Μουσείο Τυπογραφείας

Απολογισμός έργου στον Ο.Α.Κ. και αντίδραση από Κοπάση

Σε απολογισμό δράσεων και έργου προχώρησε χθες το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) το οποίο θήτευσε από τον Μάιο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2020.

Σύμφωνα με το απερχόμενο Δ.Σ. «έχει σε σημαντικό βαθμό ομαλοποιηθεί η οργανωτική και οικονομική λειτουργία του Οργανισμού, εξυγιάνθηκαν τα οικονομικά στοιχεία εκμετάλλευσης του Οργανισμού» και «με τη συμβολή του Ο.Α.Κ. Α.Ε. εξελίσσονται και έχουν δρομολογηθεί σημαντικά έργα (οδικά και υδραυλικά) στο νησί».

Το απερχόμενο Δ.Σ. Αναφέρει ότι «ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν σε χρήση εμβληματικά αναπτυξιακά έργα τα οποία παρουσίαζαν καθυστέρηση στην υλοποίησή τους, όπως ο νέος οδικός άξονας Αγ. Βαρβάρας – Αγ. Δέκα (Καστέλλι), η σήραγγα ενίσχυσης του φράγματος Αποσελέμη με τα πλημμυρικά νερά του Οροπεδίου Λασιθίου και η πλήρης και ομαλή λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού στα Αγριανά που υδροδοτεί τις ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγ. Νικολάου, το νέο τμήμα του ΒΟΑΚ Γούρνες – Χερσόνησος και η γέφυρα Χαμεζίου. Δρομολογήθηκαν προς υλοποίηση έργα όπως η επέκταση του βιολογικού της ΔΕΥΑΒΑ, οι βιολογικοί Σούγιας και Παλαιόχωρας, το νέο διυλιστήριο του βόρειου μετώπου Ρεθύμνου, τα έργα αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, τα αρδευτικά δίκτυα Οροπεδίου Λασιθίου».

Σύμφωνα με το απερχόμενο Δ.Σ. «η επικάλυψη αρμοδιοτήτων του Οργανισμού με αυτές των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής του νησιού και της έλλειψης αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και ο διαπιστωμένος διαχρονικά τρόπος διαχείρισης των θεμάτων αυτών από την κεντρική διοίκηση επιβραδύνουν τις δραστηριότητες του Οργανισμού (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία υλοποίησης των υποδομών στην Κρήτη). Αποτελεί ζητούμενο η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας του Οργανισμού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση έργων όπως και για την χάραξη πολιτικών (π.χ. την ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων ή την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας), τομείς για τους οποίους πλέον υπάρχει η ωριμότητα και έχουν θωρακιστεί οι τρόποι συνεργασιών χωρίς τις παθογένειες που είχαν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Παρά τις έντονες και επίπονες προσπάθειες της απερχόμενης διοίκησης δεν κατέστη δυνατόν, πέρα από την οικονομική ενίσχυση, να ενισχυθεί ο Οργανισμός ουσιαστικά και σε επίπεδο στελέχωσης και επιχειρησιακής ικανότητας καθώς και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων».

Για τον ΒΟΑΚ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ολοκληρώθηκε και απεστάλη στις 8-3-2018 στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών η μελέτη «Αρχική Τεχνική Λύση αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο από Χανιά (Σούδα) έως Αγ. Νικόλαο» και η αντίστοιχη μελέτη Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων στο πλαίσιο της από 10-11-2017 τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΟΑΚ και Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών».

Επίσης, σύμφωνα με τον απολογισμό που υπογράφει εκ μέρους του Δ.Σ. Ο διευθύνων σύμβουλος, Φώτης Καζάσης, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση, συμβασιοποιήθηκε στις 11-1-2018 και υλοποιείται η μελέτη Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί, μεταξύ άλλων, η μελέτη Σούδα – Καλύβες Ν. Χανίων (14Km) με Π/Υ 6,15εκ.€ και οι μελέτες ευστάθειας και προστασίας πρανών σε τέσσερεις (4) θέσεις του ΒΟΑΚ στον νομό Χανίων με Π/Υ 4,7εκ€ Πάντως, ο προγραμματισμός του Ο.Α.Κ. Α.Ε. «επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό και αποτελεί μια παρακαταθήκη για σημαντικές δράσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η ολοκλήρωση αυτών των προγραμματισμένων δράσεων αλλά και η διεκδίκηση νέων σε συνδυασμό με την παρούσα υγιή οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και με την προϋπόθεση πάντα της ενίσχυσης του Οργανισμού σε επίπεδο στελέχωσης και επιχειρησιακής ικανότητας μπορούν να εγγυηθούν τη μελλοντική βιωσιμότητά του και τη σημαντική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης». Ακόμα αναφέρεται ότι «ο Οργανισμός δεν οφείλει πλέον ληξιπρόθεσμα χρέη από δική του υπαιτιότητα. Για τις περιπτώσεις οφειλών που χρήζουν διερεύνησης και τακτοποίησης έχει γίνει ανάθεση σε νομικούς».

Κλείνοντας τονίζεται ότι «τίποτε από τα παραπάνω δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη συμβολή του προσωπικού του Οργανισμού, από τον απλό συμβασιούχο υπάλληλο μέχρι το πιο υψηλόβαθμο στέλεχος, στους οποίους κατά βάση πιστώνεται το παραχθέν έργο και στους οποίους πρέπει να απονεμηθούν τα εύσημα». Σε πίνακα παρατίθεται τα έργα ανά Περιφερειακή Ενότητα και για τον Νομό Χανίων αναφέρονται μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση του έργου «Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισάμου (Υποέργο 1)» – εκκρεμεί η ένταξη νέου υποέργου 700.000€ για επέκταση των υποδομών, διάφορα έργα σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΒΑ και με Δήμους του Νομού.

Λευτέρης Κοπάσης: «Απολογισμός – απολογία»

Για απολογισμό – απολογία της απερχόμενης διοίκησης κάνει λογο σε γραπτή δήλωσή του ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Msc, Λευτέρης Κοπάσης (φωτ).

Αναλυτικά αναφέρει: «Μετά τον απολογισμό απολογία της απερχόμενης διοίκησης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει με την ανάληψη των καθηκόντων του να εξετάσει τον υφιστάμενο επιχειρησιακό σχεδιασμό του Οργανισμού σε συνδυασμό με τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους όσο και των προηγούμενων ώστε να προσδιορίσει την αφετηρία της νέας Διοίκησης. Η επίτευξη των στόχων όπως αυτοί είχαν τεθεί στο πλαίσιο του οράματος της απερχόμενης διοίκησης πρέπει να τύχει μελέτης και ανάλυσης που θα οδηγήσει στην μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων και μέσων του Οργανισμού. Δυστυχώς η δραστηριότητα που θα παραληφθεί από την νέα Διοίκηση υπολείπεται αυτής που της παραδόθηκε αφού εν τω μεταξύ αυτή ταπεινώθηκε και αποσυντονίστηκε. Ευτυχώς η παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Κουνενάκη προστάτευσε και περιόρισε τις απώλειες τόσο οργανωτικά όσο και λειτουργικά και αποτέλεσε ένα ευκρινή δίαυλο επικοινωνίας πράγμα για το οποίο οφείλω να τον ευχαριστήσω προσωπικά. Οφείλω επίσης να διαβεβαιώσω τον απερχόμενο Πρόεδρο του ΟΑΚ ΑΕ ότι με όσες δυνάμεις και από κάθε μετερίζι θα διαφυλάξω τις κατακτήσεις και θα επιδιώξω την μεγέθυνση του αποτελέσματος της παρέμβασης του Οργανισμού στην Ανάπτυξη της Κρήτης που όπως αυτός δίδαξε είναι επιθυμία όλων μας».

1 σχολιο

  • [Αθανάσιος Μανιουδάκης] ~ ~ ~ Απάντηση

    Με τον Κο Κοπάση έχει να πραγματοποιήσει πολλά ο Ο.Α.Κ. ! Έτσι μας έχει συνηθίσει από το παρελθόν ο Λευτέρης !!!

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.