Μουσείο Τυπογραφείας

«Αδιέξοδη η έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά»

Σωρευτικό έλλειμμα 333,5 εκατ. ευρώ είχε στο τέλος του 2012 ο Ειδικός Λογαριασμός του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.), που αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κυρίως τα φωτοβολταϊκά και το έλλειμμά του και σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις προβλέπεται έως το τέλος του 2014 να φτάσει τα 1,321 εκατ. ευρώ!
Το έλλειμμα καλούνται ανεξαιρέτως να καλύψουν οι παραγωγοί – εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει Α.Π.Ε. και φωτοβολταϊκά μέσα από την καταβολή έκτακτης εισφοράς.
Το αδιέξοδο αυτής της απόφασης αποδεικνύει αναλογιστική μελέτη ειδικού τέλους την οποία εκπόνησε το Πολυτεχνείο Κρήτης κατόπιν αιτήματος των Επιμελητηρίων Σερρών και Πιερίας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών.
Οι μελετητές προτείνουν αντί για την έκτακτη εισφορά να καλυφθεί το έλλειμμα από όλους τους παραγωγούς, συμβατικούς και μη, αναλόγως την ενέργεια που οι ίδιοι παράγουν. Επίσης, προτείνουν να επιδιωχθεί η αναγκαία επιμήκυνση του χρόνου ισχύος της άδειας λειτουργίας των σταθμών Α.Π.Ε. καθώς και των αντίστοιχων συμβάσεων πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, κατά 5 τουλάχιστον έτη, δηλαδή: Για μεν τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς από τα 25 έτη στα 30 έτη και για τις λοιπές Α.Π.Ε. από τα 20 έτη στα 25 έτη.
Παράλληλα, να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί με παρέμβαση της Πολιτείας στις Τράπεζες η δυνατότητα ανάλογης επιμήκυνσης του χρόνου των τραπεζικών δανείων των επενδύσεων – έργων Α.Π.Ε.
Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τα συγκεκριμένα Επιμελητήρια και ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες από τον καθηγητή Αναστάσιο Πουλιέζο και τον δρα Ιωάννη Κατσίγιαννη.
Στόχος  ήταν ο υπολογισμός των ετήσιων εισροών και εκροών του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) για τα έτη 2013 και 2014.
Οπως εξηγούν οι κ. Πουλιέζος και Κατσίγιαννης, η δημιουργία της μελέτης οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με εκτίμηση του Λ.ΑΓ.Η.Ε., ο Ειδικός Λογαριασμός, που είχε σωρευτικό έλλειμμα 333,5 εκατ. € στο τέλος του 2012, θα συνεχίσει να είναι ελλειμματικός, έχοντας στο τέλος του 2014 σωρευτικό έλλειμμα 1,321 εκατ. €. Στη μελέτη εξετάζονται εναλλακτικές θεωρήσεις σε σχέση με παράγοντες που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη των εισροών και εκροών του παραπάνω λογαριασμού.
Στη συνέχεια γίνεται  αναφορά στη δομή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας και ειδικότερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ), στα οποία ανήκει και η Κρήτη.
Μεταξύ άλλων σημειώνεται: «Τα ΜΔΝ περιλαμβάνουν τα νησιά της ελληνικής επικράτειας, των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας. Στα ΜΔΝ, εκτός από την Κρήτη, περιλαμβάνονται τα Δωδεκάνησα και τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. Η μη διασύνδεσή τους με την ηπειρωτική χώρα έχει ως αποτέλεσμα το γεγονός ότι οι ηλεκτρικές τους ανάγκες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου χρειάζονται να καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις μονάδες παραγωγής που βρίσκονται εγκατεστημένες στα νησιά αυτά (συμβατικές και ανανεώσιμες). Οι συμβατικές μονάδες που λειτουργούν στα ΜΔΝ χρησιμοποιούν ως καύσιμο ακριβά παράγωγα του πετρελαίου (ντίζελ και μαζούτ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο είναι σημαντικά ακριβότερο από την τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές».
Σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), αναφέρεται ότι «το νομοθετικό πλαίσιο εξασφαλίζει εγγυημένες τιμές αποζημίωσης [feed-in-tariffs (FIT)]. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από την εκάστοτε τεχνολογία και σε ορισμένες περιπτώσεις από τον τύπο του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (διασυνδεδεμένο ή ΜΔΝ), την εγκατεστημένη ισχύ και την ημερομηνία ενεργοποίησης της εγκατάστασης».

Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Επίσης, επισημαίνεται ότι «ο νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α – 12.11.2012) ορίζει έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ ως ακολούθως:
• Σε 25% επί του τζίρου για τους Φ/Β σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011.
• Σε 30% επί του τζίρου για τους Φ/Β σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012.
• Σε 27% επί του τζίρου για τους Φ/Β σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012.
• Σε 10% επί του τζίρου για τους λοιπούς σταθμούς Α.Π.Ε. και τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ.
Η παραπάνω εισφορά δεν επιβάλλεται στους Φ/Β σταθμούς για τους οποίους η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας αντιστοιχεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 9ης Αυγούστου 2012 καθώς και για τους Φ/Β σταθμούς σε στέγες. Χρειάζεται να σημειωθεί πως η παραπάνω εισφορά δεν αφαιρείται από τον τζίρο των εταιρειών που δηλώνεται στις φορολογικές δηλώσεις τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το γεγονός ότι υπάρχει φορολόγηση εισοδήματος το οποίο οι παραγωγοί ουδέποτε έχουν λάβει».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Η πλήρης αναλογιστική μελέτη βρίσκεται στο site:
https://www.dropbox.com/s/95ohruty6hvxhp2/analogistiki_meleti_ape.pdf
Στο ακόλουθο site βρίσκεται η διαβούλευση και τα σχόλια κατ’ άρθρο για το νέο νομοσχέδιο που κατατίθεται προς ψήφιση από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τις Α.Π.Ε.:
http://www.opengov.gr/minenv/?p=4861

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.