Μουσείο Τυπογραφείας

Απάντηση δημάρχου σε δημοσίευμα

Κύριε διευθυντά,
με αφορμή το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Παρασκευής 22/5/2020, με τίτλο “ΑΦΜ επιχειρήσεων δεσμεύει ο Δήμος Χανίων εν μέσω πανδημίας” και στο οποίο περιλαμβάνεται επιστολή του προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Ν. Χανίων κ. Χρήστου Μυλωνάκη, παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε τις παρακάτω διευκρινίσεις προς αποκατάσταση της αλήθειας και ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με το θέμα που αναδείχθηκε.
Οι Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων αλλά και η Δημοτική Αρχή δεν συνηθίζουμε να απαντάμε σε άρθρα – παρεμβάσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κατά καιρούς. Εχουμε εμπιστοσύνη στο θεσμό της δημοσιογραφίας, ο οποίος οφείλει να διασταυρώνει και να φιλτράρει τις ειδήσεις, με στόχο πάντα την ειλικρινή και σωστή ενημέρωση των πολιτών. Είναι υποχρέωσή μας, όμως, να παρεμβαίνουμε όταν βλέπουν το φως της δημοσιότητας ειδήσεις, οι οποίες αν όχι στο σύνολο τους αλλά ένα μέρος αυτών, είναι ανακριβείς και προσβάλλουν το ήθος, τον ζήλο και την υποχρέωση των υπαλλήλων του Δήμου, να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κινούμενοι στα όρια που τους επιτρέπει ο νόμος. Τέτοια στοιχεία, δυστυχώς, έχει η επιστολή του προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Ν. Χανίων κ. Χρήστου Μυλωνάκη, αναγκάζοντάς μας στη παρούσα παρέμβαση.
Είναι απολύτως ανακριβές ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων προχώρησε σε δέσμευση των Α.Φ.Μ. των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί ο κ. Μυλωνάκης. Απεναντίας, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων δεν έχει προχωρήσει σε καμία νέα δέσμευση Α.Φ.Μ. από τον Σεπτέμβριο του 2019 για κάθε είδους επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο. Αυτό, διότι, στο τέλος του 2019 ήταν σε ισχύ ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών με ευνοϊκές διατάξεις, αλλά και στις αρχές του 2020 προέκυψε η υγειονομική – οικονομική κρίση λόγω της οποίας κρίθηκε σωστό να μην προχωρήσουμε σε δεσμεύσεις νέων Α.Φ.Μ. Θεωρήσαμε ότι είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε λόγω της οικονομικής αποδυνάμωσης που έφεραν οι συνέπειες της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.
Συγκεκριμένα και όσον αφορά τις επιχειρήσεις “Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων Χανίων”, αναγνωρίζοντας την οικονομική ζημιά που προκάλεσε η πανδημία, δώσαμε το δικαίωμα, είτε οφείλουν είτε όχι, να λάβουν τα ευνοϊκά μέτρα στήριξής που εφαρμόσαμε ως Δήμος και ισχύουν σε όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε για το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων ότι προχωρήσαμε σε:
i) Αναστολή πληρωμών,
ii) Απαλλαγή προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών,
iii) Απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη,
iv) Απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
Ο ισχυρισμός του κ. Μυλωνάκη ότι δεν μπορεί να εκδοθεί φορολογική ενημερότητα λόγω οφειλών προς τον Δήμο είναι ψευδής. Όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει την άρση της δέσμευσης σε Α.Φ.Μ. που έχουν βεβαιωμένες οφειλές. Μπορούν όμως οι επιχειρηματίες των παραπάνω επιχειρήσεων να ρυθμίσουν τις οφειλές τους κάνοντας χρήση της πάγιας ρύθμισης και να λάβουν άρση της δέσμευσης του Α.Φ.Μ.. Θα μπορούσαν επίσης να λάβουν ευνοϊκότερους όρους αν έκαναν χρήση της ρύθμισης του Ν. 4611/2019 που ήταν σε ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Ρύθμιση, την οποία, αξιοποίησαν πολλοί δημότες, ανάμεσά τους και επιχειρήσεις του κλάδου των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, προκειμένου να αποπληρώσουν κάθε μορφής βεβαιωμένες οφειλές παρελθόντων ετών (όπως παραβάσεις προστίμων παράνομης στάθμευσης). Αξίζει να αναφέρουμε ότι αναμένουμε την εφαρμογή νέας ευνοϊκής ρύθμισης στα πρότυπα αυτής του 2019, έπειτα από επιστολή μου προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι οφειλές από παραβάσεις προστίμων παράνομης στάθμευσης δεν «ανακαλύφθηκαν» το 2008. Τότε έγινε η ψηφιακή τους βεβαίωση καθώς δημιουργήθηκε η ψηφιακή υποδομή. Τέτοιες οφειλές ήταν ανέκαθεν απαιτητές. Ο Νόμος 3542/2007 που επικαλείται ο κ. Μυλωνάκης αναφέρει ότι υπόχρεος είναι ο μισθωτής για τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν από 23/2/2007 και έπειτα. Για τις παραβάσεις αυτές ο Δήμος φυσικά και δέχεται συμβόλαια για όσα γραφεία δεν έχουν προσκομίσει, προκειμένου να βεβαιωθούν στους μισθωτές. Ο ίδιος νόμος αναφέρει ότι οι παραβάσεις πριν τις 23/2/2007 βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, δηλαδή τις εταιρίες. Από τα γραφεία που προσέφυγαν δικαστικά κάποια εξ αυτών κέρδισαν την ακύρωση της ταμειακής βεβαίωσης, όχι την ακύρωση των κλήσεων. Ακολούθησε, ως όφειλε η Υπηρεσία την περίοδο εκείνη καθώς η απαίτηση εξακολουθούσε να ισχύει, νέα βεβαίωση και κοινοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις. Σε όσους έκαναν νέα προσφυγή βεβαιώθηκε το 40% σύμφωνα με τη νομοθεσία, το οποίο αν εξοφλήσουν/ ρυθμίσουν, εφόσον ακόμα υφίσταται, μπορούν να λάβουν άρση της δέσμευσης του Α.Φ.Μ., ενώ αν δικαιωθούν δικαστικά, τα χρήματα θα επιστραφούν.
Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι μεγάλο μέρος από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας με την επιστολή του κ. Μυλωνάκη, είναι ανακριβή. Η παρούσα Δημοτική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω συνθήκες, δεν προέβη σε καμία νέα ενέργεια σχετικά με το θέμα των βεβαιωμένων οφειλών των γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων από παραβάσεις προστίμων παράνομης στάθμευσης. Το πρόβλημα με τα πρόστιμα αυτά και τον χειρισμό των διαδικασιών, όπως παραδέχεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων κ. Μυλωνάκης, είναι διαχρονικό και αφορά τις Δημοτικές Αρχές από δεκαπενταετίας. Ο Δήμος Χανίων έχει τη βούληση και την υποχρέωση να ακολουθεί την νομοθεσία όσον αφορά τα δημόσια έσοδα, κινούμενος στα όρια που του επιτρέπει αυτή. Η λειτουργία είσπραξης των εσόδων δεν βασίζεται σε πολιτικές αποφάσεις αλλά ασκείται από τη Οικονομική Υπηρεσία σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του κάθε Δήμου. Αυτό πρέπει να ισχύει διαχρονικά με κάθε Δημοτική Αρχή. Ο κ. Μυλωνάκης, επικαλείται ότι ο Δήμος μπορεί να βρει τον τρόπο να προχωρήσει σε διαγραφή οφειλών ή άρσης της δέσμευσης των Α.Φ.Μ. (πέραν αυτών που περιγράφηκαν παραπάνω). Ας μας υποδείξει τον τρόπο και τη διαδικασία που επιτρέπει η νομοθεσία και εμείς ευχαρίστως να προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτής. Δεν πρέπει όμως να απαιτούμε την εφαρμογή παράνομων πρακτικών, όταν ο Δήμος έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Εσωτερικού και Κατασταλτικού Ελέγχου της Κεντρικής Διοίκησης όσον αφορά τα Δημόσια Έσοδα. Απόκλιση από αυτές, επισύρουν ευθύνες ποινικές και μη.
Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και η αβεβαιότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπουν την στείρα αντιπολιτευτική προσέγγιση των προβλημάτων, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται με την χρήση ανακριβών στοιχείων. Ο κ. Μυλωνάκης το ελάχιστο που πρέπει να πράξει είναι να διορθώσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η επιστολή του. Επίσης ως μέλος της Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων που πρόσφατα συστάθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού, μπορεί να διεκδικήσει και να πιέσει ώστε να δημιουργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αναφέρει και θα δίνει το δικαίωμα στην Οικονομική Υπηρεσία των Δήμων να ενεργεί σχετικά. Σε μια τέτοια περίπτωση είμαστε θετικοί ώστε να συνεισφέρουμε και να διεκδικήσουμε πολιτικά τη δημιουργία ενός τέτοιου νομοθετικού πλαισίου. Ως τότε μπορούμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας με τους τρόπους που αναφέραμε παραπάνω.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Τάσος Αλόγλου και η Οικονομική μας Υπηρεσία, παραμένει στην διάθεση σας.

Με εκτίμηση,
Ο δήμαρχος Χανίων
Παναγιώτης Σημανδηράκης

Σ.Σ.
Κύριε δήμαρχε,
Μην μπερδεύεστε. Η Δημοσιογραφία (προφανώς όχι αυτή που εμπιστεύεστε αλλά αυτή που υπηρετούν τα “Χανιώτικα νέα.” εδώ και πέντε δεκαετίες) οφείλει να διαφυλάττει την ισηγορία.
Συνεπώς, κάθε πολίτης, κάθε τοπικός (ή μη) φορέας, που θέλει μέσω της εφημερίδας να διατυπώσει θέσεις ή προβληματισμούς, σεβόμενος στοιχειώδεις κανόνες, θα φιλοξενείται στις σελίδες μας χωρίς καμία απολύτως “προ-έγκριση”.
Μήτε δική σας, μήτε οποιουδήποτε επίδοξου λογοκριτή.
Αφού λοιπόν διαψεύδετε τις καταγγελίες του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Ν. Χανίων, πράξτε τα δέοντα. Ασχοληθείτε με τα προβλήματα των δημοτών σας και περιορίστε τα “μαθήματα δημοσιογραφίας” στους πρόθυμους.
Εδώ δεν θα βρείτε τέτοιους.

Π. Περάκης

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.