Μουσείο Τυπογραφείας

Η αδύναμη γεωργία απειλή για τη μεταποιητική βιομηχανία και τις εξαγωγές

Θεωρητικά, η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας µέσω της αύξησης του µεγέθους των παραγωγικών µονάδων θα µπορούσε να προκύψει οργανικά, ως φυσικό αποτέλεσµα της δράσης των δυνάµεων της αγοράς. Στην πράξη όµως, στην Ελλάδα του 2019, αυτό δεν είναι ούτε εφικτό, ούτε επιθυµητό, λέει η έρευνα του διαΝΕΟσις. Καταρχήν, γιατί το µικρό µέγεθος και η εσωστρέφεια δεν προέκυψαν από τη δράση των δυνάµεων της αγοράς, αλλά από το οικογενειακό δίκαιο, την ιδιοκτησιακή κουλτούρα και τη συγκεκριµένη οικονοµική ιστορία της χώρας. Προέκυψαν, επίσης, εξαιτίας µιας θηριώδους κρατικής παρέµβασης, µε τη µορφή δηµόσιου δανεισµού, που οδήγησε στην πλήρη παραµόρφωση του οικονοµικού µοντέλου της χώρας.

Αντικειµενικά αδύνατη η ανάπτυξη µε αναγκαίους ρυθµούς

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η χώρα δεν µπορεί να περιµένει την οργανική αύξηση του µεγέθους των παραγωγικών µονάδων της για να υπηρετήσει το νέο µοντέλο της εξωστρέφειας είναι ότι µετά από 10 χρόνια κρίσης, οι επιχειρήσεις που επέζησαν είναι αντικειµενικά αδύνατο να αναπτυχθούν µε τους αναγκαίους ρυθµούς που θα τους επέτρεπαν να αποκτήσουν οικονοµίες κλίµακος. Υπό την πίεση της δικής τους υπερχρέωσης, της ασφυκτικής φορολογίας και των εξουθενωτικών επιτοκίων, και µιας εσωτερικής αγοράς στην οποία αντιµετωπίζουν τον ισχυρό ανταγωνισµό της «µαύρης» οικονοµίας, δεν διαθέτουν περιθώρια ταχείας οργανικής ανάπτυξης. Τρίτος βασικός λόγος, είναι ότι οι κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες της παραµονής της Ελλάδας σε µια οικονοµική «no man’s land», στην οποία δεν υπάρχουν δανεικά για να τροφοδοτήσουν την εσωτερική αγορά, ούτε αρκετές εξαγωγές ώστε να πυροδοτήσουν εκ νέου την αναπτυξιακή διαδικασία, υπονοµεύουν τον ίδιο τον παραγωγικό της ιστό. Οι διεθνείς ανταγωνιστές αναπτύσσουν νέα προϊόντα και παραγωγικές µεθόδους, καθιστώντας ελληνικά προϊόντα και παραγωγικά µοντέλα µη ανταγωνιστικά. Συνεπώς, ο µόνος ρεαλιστικός δρόµος για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακος, λέει η έρευνα, είναι η µαζική αύξηση του βαθµού συνεργασίας στο πλαίσιο του αγροδιατροφικού τοµέα, σε όλα τα επίπεδα και µε όλους τους τρόπους αρκεί να είναι επιχειρηµατικά αποτελεσµατικές.
Μη ανταγωνιστική η πλειοψηφία των µικρών ελληνικών µονάδων

Εξάλλου, αν κάποιος θέλει να αναζητήσει µία απλή εξήγηση για την έλλειψη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, µπορεί να κοιτάξει στο µέγεθος. «Το µέγεθος στον αγροδιατροφικό τοµέα είναι τόσο µικρό», γράφουν οι ερευνητές, «ώστε να καθιστά µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα τη µεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών µονάδων µη ανταγωνιστικές σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές και, γενικότερα, τα διεθνώς εµπορεύσιµα προϊόντα του αγροδιατροφικού τοµέα». Κι αυτό δεν αφορά µόνο τους αγρότες, αλλά και τον κρίσιµο τοµέα της µεταποίησης καθώς:

Το 95% των περίπου 17 χιλιάδων επιχειρήσεων στον τοµέα των τροφίµων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν λιγότερους από 10 υπαλλήλους.
Το 2015 µόνο 27 επιχειρήσεις που µεταποιούν προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα είχαν πωλήσεις άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Ούτε µία δεν είχε πωλήσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ. Πηγή: Agronews

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.