζω για καλύτερο έλεγχο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, για περαιτέρω ενοποίηση των οικονομιών της ευρωζώνης και για τη σταδιακή θέσπιση μιας ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.
3. Ανθρώπινα δικαιώματα και αλληλεγγύη. Με την ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις Συνθήκες για την ίδρυση και τη λειτουργία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει παγκόσμιο πρότυπο υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στον τομέα της αλληλεγγύης η Ένωση έχει θεσπίσει μηχανισμούς για αλληλοϋποστήριξη των κρατών μελών σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ωστόσο, στον τομέα αυτό πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα, ιδίως για την άμεση υποστήριξη των πολιτών που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Ψηφίζω λοιπόν για περισσότερη άμεση ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τους δεινοπαθούντες ευρωπαίους πολίτες.
4. Ευημερία και ενιαία αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και δημιούργησε σταδιακά μια ενιαία αγορά στην οποία τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κυκλοφορούν ελεύθερα. Μιαν αγορά στην οποία ισχύει μια από τις αυστηρότερες νομοθεσίες περί ανταγωνισμού για τον έλεγχο των μονοπωλίων, των κρατικών ενισχύσεων και των καρτέλ. Ψηφίζω για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς έτσι ώστε να συμβάλλει περισσότερο στην ανάδειξη νέων επιχειρήσεων και στην καταπολέμηση της ανεργίας.
5. Ανάπτυξη και περιφερειακά ταμεία. Η περιφερειακή πολιτική της Ένωσης αναπτύχθηκε για να ανυψώσει το βιοτικό επίπεδο των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της Ευρώπης. Όπου κι αν κοιτάξεις στην Ελλάδα αντικρίζεις πινακίδες για τα έργα υποδομής που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά περιφερειακά ταμεία. Ψηφίζω για την συνέχιση της ενίσχυσης των έργων υποδομής προς όφελος των πολιτών αλλά και για τον έλεγχο των δαπανών ώστε να αποφεύγονται οι σπατάλες και τα έργα βιτρίνας.
6. Καθημερινότητα και ασφάλεια. Η ενωσιακή νομοθεσία ρυθμίζει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας αφού καλύπτει θέματα όπως η σήμανση και η ασφάλεια των τροφίμων, η ποιότητα του νερού και του αέρα, η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, οι φτηνές τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο, τα διπλώματα οδήγησης, η ποιότητα των καυσίμων και η διαχείριση σκουπιδιών και λυμάτων. Ψηφίζω για την διατήρηση, εμβάθυνση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την καθημερινότητα του πολίτη και για τη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας και προστασίας.
7. Δημοκρατικοί Θεσμοί και δημοκρατικό έλλειμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει Κοινοβούλιο που εκλέγεται απ’ ευθείας από τους πολίτες. Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις των κρατών μελών. Και Επιτροπή, της οποίας ο πρόεδρος για πρώτη φορά φέτος θα οριστεί με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ψηφίζω για την μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος, για τη δημοκρατική ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών και για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης που υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – κυρίως στους τομείς της οικονομικής πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης, της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας.
8. Νέες τεχνολογίες και έρευνα. Η Ένωση ανταγωνίζεται ισότιμα τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Με το νέο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 η Ένωση ενισχύει τη γνώση και την καινοτομία με στόχο να καταστεί μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Ψηφίζω την Ευρώπη της γνώσης που έχει στηρίξει χιλιάδες έλληνες ερευνητές αλλά και δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες διακρίνονται διεθνώς και συμβάλουν στην ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας.
9. Νεολαία και ανεργία. Το πρόγραμμα Έρασμος που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό συμβάλει στο άνοιγμα των οριζόντων των νέων και στην συνειδητοποίηση ότι ολόκληρη η Ευρώπη αποτελεί μια μεγάλη δυνητική αγορά εργασίας. Η ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, το δίκτυο EURES αποτελούν πρωτοβουλίες της Ένωσης για την καταπολέμηση της ανεργίας, παρόλο που οι Συνθήκες προβλέπουν ότι η απασχόληση αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Ψηφίζω για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας, ιδίως των νέων, και για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης.
10. Άνοιγμα στον κόσμο – ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ένωση είναι σήμερα ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Εφαρμόζει επίσης μιαν εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις αρχές της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μέσω διαλόγου, στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην δημιουργία θεσμικών οργάνων που να στηρίζονται στο κράτος δικαίου. Ψηφίζω για την ενίσχυση αυτής της πολιτικής και την υπαγωγή της στον δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
11. Περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται υπό κατασκευή εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και μας εξασφάλισε δεκαετίες ειρηνικής διαβίωσης και ευημερίας. Έχει όμως ακόμη σοβαρά προβλήματα που πρέπει να τα λύσουμε για να αφήσουμε στα παιδιά μας μιαν Ένωση ισχυρότερη, δημοκρατικότερη και πιο φιλική προς τον πολίτη. Ψηφίζω στις Ευρωεκλογές γιατί αυτήν την Ένωση ονειρεύομαι για τα παιδιά μου και για τα παιδιά όλων των Ευρωπαίων!

*φυσικός, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. http://alevantis.blogspot.com


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα