Μουσείο Τυπογραφείας

Τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων από αύριο

Με ανακοίνωση του το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τις αλλαγές στα δρομολόγια, με ισχύ από Παρασκευή 05/06/2020:

• Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Τράπεζα):
Δευτέρα-Τετάρτη: 06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:00, 08:20, 08:45, 08:45 Πολυτεχνείο – Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Πολυτεχνείο – Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
Τρίτη-Πεμπτή-Παρασκευή:  06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:00, 08:20, 08:45, 08:45 Πολυτεχνείο – Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Πολυτεχνείο – Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:00, 15:20, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15.
Σάββατο: 06:10, 06:45, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:15, 08:45 Σόδυ, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Σόδυ, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45 Σόδυ-Κουμπελή, 14:15, 14:45, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
Κυριακή: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 19:00.

• Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):
Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.
Τρίτη-Πεμπτή-Παρασκευή:  07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.
Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

• Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Αγορά):
Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 06:00, 07:00 ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 ΝΝΚ, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 16:00 ΝΝΚ, 17:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 18:00 ΝΝΚ, 19:00 ΝΝΚ, 20:00 ΝΝΚ, 21:00 Τσικαλαριά-Σούδα.
Τρίτη-Πεμπτή-Παρασκευή:  06:00, 07:00 ΝΝΚ, 07:30, 08:00 ΝΝΚ, 08:30, 09:00 ΝΝΚ, 09:30, 10:00 ΝΝΚ, 10:30, 11:00 ΝΝΚ, 11:30, 12:00 ΝΝΚ, 12:30, 13:00 ΝΝΚ, 13:30, 14:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 14:30, 15:00 ΝΝΚ, 15:30, 16:00 ΝΝΚ, 16:30, 17:00 Τσικαλαριά-ΝΝΚ, 17:30, 18:00 ΝΝΚ, 18:30, 19:00 ΝΝΚ, 19:30, 20:00 ΝΝΚ, 20:30, 21:00 Τσικαλαριά-Σούδα, 21:30.
Κυριακή: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00.

• Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές – Σάββατο:  07:10 ΔΓΚΠ, 07:40 ΚΓΔ, 08:30 ΔΓΚΠ, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 ΔΓΚΠ*, 21:30 ΔΓΚΠ.
Κυριακή: 07:30 ΔΓΚΠ, 09:30 ΔΓΚΠ, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 ΔΓΚΠ*, 21:30 ΔΓΚΠ.
*Στην επιστροφή γυρνάνε από παραλία Αγίων Αποστόλων και Χρυσή Ακτη.

• Νο21 Καλαμάκι – Χρυσή Ακτή – Άγιοι Απόστολοι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές – Σάββατο: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.
Κυριακή: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

• Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
Καθημερινές – Σάββατο: 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 Μπουτσουνάρια, 14:30, 15:30, 17:00 Μπουτσουνάρια, 19:30, 21:30.
Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

• Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές – Σάββατο:  07:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00, 08:30 Πιθάρι, 09:00 Καμπάνι-Κορακιές, 09:30, 10:00 Πιθάρι, 10:30, 11:00 Καμπάνι-Κορακιές, 11:30, 12:00 Πιθάρι, 12:30, 13:00 Καμπάνι, 13:30, 14:00 Αγ.Ονούφριος-Πιθάρι, 14:30, 15:00 Καμπάνι, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:15, 23:00.
Κυριακή: 07:30, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.

• Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
Καθημερινές – Σάββατο: 07:10 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 08:30 Καλλιθέα, 10:15 Νέες Δικαστικές Φυλακές, 12:00, 13:30 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 14:20 Καλλιθέα-Νέες Δικαστικές Φυλακές-Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 16:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 18:00, 20:15 Μαρμαρά-Ποτιστήρια-Λυγιδέ, 21:30.
Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

• Νο20 Λενταριανά-Νέα Χώρα (Αφετηρία: Λενταριανά):
Καθημερινές – Σάββατο:  07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
Κυριακή: Δεν εκτελούνται δρομολόγια.

• Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):
Καθημερινές – Σάββατο:  07:15, 10:10.

• Νο23 Πολυτεχνείο (Αφετηρία: Εθνική Τράπεζα):
Καθημερινές:  08:45 Πολυτεχνείο – Σόδυ, 09:45, 10:45 Πολυτεχνείο , 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45.

• Νο17-24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
Καθημερινές – Σάββατο:  06:40, 07:20 Νεροκούρου, 08:00 Νεροκούρου, 08:30, 09:00 Νεροκούρου, 09:30 Πλαστήρα, 10:00, 10:30, 11:00 Νεροκούρου, 11:30 Πλαστήρα, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Νεροκούρου, 14:00, 14:30 Νεροκούρου, 15:00, 15:30 Νεροκούρου, 16:00, 16:30, 17:00 Νεροκούρου, 18:00, 19:00 Νεροκούρου, 20:00, 21:00 Νεροκούρου, 22:00.
Κυριακή: 06:50, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:00.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για όλες τις αλλαγές αναλυτικά στα τηλέφωνα 28210-27044, 28210-93345, στο site www.chaniabus.gr , στο email chaniabus@gmail.com και από την εφαρμογή για iOS και Android ChaniaCityBus (λόγω των αλλαγών στο σύστημα παρακαλούνται όπως κάνουν 1. ενημέρωση μέσα από την εφαρμογή ή όπως κάνουν 2. διαγραφή δεδομένων μέσα από τις ρυθμίσεις εφαρμογής) .

3 Σχόλια

  • [Coba] ~ ~ ~ Απάντηση

    Ένα ζήτημα που πρεπει σοβαρά να το δει το Αστικό Κτελ Χανίων είναι η υπαρξη 24ωρης λεωφορειακης συνδεσης του Κέντρου των Χανίων(η έστω της Χαλεπας) με το Αεροδρόμιο των Χανίων……για την εξυπηρετηση τόσο των επισκεπτων-τουριστων όσο κ των εργαζομένων εκεί…..καθως κάθε σοβαρό Αεροδρόμιο στο Κόσμο διαθέτει ένα Μέσο Μαζικής Μετακινησης σε 24ωρη βαση!!!!!!!!!!!!Ας το δουν τόσο στο Αστικό Κτελ Χανίων όσο κ στο Δημο Χανίων κ στο Αεροδρόμιο Χανίων!!!!!!!!!!!!

  • [Coba] ~ ~ ~ Απάντηση

    Ένα ζήτημα που πρεπει σοβαρά να το δει το Αστικό Κτελ Χανίων είναι η υπαρξη 24ωρης λεωφορειακης συνδεσης του Κέντρου των Χανίων(η έστω της Χαλεπας) με το Αεροδρόμιο των Χανίων……για την εξυπηρετηση τόσο των επισκεπτων-τουριστων όσο κ των εργαζομένων εκεί…..καθως κάθε σοβαρό Αεροδρόμιο στο Κόσμο διαθέτει ένα Μέσο Μαζικής Μετακινησης σε 24ωρη βαση για την πλησιεστερη πολη!!!!!!!!!!!!Ας το δουν τόσο στο Αστικό Κτελ Χανίων όσο κ στο Δημο Χανίων κ στο Αεροδρόμιο Χανίων!!!!!!!!!!!!

  • [HLIAS] ~ ~ ~ Απάντηση

    TO ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΟΥΛΙΑ ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.