Μουσείο Τυπογραφείας

1η Σεπτεμβρίου, η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους

Όχι,δεν αναφέρομαι στον οικονομικό ή πολιτικοκοινωνικό τομέα.Θα κάνω λόγο για προγραμματισμό ενεργειών και προσπαθειών από άτομα ή και ομάδες που θα εξασφαλίζουν μια καλύτερη ζωή στα άτομα και τις ομάδες,αν και δεν είναι αυτό το ζητούμενο.Το ζητούμενο είναι η ε π ι β ί ωσ η του ανθρώπινου είδους.Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι δεν πάμε καλά,με όλα όσα μας τυχαίνουν και μας απειλούν.Πόλεμοι,θεομηνίες,λιμοί,σεισμοί πυρκαγιές εγκλήματα και και…Το χειρότερο όλων είναι ότι μάς περικυκλώνει η παράνοια,η αδικία η αβεβαιότητα,το σκοτεινό αύριο.
“Aν δε μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο,άλλαξε τον κόσμο γύρω σου και μέσα σου”,μάς διδάσκει μια σπουδαία βασική αρχή.Νά βρούμε κάποιες σταθερές που θα μάς βοηθήσουν στη δική μας πορεία.Καθώς βρισκόμαστε κοντά στην αλλαγή του εκκλησιαστικού έτους-1η Σεπτέμβρη-ας εξετάσουμε τι σημαίνει αυτή η πρωτοχρονιά και τι μπορούμε να προγραμματίσουμε προς το συμφέρον μας,τι ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς πρέπει να σχεδιάσομε και να υλοποιήσουμε..Επενδύω-επί +ντύνω-σημαίνει γενικότερα τοποθετώ κάποιο κεφάλαιο,είτε χρηματικό είτε οποιουδήποτε είδους,για να ωφεληθώ,για να υπάρξει κάποιο όφελος,κάποιο αποτέλεσμα ατομικό ή συλλογικό.Άρα,η κάθε επένδυση,δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει βιαστικά,πρόχειρα,χωρίς γνώση,χωρίς το know how,χωρίς την ανθρώπινη συμμετοχή στην πιο ποιοτική της εκδοχή.Χωρίς στόχο,χωρίς μέσα,χωρίς μεράκι και πίστη στα επιδιωκομενα,οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να μάθουν a priori-δηλ.εκ των προτέρων-τι σημαίνει το εκκλησιαστικο τροπάριο “πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν”,για να μην ξεκινήσουν τίποτα και να πειθαρχήσουν στο αγγλικό..forget about!!  (Δηλ.μην κάνεις τίποτα,ξέχασέ το)
Tην 1η Σεπτεμβρίου οι ιερωμένοι θα διαβάσουν ειδικές ευχές για τον καινούριο χρόνο – “τον ενιαυτό της χρηστότητος του Κυρίου”-με παρακλήσεις υπέρ ευφορίας των καρπών της γης κλπ..Πώς μας προέκυψε όμως αυτή η Πρωτοχρονιά,σε αρκετούς άγνωστη,είτε λα’ι΄κούς είτε ακόμη και σε ορισμένους εκκλησιαστικούς ιθύνοντες και προεξάρχοντες?Προήλθε ήδη από τη ρωμαί΄κή εποχή,όταν ο Ιούλιος Καίσαρας εξέδωσε Διάταγμα-Indictio,Ινδικτιών-καθορισμού του φόρου για 15 χρόνια,για τον επισιτισμό των στρατευμένων της αυτοκρατορίας και επειδή η στρατιωτική θητεία είχε αυτή τη διάρκεια.Πολύ ενωρίς η αρχή της Ινδικτιώνος συνδέθηκε από τη χριστιανική εκκλησία με μία περίοδο προσπαθειών και δραστηριοτήτων χάριν της κοινωνικής ευπραξίας και προκοπής,αφού ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της σποράς,της μεγαλύτερης και αποτελεσματικότερης δράσης μετά τη ραστώνη,τη χαλαρότητα και την ψυχαγωγία του καλοκαιριού.Και έπραξε σοφά η Εκκλησία καθώς δεν περιορίζεται μόνο στις ευχές και τα τελετουργικά αλλά με τη Χάρι του Θεού,τη μυστηριακή ζωή που προβάλλει, καθώς και με την κοινωνική της προσφορά, στηρίζει μοναδικά και ουσιαστικά τον άνθρωπο.Ωστόσο,η ανθρώπινη παραβατικότητα,αδυναμία και άγνοια μετατρέπει τις μεν ευχές σε ευχολόγια,χωρίς αντίκρiσμα, τις δε τελετουργίες σε υποκριτικά “πατεριμά”και σε μετάνοιες και γονυκλισίες,συχνά υποκριτικές,χωρίς βαθύτερο νόημα και μακράν της αληθινής διδασκαλίας του Χριστού.
Προκύπτει ,άρα,η μεγάλη αναγκαιότητα να επανέλθομε στην ουσία των πραγμάτων,υπερβαίνοντας ή αξιοποιώντας τις εθιμοτυπίες..Και καθώς ο ι ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς προβάλλουν ως το βασικό ζητούμενο των καιρών,ας εστιάσουμε στο βασικό ερώτημα,ποιοι,πότε ,πώς και γιατί ε π ι β άλ λ ε τ α ι να κάνουν τη δική τους φωτισμένη ή επιτυχημένη επένδυση,μία ή και περισσότερες..
ΟΛΟΙ επιβάλλεται να κάνουν απολογισμό,προγραμματισμό και ανασύνταξη των δυνάμεων.Να θελήσουν να θέσουν στόχους ανώτερους που υπερβαίνουν το εφήμερο σήμερα και εξασφαλίζουν ουσιαστικά και δημιουργικά το μέλλον.Να εστιάσουν στα σφάλματα που έγιναν και στον αγώνα να μην ξαναγίνουν.Αρα στόχος πρώτος και μέγας η αναβάθμιση του ατομικού εαυτού.Αυτή θα είναι και η καλύτερη ε π έ ν δ υ σ η,ιδιαίτερα εάν αναζητηθεί η βαθύτερη μοίρα και ο πραγματικός μαςπροορισμός.Όχι κοντόφθαλμα και μυωπικά αλλά με προοπτική διαχρονική,πέρα από τα όρια της φθαρτής,εφήμερης,ζωής και οπωσδήποτε,κάτω από το βλέμμα του Θεού,με προοπτική αιωνιότητας.ΑΥΤΟ πρέπει να είναι το πρίσμα της οπτικής των πραγμάτων,η πολύτιμη πυξίδα μέσα στο πέλαγος,για να μην πέσουμε σε κάποια ξέρα και καταντήσουμε κάποιο θλιβερό ναυάγιο.Εχομε για το σκοπό αυτό βασικές “ο ρ μ ή ν ι ε ς”-συμβουλές.O Απόστολος Παύλος μάς διδάσκει ότι “ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν”(Εβρ.13,14).Εξάλλου,το Ευαγγέλιο καθορίζει ότι υπέρτατο χρέος κάθε ανθρώπου είναι η ακεραιότητα,η φωτεινότητα και εντέλει η σωτηρία της ψυχής του.¨Τι γαρ ωφελήσει ανθρωπον ,εάν τον κόσμον όλον κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού?”(Mάρκ.8,36).
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι π ν ε υ μ α τ ι κ ές επενδύσεις είναι οι σημαντικότερες και οι πιο άμεσα αναγκαίες.Είναι αυτές που θα ανοίξουν το δρόμο για όποιες άλλες,ε θ ν ι κ ές,κ ο ι ν ω ν ι κ ές,ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς ,α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς επενδύσεις.
Την ώρα τούτη που ξεκινά η νέα εκκλησιαστική χρονιά εκτός από τον “ενιαυτόν της χρηστότητος του Κυρίου”οι παπάδες να μην περιοριστούν μόνο στην ευχή και να φροντίσουν να εργαστούν κ α ι για τον ενιαυτό της “χρηστότητος”,δηλ. της α ρ ε τ ή ς του ανθρώπου.Και όχι μόνον αυτοί αλλά και οι δάσκαλοι στην παιδεία,οι πολιτικοί στους διάφορους τομείς διοίκησης και ανάπτυξης
του κράτους,οι καλλιτέχνες,οι π ά ν τ ες.Ας λειτουργήσουμε επιτέλους στο “ε μ ε ί ς”,εγκαταλείποντας το αρρωστημένο ε γ ώ.Ας ξεκινήσουμε σωστές επενδύσεις.Και να μην ξεχνάμε ότι “αυτό που θα σπείρουμε αυτο και θα θερίσουμε”Για τον εαυτό μας,τους νέους μας ,τις τωρινές αλλά και τις μέλλουσες γενιές.

Υ.Γ. Στα τέλη του 20ου αιώνα,ο καλός Θεός έκανε μεγάλες “επενδύσεις”χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου,προσφέροντας μοναδικά δώρα,τις ζωές και το παράδειγμα σπουδαίων αγίων,όπως ο Πορφύριος,ο Πα΄ι΄σιος,ο Ιάκωβος Τσαλίκης και αρκετοί άλλοι.Ας το λάβουν υπόψη τους οι εκκλησιαστικοί ιθύνοντες και να μην ξεχνούν ότι ο λαός μας προσφωνεί τους π ά ν τ ες με τον τίτλο Π ά τ ε ρ,παρά τη διδαχή του Παύλου. “Έχετε μυριάδες παιδαγωγούς,αλλά όχι πολλούς Πατέρας..(Προς Κορινθ.Α΄,δ,9-16).
Γιατί ο καλός Θεός μας προβαίνει σε τέτοιες “επενδύσεις”? “Γιατί θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν στην επίγνωση της Αλήθειας!!”

1 σχολιο

  • [Φώτης Τσίτας] ~ ~ ~ Απάντηση

    Ευχαριστώ για τη φιλοξενία..Όσα γράφω,τα εκφράζω για να προσπαθώ να τα εφαρμόζω πρώτος εγώ.Και ενθυμούμαι το μέγα Ελύτη,στο Αξιον εστίν..”Διάβασε και προσπάθησε και πολέμησε..Ο καθείς και τα όπλα του..”καθώς και το σπουδαίο Π.Νερούντα στο Canto General..
    “Mέσα από τη γονιμότητα grecia el tiempo-παίρνει αξία ο καιρός,ο χρόνος”..

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.