Μουσείο Τυπογραφείας

Τι θα συμβεί αν η προστασία των καλλιεργειών ήταν φιλική προς το περιβάλλον;

Μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 11-02-20201 αναδεικνύει ότι τα φυτοφάρμακα είναι απαραίτητα στη σύγχρονη γεωργία, αλλά η ΕΕ θέλει να είναι υπεύθυνη για την προστασία των καλλιεργειών και να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Στη μελέτη αυτή φαίνονται ποιες επιλογές υπάρχουν για να μειωθεί η χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων;
Από την άλλη μεριά, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες, βασικά συστατικά που απωθούν, ελέγχουν ή εξαλείφουν τα ζιζάνια, και τα παράσιτα, αποτρέποντας έτσι τις απώλειες των καλλιεργειών και επιτρέποντας υψηλές γεωργικές αποδόσεις. Οι «δραστικές ουσίες» μπορούν να παραχθούν από χημική σύνθεση ή προέρχεται από βιολογική πηγή όπως φυτά, ζώα, μικρόβια ή μέταλλα. Τα «φυτοφάρμακα» είναι ευρύτερα που περιλαμβάνουν επίσης βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο οργανισμών, και θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.
Τέλος, θα χρειαστεί συνεχής καθοδήγηση και υποστήριξη από την ΕΕ και τις εθνικές αρχές, προς τους γεωργούς να είστε ανθεκτικοί στη μετάβαση μακριά από τα προϊόντα που έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν. Οι επιθυμίες των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά και η στάση τους απέναντι στις εναλλακτικές προσεγγίσεις φυτοπροστασίας θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο κατά την ανάληψη από τον γεωργικό τομέα.
Τα θέματα αυτά θα εξεταστούν λεπτομερέστερα σε μια προσεχή μελέτη σχετικά με το μέλλον της προστασίας των καλλιεργειών. Μαζί με τις σύγχρονες τεχνικές αναπαραγωγής, που είναι έντονες στη χρήση λιπασμάτων, στην άρδευση και στη εκμηχάνιση, η αύξηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβάλλουν στην ενίσχυση των γεωργικών αποδόσεων.

Μηχανισμός αντίδρασης κρίσεων(IPCR)
Το ξέσπασμα της επιδημίας κοροναϊών οδήγησε στις 28 Ιανουαρίου 2020, την Κροατική Προεδρία της ΕΕ στην ενεργοποίηση του μηχανισμού αντίδρασης στις κρίσεις της ΕΕ (IPCR).
Όταν συμβαίνει μια κρίση (από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, εντός ή εκτός της ΕΕ), μπορεί να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων του Συμβουλίου, είτε από την προεδρία του Συμβουλίου, ή όταν ένα κράτος μέλος ενεργοποιεί τη ρήτρα αλληλεγγύης.
Ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων παρέχει συγκεκριμένα εργαλεία, μέσω γνωστοποίησης πληροφοριών, όπως και με κοινή εργασία με τη χώρα όπου ξεσπάσει η κρίση, αλλά και αν χρειαστεί μπορεί να συντονίζει την αντιμετώπιση της κρίσης.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν 3 τρόποι λειτουργίας του μηχανισμού αντίδρασης στις κρίσεις:

1. Λειτουργία παρακολούθησης (κοινοποίηση των στοιχείων που υπάρχουν σχετικά με την κρίση, αλλά και με σημείο επαφής 24 ώρες το 24ωρο)
2. Λειτουργία ανταλλαγής πληροφοριών (προσθέτοντας στα ανωτέρω και αναλυτικές αναφορές της κατάστασης, αλλά και δημιουργώντας μια πλατφόρμα διαδικτύου για την ανταλλαγή και τη συλλογή πληροφοριών).
3. Πλήρης λειτουργία ενεργοποίησης (προσθέτοντας σε όλα τα παραπάνω και συνάντηση κρίσης με πρεσβευτές ή υπουργούς της ΕΕ, αλλά και προτάσεις για δράση της ΕΕ)

Προϋπολογισμός της Ε.Ε.: συζήτηση πριν την κρίσιμη σύνοδο
Σύμφωνα με δελτίο τύπου στις 13/2/20202 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, την Τετάρτη στις 9:00 (τοπική ώρα), πριν τη Σύνοδο της ΕΕ (20/2).
Οι ευρωβουλευτές θα επαναλάβουν το αίτημά τους για ένα φιλόδοξο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, το οποίο θα εξασφαλίσει ότι προτεραιότητες όπως η δράση για το κλίμα, η έρευνα, η ψηφιοποίηση, η στήριξη για τους νέους ανθρώπους (Erasmus+, πολιτικές απασχόλησης) και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα λάβουν επαρκή χρηματοδότηση, χωρίς να διακινδυνεύσει η στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων, των καλλιεργητών και των φτωχότερων περιφερειών. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν εγγυήσεις για δημοσιονομικούς πόρους ώστε να αντιμετωπιστεί το επενδυτικό κενό που δημιούργησε η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, καθώς και για τη διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού και την ασφάλεια.
Όπως έχουμε ενημερώσει εγκαίρως, από τις στήλες της εφημερίδας μας, οι επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ θα συζητήσουν το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τη διάρκεια ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 20 Φεβρουαρίου, καθώς δεν έχουν φτάσει ακόμη σε συμφωνία για την κοινή τους θέση για τις διαπραγματεύσεις τους με το ΕΚ.

1 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)641529
2 https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200206IPR72022/proupologismos-tis-ee-suzitisi-prin-tin-krisimi-sunodo

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.