Μουσείο Τυπογραφείας

Παράταση για τα σκιάδια στο Ενετικό Λιμάνι

Νέο “πάγωμα” στην εφαρμογή του νόμου για τα σκιάδια μέχρι το 2022 πέτυχαν οι καταστηματάρχες του Ενετικού Λιμανιού.
Με υπουργική απόφαση που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο αναφορικά με τις αλλαγές στο λιμενικό σώμα και που έγινε νόμος του κράτους με τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ της 19η Μαρτίου του 2020 η εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με την  αδειοδότηση των κατασκευών σε λιμενικές ζώνες πήρε παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2022.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι κατασκευές  που έχουν κριθεί  παράνομες και από το 2013 για πολλές από αυτές έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα κατεδάφισης,  παραμένουν ως έχουν μέχρι το 2022. Και αυτό παρότι ο Δήμος Χανίων από το 2017 είχε παρουσιάσει τις προτάσεις του για αντικατάσταση των υφιστάμενων κατασκευών με νέες καλαίσθητες, το κόστος το οποίο θα το επωμίζονταν οι επιχειρηματίες με το Δήμο να τους μειώνει σε ποσοστό 50% για δύο χρόνια τα δημοτικά τέλη δίνοντας τους ένα κίνητρο.
Οι καταστηματάρχες δεν διαφωνούν με τα νέα σκιάδια αλλά με το χώρο που θα καταλαμβάνουν αφού ζητούν περισσότερα από τα 4.600 τμ. που τους δίνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (σήμερα καταλαμβάνουν 6.000 τμ.) Για το σκοπό αυτό αφού πέτυχαν να δοθεί παράταση στις υφιστάμενες κατασκευές, έχουν ήδη κινηθεί και προς το Υπουργείο Πολιτισμού ώστε το τελευταίο να συναινέσει στην αύξηση των τετραγωνικών του παραχωρούμενου χώρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Η αναθεώρηση του Νόμου που υπογράφεται από την πρόεδρο της Δημοκρατίας και 17 συναρμόδιους υπουργούς προβλέπει μεταξύ άλλων στο άρθρο 58:
Άρθρο 58, αδειοδότηση κατασκευών:
1. Το άρθρο 96 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021». β) Στην παράγραφο 3: αα) Στο πρώτο εδάφιο η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022». ββ) Στο τρίτο εδάφιο, η φράση «Εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022». γ) Στις παραγράφους 4 και 5, όπου αναφέρεται αποκλειστική προθεσμία ως τέτοια νοείται η καταληκτική προθεσμία της παραγράφου 3. 2. Οι παρατάσεις των προθεσμιών της παραγράφου 1 ισχύουν αναδρομικά από 29 Νοεμβρίου 2019.”
Κατ’ αυτόν τον τρόπο πάντως μπαίνει για άλλη μια φορά στις “ελληνικές καλένδες” το σχέδιο για νέες καλαίσθητες κατασκευές στο Ενετικό Λιμάνι για το οποίο έχουν γίνει  και έχουν πληρωθεί συνολικά 3 μελέτες  την τελευταία 20ετία (μια αφορούσε αποκλειστικά την πλατεία Συντριβανίου) χωρίς να εφαρμοστεί καμία από αυτές!

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.