Μουσείο Τυπογραφείας

Συστάθηκε το Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Αθήνα
Συστάθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία ´Ταμείο Επιχειρηματικότητας´ ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την υλοποίηση των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.
Η σχετική απόφαση, που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συνεισφορά από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στο Ταμείο.
Συγκεκριμένα, το Ταμείο μπορεί να επενδύει σε περισσότερα από ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία εγγυήσεων και ταμεία δανειοδοτήσεων και για τη σύστασή του θα καταβληθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ. 2β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, πόροι ύψους 460.000.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων του Π.Ε από τη ΣΑΕ 027/8 σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό επ? ονόματι της ΤΕΜΠΜΕ.
Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της ανάπτυξης των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Για την εκπλήρωση του σκοπού, το Ταμείο, διαμέσου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., θα σχεδιάσει τα αναγκαία χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω των οποίων θα επενδύσει σε περισσότερα από ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων, επιχειρηματικών κεφαλαίων ή άλλων συστημάτων κινήτρων για τη χορήγηση δανείων.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων θα καταβληθεί στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κόστος διαχείρισης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο για κάθε ημερολογιακό έτος το 1% των κεφαλαίων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου μέχρι ποσού 200 εκατ. ευρώ και 0,5% για ποσά άνω των 200 εκατ. ευρώ για τη διάρκεια της συνδρομής.
Για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση πόρων και δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποφασίζεται η συγχρηματοδότηση κατ´ ανώτατο όριο από τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα των παρακάτω πράξεων με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για τη συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης:
– Η πράξη με τίτλο: ´Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας´ δημόσιας δαπάνης 76.876.813 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας ´Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Κεντρικής Μακεδονίας´.
– Η πράξη με τίτλο: ´Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας´ δημόσιας δαπάνης 11.659.897 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας ´Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Μακεδονίας´.
– Η πράξη με τίτλο: ´Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας´ δημόσιας δαπάνης 18.011.449 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας ´Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας´.
– Η πράξη με τίτλο: ´Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας´ δημόσιας δαπάνης 191.933.682 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας ´Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης´.
– Η πράξη με τίτλο: ´Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας´ δημόσιας δαπάνης 11.359.538 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας ´Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Νοτίου Αιγαίου´.
– Η πράξη με τίτλο: ´Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας´ δημόσιας δαπάνης 150.158.621 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ ´Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα´ άξονας προτεραιότητας 3 ´Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος´.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.