Μουσείο Τυπογραφείας

Τα ψιλά γράμματα κάνουν την διαφορά

Oταν δεν θες να μάθεις την αλήθεια, το κάνεις για να μη καταστρέψεις μια φαντασίωση σου
Νίτσε

Οι λεπτομέρειες κρύβουν αλήθειες στη συμφωνία των Πρεσπών. Οι διπλωμάτες απανταχού της γης είναι καλοί στο να σκεπάζουν αλήθειες με ένα τεχνικό ή διπλωματικό όρο.
Γι’ αυτό είναι δύσκολο για ένα μέσο αναγνώστη να ανακαλύψει τα υπονοούμενα ή να διαβάσει ανάμεσα στις γραμμές μιας συμφωνίας.
Εδώ και δύο μέρες βάλθηκα να διαβάζω με προσοχή τη συμφωνία, προσπαθώντας να βρω κάποια από τα υπονοούμενα.
Παραθέτω μερικά σημεία της συμφωνίας τα οποία αναφέρονται σε δούναι και λαβείν. Το σχόλιο που ακολουθεί το κάθε άρθρο είναι μια πρώτη αντίδραση κάθε καλόπιστου αναγνώστη.
Σας αφήνω να επιλέξετε αν είμαστε κερδισμένοι ή χαμένοι από τη συμφωνία της λίμνης.

1. Άρθρο 1.3.ε Οι διεθνείς κωδικοί της Β. Μακεδονίας δεν αλλάζουν, παραμένουν αυτοί που είχαν δοθεί στη Δημοκρατία της Μακεδονίας δηλαδή ΜΚ και ΜΚD. Μόνο οι αριθμοί των αυτοκινήτων τους θα αλλάξουν σε ΝΜ/ΝΜΚ.
Αυτό σημαίνει ότι σε όλο τον κόσμο οι συναλλασσόμενοι με τους γείτονες μας δεν θα παρατηρήσουν καμιά αλλαγή.
2. Άρθρο 1.3.ζ. Ο επιθετικός προσδιορισμός -Βόρεια- θα χρησιμοποιείται για το κράτος, τα επίσημα όργανα του και τις άλλες δημόσιες οντότητες.
Ιδιωτικές οντότητες -επιχειρήσεις- και δρώντες που δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος για δραστηριότητες στο εξωτερικό μπορούν να χρησιμοποιούν την πρόβλεψη του άρθρου 7.3 και 7.4, δηλαδή “σκέτο” το “Μακεδονία” και το “Μακεδονικός“.  Ετσι, κι άλλοι συναλλασσόμενοι μαζί τους δεν θα καταλάβουν ότι έγινε αλλαγή.
3. Άρθρο 2.4.β Η Ελλάδα χωρίς καθυστέρηση θα γνωστοποιήσει σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. ότι υποστηρίζει την προσχώρηση και την έναρξη ενταξιακών διαδικασιών αντίστοιχα, της Β. Μακεδονίας.
4. Άρθρο 6.2 Τα δύο μέρη θα λάβουν αμελλητί μέτρα που θα αποθαρρύνουν πράξεις από ιδιωτικές οντότητες που μπορούν να υποδαυλίζουν έχθρα κ.λπ.
Παρ’ όλα αυτά, πριν λίγους μήνες ιδρύθηκε στη Μακεδονία μας Πολιτιστικός Σύλλογος που υποστηρίζει την εξάπλωση της “Μακεδονικής γλώσσας”. Είναι εύκολο να δείτε τις συγκεντρώσεις τους στο u-tube.
5. Αρθρο 7.3 Η Βόρεια Μακεδονία διατηρεί το δικαίωμα της να αναφέρεται στους όρους “Μακεδονία” και “Μακεδόνας” με τη διευκρίνιση ότι ισχύουν στην επικράτεια της. Γι’ αυτό και συνεχίζουν να τους χρησιμοποιούν.
6. Άρθρο 8.3  Η Βόρεια Μακεδονία θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τη παλαιά της σημαία που είχε το παλαιό σύμβολο (Ηλιος της Βεργίνας).
Εξαιρούνται τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα χωρίς να αναφέρεται τι είναι αυτά.
Μήπως είναι αναμνηστικά μουσειακά αντίγραφα;
7. Αρθρο 8.5  Θα αλλάξουν τα σχολικά βιβλία και στα δύο κράτη σύμφωνα με τις συστάσεις κοινής επιτροπής.
Το ερώτημα είναι «Τι ιστορικά λάθη έχουν τα δικά μας σχολικά βιβλία;».
8. Άρθρο 13 Επειδή η Β. Μακεδονία είναι περίκλειστο κράτος, η Ελλάδα οφείλει να εφαρμόσει τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για το δίκαιο της θάλασσας.
Τι σημαίνει αυτό; Η Β. Μακεδονία θα έχει πρόσβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Ελεύθερη Ζώνη – και δικαίωμα στα υπέρ-αλιεύματα της περιοχής!
9. Αρθρο 14.4 Η Ελλάδα θα συνδράμει τη Β. Μακεδονία με κατάλληλη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στους τομείς της ενέργειας.
10. Αρθρο 14.5 Τα 2 κράτη θα διευκολύνουν τις μεταφορές από τα λιμάνια τους.
Το ερώτημα είναι εφόσον η Β. Μακεδονία είναι περίκλειστο κράτος ποια είναι τα λιμάνια της;
11.  Άρθρο 14.7  Τα 2 κράτη θα λάβουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή της λίμνης.
Εχω ιδία άποψη για το γεγονός ότι εμείς έχουμε σε λειτουργία Εθνικό Δρυμό Πρεσπών που σέβεται το περιβάλλον.
12. Αρθρο 15.1 Τα 2 κράτη θα αναπτύξουν την επιστημονική τους συνεργασία και στον τομέα της εκπαίδευσης καθώς και την πρόσβαση σε επιστημονικές βιβλιοθήκες.
Είναι προφανές ποιο κράτος θα κάνει τις παροχές.
13.  Αρθρο 15.2 Τα 2 κράτη θα ενθαρρύνουν την οργάνωση διεθνών συνεδριών.
Κι εδώ είναι φανερό ποιοι θα επιμορφώνονται στα συνέδρια που θα γίνονται στη Θεσσαλονίκη.
14. Αρθρο 15.3 Τα 2 κράτη θα αναπτύξουν συνεργασία στα ερευνητικά τους κέντρα.
Ποιοι έχουν αναγνωρισμένα διεθνώς ερευνητικά κέντρα;
15. Αρθρο 15.4 Θα προωθηθεί η συνεργασία στον τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης.
Ερώτημα: «Ποιοι θα περιθάλπονται και σε ποια Νοσοκομεία; Μήπως είναι και δωρεάν;».
16. Άρθρο 16.2 Τα 2 κράτη θα κάνουν χρήση της ειδικής εκπαίδευσης στο τομέα της διαχείρισης φυσικών καταστροφών.                                         Κάθε κράτος θα παρέχει την ειδική υποδομή που έχει!
17. Άρθρο 17 Τα 2 κράτη θα παρέχουν αμοιβαία εκπαίδευση του στρατιωτικού τους προσωπικού.
Ποιός θα εκπαιδεύσει ποιον!
18. Άρθρο 18.1 Αναγνωρίζεται ότι οι συμφωνίες που είχαμε υπογράψει το 1959 (Καραμανλής-Τίτο) με τη Γιουγκοσλαβία θα είναι σε ισχύ με τη Βόρεια Μακεδονία.

Συμπερασματικά
Διεθνώς επικρατεί η αντίληψη ότι σε κάθε πολιτική ή επιχειρηματική συμφωνία ακολουθείται ο κανόνας win-win. Δηλαδή, το κάθε μέρος παίρνει κάτι σε αντάλλαγμα αυτού που δίνει.
Στη συμφωνία των Πρεσπών δεν υπάρχει win-win.
Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ετεροβαρής, σε βάρος μας.
Κάθε καλόπιστος αναγνώστης -μη ειδικός- που γνωρίζει να μετράει, θα περίμενε ότι μετά από τόσες παροχές, δωράκια, εκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις που προσφέρουμε στους γείτονες μας κάτι θα μας δίνανε.
Σχετικά με την αναγνώριση της “Μακεδονικής” γλώσσας τις αρνητικές συνέπειες θα τις βιώσουμε μόλις ενταχθούν οι γείτονες μας  στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Ενας ειδικός μπορεί να εντοπίσει περισσότερα σημεία που μετράνε στο πάρε-δώσε, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 8.4 που αναφέρονται τα γεωγραφικά ονόματα.
Ομολογώ ότι μάλλον χάσαμε στο μέτρημα τι σου δίνω, τι μου δίνεις.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.