Μουσείο Τυπογραφείας

Ψηφιακή πλατφόρμα για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Στην ουσιαστική βελτίωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αποσκοπεί η ψηφιακή πλατφόρμα “eEnviPer” που υλοποιεί πιλοτικά η Περιφέρεια Κρήτης.

Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου: “Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ – Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας”, που οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών στην Αθήνα με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης.
Τους δύο κύριους άξονες του συνεδρίου αποτέλεσαν τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα και ο ρόλος τους στην Ανοικτή Διακυβέρνηση, καθώς και η Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας.
Οπως αναφέρθηκε στο συνέδριο στους  τομείς αυτούς -Ανοικτή Διακυβέρνηση, Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας- έχουν συντελεστεί σημαντικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια.
Τα οικονομικά οφέλη για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που αναμένονται από το άνοιγμα της δημόσιας πληροφορίας, υπολογίζονται σε 40 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η διευρυμένη υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική γνώση αναμένεται να αποφέρει 6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Την Ανοικτή Πρόσβαση υποστηρίζουν σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως το “Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020”, η “Κοινοτική Οδηγία για την Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας” και η “Σύσταση της Επιτροπής για την Πρόσβαση στις Επιστημονικές Πληροφορίες και τη Διαφύλαξή τους”, καθώς και το νέο πρόγραμμα πλαίσιο “Ορίζοντας 2020” για την έρευνα και την καινοτομία.
Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση,  παρουσιάστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα “eEnviPer” για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.
Το σύστημα “eEnviPer” βασίζεται σε σύγχρονες αρχές σχεδιασμού και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού νέφους (cloud computing) και στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένων υπηρεσιών. Με την πιλοτική λειτουργία του, η Περιφέρεια Κρήτης αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, από την εκπόνηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και τον καθορισμό των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), έως την έγκριση και την εφαρμογή τους.
Η ψηφιακή πλατφόρμα “eEnviPer” είναι χρήσιμη σ’ όλους όσοι ενδιαφέρονται για την εκπόνηση, την υποβολή και αξιολόγηση Μ.Π.Ε. και τη Δήλωση Π.Π.Δ., στην Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και για την τήρηση και εφαρμογή τους: επενδυτές, επιχειρήσεις, μελετητές περιβάλλοντος, Δήμους και άλλους Φορείς, υπηρεσίες αρμόδιες για το περιβάλλον, πολίτες και ομάδες πολιτών που εκφράζουν τις απόψεις τους στη φάση της διαβούλευσης επί Μ.Π.Ε. Το “eEnviPer” παρέχει στους χρήστες αυτούς τη δυνατότητα διαχείρισης των διαδικασιών που τους αφορούν, αναλόγως με τον ρόλο τους στις διαδικασίες αυτές.
Ο ιστότοπος του “eEnviPer” είναι “http://greece.eenviper.eu/” και ως χρήστης της πλατφόρμας μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος,
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στη διεύθυνση περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, στα τηλέφωνα 2813410124, -123, – 118 & -125.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.