Μουσείο Τυπογραφείας

Ο νέος προϋπολογισμός της Ε.Ε.

» Σχεδιασμός των πόρων που θα διατεθούν στους Ευρωπαίους Πολίτες το 2021 – 2027

Βασικό θέμα της συνόδου που γίνεται τώρα, αφορούν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για το 2021-2027. Στο σημερινό σημείωμά μας θα δώσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά και μεγέθη του νέου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ. Σημειώνουμε τη φειδωλή στάση των ευρωπαϊκών θεσμών και την ατολμία να αντιμετωπίσουν τα γεγονότα που δημιουργούν οι νέες βάσεις στο παγκόσμιο προσκήνιο. Μια ατολμία που πέφτει πάνω στις πλάτες των πλέον αδύναμων της ΕΕ, αφού καλούνται όλοι να αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο γεγονότα που αφορούν τόσο τα πλέον εύκρατα κράτη με τας πλέον αδύναμα.

Το ΠΔΠ είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο προγραμματισμού που μεταφράζει τις προτεραιότητες του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού της ΕΕ, καθορίζοντας το μέγιστο επίπεδο πόρων για κάθε μείζονα κατηγορία ΕΕ δαπανών. Για να καταλάβουμε για τι ποσό μιλούμε, πρόκειται για το 1,11% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ.  Τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή πρότεινε ένα ΠΔΠ 2021-2027 αξίας 1 134,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (2018 τιμές), έχοντας αφαιρέσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ, 2014-2020 η πρόταση αποδίδει υψηλότερους πόρους σε διάφορες πολιτικές (π.χ. έρευνα, καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό νέοι άνθρωποι; έλεγχος των εξωτερικών συνόρων · ασφάλεια; άμυνα; μετανάστευση; και εξωτερική δράση), αλλά μειώνει τα κονδύλια για τη γεωργία και τη συνοχή.
Επιπλέον, το πακέτο του ΠΔΠ περιελάμβανε μεταρρυθμιστικές προτάσεις για τους ίδιους πόρους. Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν: την απλούστευση των υφιστάμενων ιδίων πόρων, την εισαγωγή τριών νέων ιδίων πόρων που συνδέονται με τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενιαία αγορά και μερικά δευτερεύουσας σημασίας θέματα, όπως την κατάργηση της επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου (μετά την αποχώρηση της χώρας αυτής από την ΕΕ).

Η θέση του Ευρωκοινοβουλίου ανεβάζει την πρόταση της Κομισιόν από το 1,11% στο 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27. Ζήτησε περαιτέρω αυξήσεις σε τομείς όπως αυτές της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας, του περιβάλλοντος και του κλίματος, της ψηφιοποίησης και των ΜΜΕ, αλλά  και τη διατήρηση της σημερινής στάθμης των πόρων για τη γεωργία, τη συνοχή και την αλιεία αμετάβλητες.
Η θέση αυτή εδράζεται στη δήλωση «ότι ήρθε η ώρα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ και να εξασφαλίσουμε τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα για τις πολιτικές δεσμεύσεις και φιλοδοξίες της ΕΕ»1· Ταυτόχρονα, επαναλαμβάνει ότι το ποσό του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να οριστεί στα 1 324,1 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2018, το οποίο αντιπροσωπεύει το 1,3 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ των 27. Το ίδιο όργανο
Ταυτόχρονα επικροτεί τις πολιτικές δεσμεύσεις για πρόσθετες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής μετά την έγκρισή της τον Ιούλιο του 2019, και αναμένει να αποσαφηνιστεί χωρίς καθυστέρηση ο δημοσιονομικός αντίκτυπός τους.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.