Μουσείο Τυπογραφείας

Α ΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ G-20

Αθήνα
Οι κεντρικές τράπεζες και οι χώρες της G-20 συμφώνησαν σε μια σειρά αναθεωρήσεων των κανόνων τραπεζικής εποπτείας, της οποίας ηγείται
η Επιτροπή της Βασιλείας ΙΙΙ.
Όπως επισημαίνει το Reuters, στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κανόνων, οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να διατηρούν υψηλότερα επίπεδα ρευστότητας και μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια, προκειμένου να αντέξουν ένα πιθανό οικονομικό σοκ, χωρίς να χρειαστεί να διασωθούν με χρήματα των φορολογουμένων.
Το συνολικό εύρος των μέτρων της Βασιλείας ΙΙΙ θα ξεκαθαριστεί αργότερα εντός του έτους, όταν οι ρυθμιστικές αρχές θα συμφωνήσουν το νέο ύψος του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (τώρα βρίσκεται στο 4%) και στο χρόνο προσαρμογής που θα δοθεί στον κλάδο για να διαγράψει τα κεφάλαια χαμηλότερης διαβάθμισης.
Η ομάδα των χωρών της G-20, η οποία ηγείται της αναμόρφωσης των κανόνων, αναμένεται να εγκρίνει το συνολικό πακέτο των νέων μέτρων της Βασιλείας ΙΙΙ τον προσεχή Νοέμβριο. Τα νέα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το τέλος του 2012.
Ακολουθούν οι αναθεωρήσεις στα βασικά μέτρα για την τραπεζική εποπτεία της Βασιλείας ΙΙΙ:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Ο στόχος είναι η βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των κεφαλαίων. Η βασική μορφή των κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (Tier 1) θα πρέπει να απαρτίζεται από κοινές μετοχές και τίτλους.
Οι τράπεζες μπορούν να συμπεριλάβουν ενεργητικό, δικαιώματα εξυπηρέτησης στεγαστικών δανείων και επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε ποσοστό έως 15% του συνολικού μετοχικού τους κεφαλαίου.
Οι τράπεζες μπορούν να συμπεριλάβουν στον υπολογισμό της κεφαλαιακής τους επάρκειας τις μειοψηφικές συμμετοχές σε άλλες τράπεζες μόνο στην περίπτωση που η επένδυση αντιπροσωπεύει πραγματική μετοχική συμμετοχή.
Θα υπάρχει ένα όριο ασφαλείας πάνω από το κατώτατο όριο κεφαλαιακής επάρκειας και περιορισμοί όσον αφορά τις επιστροφές κεφαλαίου, όταν τα κεφάλαια μίας τράπεζας υποχωρήσουν εντός αυτού του ορίου.
ΟΡΙΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: Ο δείκτης μόχλευσης ορίζεται στο 3% του Tier 1, δηλαδή το ενεργητικό δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης (Tier 1) πάνω από 33 φορές και θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά προτού γίνει υποχρεωτικό τον Ιανουάριο του 2018.
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η εισαγωγή ενός παγκόσμιου ελάχιστου κοινού επιπέδου ρευστότητας, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, στοχεύει στο να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή ρευστότητα για να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό βραχυπρόθεσμο, πολύ έντονο σοκ, στην χρηματοπιστωτική αγορά και για λιγότερο δύσκολες συνθήκες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Η βραχυπρόθεσμη ζώνη ασφαλείας όσον αφορά την ρευστότητα θα αποτελείται κυρίως από κρατικά ομόλογα, αλλά θα περιλαμβάνει και εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας.
Μια ζώνη ασφαλείας για την ρευστότητα, με ορίζοντα ενός έτους θα λειτουργήσει δοκιμαστικά και θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από τον Ιανουάριο του 2018.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.