Μουσείο Τυπογραφείας

ΣΤΟ 2,5%

Αθήνα
Περαιτέρω επιβράδυνση σημείωσε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιούνιο του 2010 και διαμορφώθηκε σε 2,5%, από 2,8% το Μάιο του 2010 και 4,2% το Δεκέμβριο του 2009 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Αμετάβλητος, σε σύγκριση με το Μάιο του 2010, παρέμεινε ο ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, ενώ περαιτέρω επιβράδυνση παρατηρήθηκε στην πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά.
Χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων
Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασε τον Ιούνιο του 2010 θετική καθαρή ροή 469 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2009: 602 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,4% (Δεκέμβριος 2009: 5,1%).
Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα επιταχύνθηκε η πιστωτική επέκταση προς τη βιομηχανία, όπου όμως ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σε αρνητικό πεδίο (Ιούνιος 2010: -0,6%, Μάιος 2010: -2,0%, Δεκέμβριος 2009: -3,5%), τη ναυτιλία (Ιούνιος 2010: 6,0%, Μάιος 2010: 3,2%, Δεκέμβριος 2009: 4,0%), τον κλάδο ηλεκτρισμός-φωταέριο-ύδρευση (Ιούνιος 2010: 36,4%, Μάιος 2010: 23,0%, Δεκέμβριος 2009: 14,7%), αλλά και τον κλάδο των «λοιπών» (Ιούνιος 2010: 6,5%, Μάιος 2010: 5,6%, Δεκέμβριος 2009: 10,4%).
Αντίθετα, επιβράδυνση παρατηρήθηκε στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς τον κλάδο του εμπορίου, προς τον οποίο άλλωστε η πιστωτική επέκταση συνέχισε να κινείται με αρνητικό ρυθμό (Ιούνιος 2010: -1,6%, Μάιος 2010: -1,3%, Δεκέμβριος 2009: 4,2%), των κατασκευών (Ιούνιος 2010: 2,2%, Μάιος 2010: 2,4%, Δεκέμβριος 2009: 2,7%), του τουρισμού (Ιούνιος 2010: 4,3%, Μάιος 2010: 5,7%, Δεκέμβριος 2009: 7,8%), των επικοινωνιών-μεταφορών πλην ναυτιλίας (Ιούνιος 2010: 23,4%, Μάιος 2010: 26,1%, Δεκέμβριος 2009: 25,5%), της γεωργίας (Ιούνιος 2010: 1,1%, Μάιος 2010: 1,7%, Δεκέμβριος 2009: 3,7%), αλλά και προς τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Ιούνιος 2010: -3,4%, Μάιος 2010: 13,0%, Δεκέμβριος 2009: 5,8%) λόγω συναλλαγών μεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο χρηματοπιστωτικό όμιλο.
Χρηματοδότηση των εγχώριων νοικοκυριών
Αρνητική ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά τον Ιούνιο του 2010 (-133 εκατ. ευρώ), έναντι θετικής καθαρής ροής τον Ιούνιο του 2009 (460 εκατ. ευρώ). Στην προκειμένη περίπτωση, ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε περαιτέρω (Ιούνιος 2010: 1,5%, Μάιος 2010: 2,0%, Δεκέμβριος 2009: 3,1%). Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν θετική 34 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2010 (Ιούνιος 2009: θετική καθαρή ροή 396 εκατ. ευρώ), ενώ o ετήσιος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε (Ιούνιος 2010: 2,5%, Μάιος 2010: 3,0%, Δεκέμβριος 2009: 3,7%).
Στα καταναλωτικά δάνεια η καθαρή ροή ήταν θετική 88 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2009: θετική καθαρή ροή 63 εκατ. ευρώ), ενώ ο ετήσιος ρυθμός επέκτασης ήταν μηδενικός (Ιούνιος 2010: 0,0%, Μάιος 2010: -0,1%, Δεκέμβριος 2009: 2,0%). Τέλος, αρνητική κατά 256 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή των «λοιπών» δανείων προς νοικοκυριά τον Ιούνιο του 2010 (Ιούνιος 2009: καθαρή θετική ροή 1 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σε -5,9% από 2,8% το Μάιο του 2010 (Δεκέμβριος 2009: -1,1%). Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών του μηνός Ιουλίου 2010 θα ανακοινωθούν στις 26 Αυγούστου 2010.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.