Μουσείο Τυπογραφείας

Αντιμετωπίζοντας τη λειψυδρία

H καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού προέκυψε από την αναγνώριση της σπουδαιότητας που διαδραματίζει το νερό, το οποίο, εκτός από απαραίτητο στοιχείο ζωής, συμβάλλει στην παραγωγικότητα και την κοινωνική προοδο.
Eπίσης, για να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα που να συμβάλλουν στην αειφορο ανάπτυξη των υδατικών πόρων και για την ενημέρωση του κοινού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο την σωστή διαχείριση και χρήση του πολύτιμου αυτού πόρου.
Μια έκφραση της παγκόσμιας ανησυχίας για το νερό, που αποτελεί ίσως την πιο σημαντική πρόκληση του 21ου αιώνα, είναι το πρόβλημα της λειψυδρίας.
Η αυξημένη ζήτηση του νερού, λόγω της αλλαγής των συνηθειών διαβίωσης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις ορατές, πλέον, συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τις αυξημένες σε συχνότητα και διάρκεια περιόδους ανομβρίας, καθιστούν τον παράγοντα διάθεσης του νερού κρίσιμο και πιθανές διενέξεις σχετικές με την έλλειψη νερού ίσως γίνουν αναπόφευκτες.
Από το 2010, στην Κρήτη, βιώνουμε μια αρκετά υγρή περίοδο, με υψηλά βροχομετρικα ύψη και μικρές αποσπασματικές ξηρές περιόδους 1-2 ετών όπου τα δεδομένα είναι ελλειμματικά, με αποτέλεσμα τα υπόγεια αποθέματα νερού να είναι ικανοποιητικά.
Οι διακυμάνσεις στην παροχετευτικοτητα των πηγών είναι αναμενόμενες. Ούτως η άλλως, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στην δυνατότητα της ΔΕΥΑΧ να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες λόγω των υφιστάμενων γεωτρήσεων που λειτουργούν. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που δεν παρατηρούνται διακοπές στην ύδρευση τα τελευταία χρόνια.
Η ΔΕΥΑΧ δεν εφησυχάζει με την “ευλογημένη” υδροδοτικη ικανότητα της περιοχής και υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των υδατικών πόρων του τόπου , που απορρέει και από τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Περιφέρειας Κρήτης, επενδύοντας σε μελέτες, νέες τεχνολογίες και έργα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Στο πλαίσιο αυτό,εκπονήθηκε η Μελέτη Διαχείρισης του Συστήματος Πηγών της Αγιας από το Πολυτεχνείο Κρήτης, με χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΧ και του ΟΑΚ και την εποπτεία της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Η μελέτη αυτή έχει σκοπό την παρακολούθηση των πηγών της Αγιας, την αξιολόγηση της απόκρισης του υδροφορεα, την λήψη μέτρων προστασίας της Λίμνης και του ποταμού Κεριτη, και φυσικά, την αιτιολόγηση της ζήτησης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του μοναδικού αυτού υδρογεωλογικού συστήματος.
Πρέπει να σημειωθεί, στο σημείο αυτό,ότι το μέγιστο μέρος των απολήψεων αφορά την άρδευση, που ανέρχεται στο 78% των συνολικών απολήψεων, έναντι της ύδρευσης που φτάνει μόλις στο 21%.
Σε κάθε περίπτωση, οι ετήσιες απολήψεις για κάθε χρήση δεν υπερβαίνουν το 40% των εκφορτισεων του συστήματος υπογείων ταμιευτήρων της Αγιας, στοιχείο που αποδεικνύει την επάρκεια νερού για την πόλη και τον κάμπο των Χανίων και τις πιο ξηρές περιόδους.
Η υδρογεωλογική αυτή μελέτη έδειξε ότι η σταδιακή αναρρύθμιση των πηγών με επιπλέον 2.5, 5 και 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο δεν θα επηρεάσει σημαντικά το Σύστημα και γενικά τις εκφορτισεις των καρστικων πηγών, οι οποίες θα επανέλθουν με το που θα σταματούν οι αντλήσεις.
Με βάση τα διαμορφωμενα σενάρια και την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους,προτείνεται η κατασκευή 5 νέων γεωτρήσεων στην περιοχή των Μυλωνιανων.
Σε αυτές τις 5 γεωτρήσεις, συμπεριλαμβάνονται και οι 2 ήδη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις του ΟΑΚ και του ΤΟΕΒ. Στις γεωτρήσεις αυτές προτείνονται 3 επιπλέον γεωτρήσεις δυναμικού 400 κυβικών ανά ώρα η κάθε μια.
Ταυτόχρονα, η εξοικονόμηση νερού, μεσώ της καλλιέργειας κουλτούρας πρόληψης και περιορισμού της κατανάλωσης, πρέπει να γίνει μόνιμος τρόπος ζωής ως χρέος όλων μας προς τις επόμενες γενιές.

*Ο Μιχάλης Τζινευράκης είναι πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.