Μουσείο Τυπογραφείας

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τις βασικές αρχές των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων παρουσίασε χθες Παρασκευή η κυβέρνηση, θέτοντας σε διαβούλευση μέχρι την 5η Φεβρουαρίου το σχετικό νομοσχέδιο.

Το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα θα δομείται σε τρία επίπεδα: τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις και την Τριτοβάθμια Οργάνωση, που θα είναι η ενιαία και κορυφαία Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση στη χώρα.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, μέλη των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων είναι οι κατά επάγγελμα αγρότες, ιδίως οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς, οι δασοκόμοι, οι μελισσοκόμοι, οι αγρεργάτες και οι αλιεργάτες κάτοχοι ή μη αγροτικής εκμετάλλευσης. Μέλη των Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων είναι όλες οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της περιφέρειάς τους.
Μέλη της Τριτοβάθμιας Ενιαίας Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης της χώρας είναι όλες οι Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, όπως και τα Νομικά Πρόσωπα που εκπροσωπούν με πανελλήνια εμβέλεια προϊόντα και κλάδους παραγωγής.
Η περιφέρεια των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων θα καθορίζεται από τα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου -όπως αυτοί θα θα προκύψουν από την εφαρμογή του «Καλλικράτη»- στον οποίο έχει την έδρα της.
Οι Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις θα έχουν περιφέρεια τα διοικητικά όρια μιας γενικής περιφέρειας του κράτους, και η κορυφαία Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση της χώρας έχει περιφέρεια όλη την επικράτεια.
Και για τις τρεις βαθμίδες, το νομοσχέδιο προβλέπει ως όργανα των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
Για τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις, το ΔΣ θα εκλέγεται με συμμετοχή στην ψηφοφορία όλων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και στη σύνθεσή του μετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού των μελών του νέοι αγρότες (ηλικίας έως 40 ετών), ως και γυναίκες μέλη σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Εγγραφές μελών θα γίνονται μέχρι και την ημέρα ψηφοφορίας εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις ιδιότητας του μέλους.
Με τον ίδιο τρόπο, στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις το ΔΣ θα εκλέγεται με συμμετοχή στην ψηφοφορία όλων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων της περιφέρειας της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης. Οι ποσοστώσεις νέων αγροτών και γυναικών (60% & 10%) ισχύουν και για το ΔΣ της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης.
Το ΔΣ της ενιαίας τριτοβάθμιας οργάνωσης θα εκλέγεται με συμμετοχή στην ψηφοφορία όλων των φυσικών προσώπων – μελών των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων όλης της χώρας. Οι ποσοστώσεις νέων αγροτών και γυναικών (60% & 10%) ισχύουν και για το ΔΣ της Ενιαίας Τριτοβάθμιας Οργάνωσης.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. των Οργανώσεων και των τριών βαθμίδων είναι τετραετής και οι εκλογές διενεργούνται και για τις τρεις βαθμίδες την ίδια ημερομηνία σε όλη τη χώρα, ενώ υποψηφιότητα για μέλος ΔΣ θα επιτρέπεται για Οργάνωση μόνο μιας βαθμίδας που θα επιλέγει ο υποψήφιος.
Μέλος του ΔΣ Οργάνωσης ή οποιασδήποτε βαθμίδας δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου μετά την πάροδο δύο συνεχών θητειών για το ίδιο ΔΣ, ενώ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. στην Τριτοβάθμια Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση δεν θα επιτρέπεται να συμπίπτει με την ιδιότητα μέλους ΔΣ Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης.
Τέλος, οι εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ στις Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις θα διενεργούνται παρουσία αντιπροσώπου Δικαστικής Αρχής.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταθέσει το νομοσχέδιο προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τις μεταβατικές διατάξεις που θα συμπεριλάβει ώστε να «επιτευχθεί η ανασυγκρότηση του Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος της χώρας μέσα σε ένα εξάμηνο από την ψήφισή του», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.