Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Τσοι φυσικούς νόμους πρέπει να τσοι τηρούμε και να τσοι σεβόμεστανε

Τ’ αλάθευτα γυρίσματα του ετήσιου κύκλου, μας εφέρανε και τούτηνε τη χρονιά στο χαρισματικό και πανέμορφο ανοιξιάτικο μήνα Απρίλη, απου αρχινά με τα ψόματα, μα επιβεβαιώνει αιώνιες αλήθειες.

Πως η ζωή είναι κατάκαλη κι όμορφη, αρκεί να τηνε κουμαντάρεις σωστά κι όπως πρέπει.

Τουτονά τον ολολουλούδιστο μήνα για τσ’ εδικούς μας άνυδρους τόπους, που το Θεοκούζουλο ερωτικό ανοιξιάτικο γλέντι απου γίνεται για την διαιώνιση του κάθε είδους, κορυφώνεται.

Γι’ αυτό κι οι γι’ αιστήσεις μας δέχονται τ’ ανάλογα ερεθίσματα κάθε μια, οι μυρωδιές την όσφρηση, απου προκαλούνε και τα πάσης φύσεως ζουζούνια και τσοι μέλισσες, σε ξεσηκωμό, και παράλληλα ερεθίζουνε την ακοή μας με τα ζουζουνίσματά ντωνε, στα πήγαιν’ έλα ντωνε, στα πούλουδα του κάμπου, τω κλαδερώ και στσ’ ανθούς τω δεντρώ. Αλλά και το θρόισμα τ’ ανοιξιάτικου αέρα στα φύλλα τω δέντρω, απου υποκλίνονται κιόλας ευλαβικά στο πέρασμά του ούλα τα κλαδιά και τα πούλουδα. Που ‘ναι ούλα τουτανά απου προανάφερα επιστρατευμένα από τσοι φυσικούς νόμους για να συντελέσουνε, καθένα με τον τρόπο ντου, στη διακίνηση τση γύρης, για τη γονιμοποίηση των ειδών απούναι ανθισμένα, και την διαιώνιση του κάθε είδους, απου για κείνο κιόλας γίνεται τούτονα το ολοκούζουλο πανηγύρι.

Κι ακλουθά η γι όραση με τη σειρά και κείνη, κι απολαβάνει το θέαμα τσ’ ομορφοστολισμένης ανοιξιάτικης φύσης με τ’ άνθη και τσ’ αθούς τω δέντρω απούχει τσ’ εδικές του ομορφιές καθένα από αυτά, όπως λέει κι ο Χριστός «κατανοήσατε τα κρίνα…ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλετο ως εν τούτων» (Λουκ. 12, 27-28).

Κι ύστερα, από τουτεσάς τσ’ όμορφες ανοιξιάτικες εικόνες από το φυτικό βασίλειο, η σκέψη μου με μεταφέρει στσοι ανοιξιάτικες πανέμορφες ερωτικές συμπεριφορές του τρισχαριτωμένου πανηγυριού τω πουλιώ, απου κι έπαε οι γι αιστήσεις μας ικανοποιούνται η κάθε μια και με το δικό τση μερτικό. Μα κείνονα απου μένει ολοζώντανο στη θύμησή μου, είναι οι συμπεριφορές τω χελιδονιώ, στα κεραμίδια του παλιού καφενέ, απου τα σοντήρουνα με τσ’ ώρες στα κοπελάτα μου. Κι απου δεν ήτανε μόνο χαριτωμένες οι συμπεριφορές τωνε κι ούλες οι κινήσεις τωνε. Αλλά είχανενε και για μαθήματα και δασκαλέματα για οικογενειακή σύπνοια, συζυγική αλληλεγγύη και πατρική στοργή. Απ’ ούλα τουτανά εγίνουντανε ολοφάνερα με τα παιχνιδιάρικα πετάγματα και τσ’ ευέλικτες κινήσεις τωνε, κι ακόμη από τα έντονα και ναζιάρικα χελιδονίσματα και τα χαρούμενα τιτιβίσματα των νεοσσών. Κρίμα απου τ’ απόδιωξε η τσιμετοποίηση από τσ’ αθρώπινες κοινωνίες. Γιατί εκτός τα θεάματα απου προσφέρανε, ήτανε κι οι συμπεριφορές τωνε κατάκαλες για να δασκαλεύουνε τσ’ ονειροπαρμένους νεωτερίζοντες, πως η γι οικογενειακή ζωή είναι μονόδρομος για ευτυχισμένη ζωή και σωστές κοινωνίες.

Και φυσικά κι ούλο το υπόλοιπο πτερωτό Βασίλειο τα κάνει τουτανά τα δασκαλέματα, όπως και το φυτικό άλλωστε όπως είδαμε και το ζωικό κι ούλα απου τα κουμαντάρουνε οι φυσικοί νόμοι. Κι ήρθε ο νοήμων άθρωπος με την ελευθέρα βούληση και δημιουργεί τσ’ αθρώπινες κοινωνίες και δεμένος στέρεα με τσ’ αλυσίδες των ηθικών αξιών, απου λειτουργούνε σαν άγκυρες τσ’ ώρες απου ξεσηκώνουνε θύελλες και φουρτούνες οι γι αθρώπινες αδυναμίες και συγκρατούνε τουτεσας τσ’ ώρες από τη συντριβή και τα καραβοτσακίσματα. Έτσα επορεύτανε κι οι γι αθρώποι τη σωστή στράτα του προορισμού ντωνε κι αγάλια αγάλια επροχωρούσανε και θεμελιώνανε τσ’ οικογενειακές φωλιές τωνε με τσ’ ενάρετες οικογένειες. Απου για αιώνες ελειτουργούσανε σαν απόρθητα κάστρα τσ’ αθρωπιάς, τσ’ ευπρέπειας και του χρέους· και παράλληλα εστελεχώνανε τσ’ αθρώπινες κοινωνίες με τα καινούρια νιάτα απου ήτανε καλαναθρεμμένα από τσ’ αγράμματες μανάδες τωνε, μα καλά δασκαλεμένες από την έμφυτη μητρότητα, την αγάπη στην Πατρίδα, το σεβασμό στη Θρησκεία και την υπακοή στα δασκαλέματα τση παραδοσιακής ζωής. Κι έτσα ολοστόλιστες οι καινούργιες γενιές από αρετές, μα και γνωρίζοντας τα σοφά λόγια του Παύλου: «Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμφέρει» (Κορινθ. Α’ 6,12).

Και μ’ άγκυρες τσ’ ηθικές αξίες ακλουθούσε τσοι φυσικούς νόμους κι ο άθρωπος όπως και ούλα τ’ άλλα όντα για τη διαιώνιση του αθρωπίνου γένους, κατ’ επιλογή τσοι δικιάς του ελευθέρας βούλησης. Όμως κάποιες δυνάμεις, όπως, ίσως η ευμάρεια, η γι αργία απου ‘ναι «μήτρη πάσης κακίας» σύμφωνα με το αρχαίο γνωμικό, κι άλλες πολλές και διάφορες αιτίες, ξεσηκώνουνε ξαφνικά μοντέρνες ιδέες π’ αναζητούνε την υπερβολή. Κι από σιγά σιγά φθείρονται τα χρηστά ήθη, καταργούνται οι γι ηθικές αξίες κι οι γι αρετές αγνοούνται κι η κοινωνία γίνεται ξέφραγο αμπέλι. Με συνέπεια, ο νοήμων άθρωπος γίνεται τραγικό θύμα των αδυναμιώ ντου, και ν’ αρνείται την φυσική ζωή. Μ’ αποτέλεσμα να χάνει τ’ όμορφο πανηγύρι τση μιας και μοναδικής ζωής, τση φυσιολογικής κι ευλοημένης τση οικογενειακής.
Όπως ακριβώς δασκαλεύουνε τα φυτά, τα ζώα και τα πουλιά στ’ ανοιξιάτικα πανηγύρια εδά κι αιώνες, και απου στέκουνε αμετακίνητα κι υπάκουα στσ’ ορισμούς τω φυσικώ νόμω. Κι εκείνος, ο σύγχρονος άθρωπος δηλαδή, να προσπαθεί να δικαιολογήσει τ’ αδικαιολόγητα με το να παραβιάζει τα σύνορα του θάρρους και να μπαίνει στο χώρο του θράσους. Και για ούλους τσ’ αποδέλοιπους πέρα βρέχει. Μήπως όμως είναι καιρός κάποια θέματα να τα δούνε οι γι αρμόδιοι σοβαρότερα; Εύχομαι ο Θεός να μα σε φωτίζει ούλους στο καλύτερο. Όσο δα για τα μαθήματα τση σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σκολειά, η ταπεινή μου γνώμη είναι πως καλύτερη δασκάλα από τη φύση δεν υπάρχει και με στενές συνεργάτιδές τση τσοι γνήσιες μανάδες και όχι τσοι κατά τύχη. Όπως εγίνουντανε καληώρα και ως εδά και χιλιάδες αιώνες να συνεχίσει να γίνεται τουτηνά η διαπαιδαγώγηση. Γιατί όπως με καθοδηγεί η ταπεινή μου σκέψη κι οι εμπειρίες μου από την πολυετή φοίτησή μου στη ζωή με δασκαλεύουνε, τ’ αποτελέσματα θα είναι αντίθετα από τα επιδιωκόμενα για πολλούς λόγους και διάφορες αιτίες. Κι αν θέλετε, θωρακίσετε την ηθική ζωή των αθρώπω και σταματήσετε να παίζετε «εν ου παικτοίς» κι ακόμη για το λόγο που «το περίσσιο χαλάει το ίσιο», όπως λέγεται. Αλλά και γιατί κιανένα κινούμενο χωρίς φρένα γη άγκυρες, έχει ασφαλή πορεία.

Έτσα και κιαμιά ύπαρξη χωρίς κανόνες και περιορισμούς μπορεί να επιβιώσει σωστά.
Θεέ μου βλέπε μας το νου μας. Καλή συνέχεια στη στράτα τση Σαρακοστής.
Ώρα καλή σας αναγνώστριες κι αναγνώστες μου κι αναζήτηχτοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Κλαδερό = Θαμνώδης έκταση
Κλαδιά = Θάμνοι
Θεοκούζουλος = Τελείως τρελός
Ολοκούζουλο = Πολύ τρελό
Έπαε = Εδώ
Γροικώ = Ακούω
Άτζεμπις = Άραγε


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Τροχαίο με έναν νεκρό και 4 τραυματίες στον ΒΟΑΚ (φωτ. – vid.)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στον Βόρειο Οδικό Άξονα, στο ύψος περίπου του Γερανίου Ρεθύμνου, με την εμπλοκή τριών οχημάτων, που συγκρούστηκαν. Σύμφωνα με...

Κρητικές γιαγιάδες vs Trappers – Viral το βίντεο

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τις Κρητικές γιαγιάδες vs Trappers που δημοσιεύτηκε από την εκπομπή Καλοκαίρι στο Νότο: [youtube https://www.youtube.com/watch?v=sEJzkkIAkCM]

Χανιώτισσες μαμάδες στο Πανεπιστήμιο!

Οι μαμάδες... πάνε Πανεπιστήμιο! Μπορεί να έχουν οικογένεια, μικρά ή πιο μεγάλα παιδιά, να έχουν σπουδάσει ή όχι, να εργάζονται πολλές ώρες αλλά όλα...

Εσπερινό ΕΠΑΛ: Σχολείο – σταθμός στη γνώση (φωτ.)

Με το πτυχίο στα χέρια, χαμογελαστοί και σε πολύ καλή διάθεση οι απόφοιτοι του Εσπερινού ΕΠΑΛ Χανίων γιόρτασαν χθες το βράδυ μια πολύ επιτυχημένη...

Δικογραφία για το ελικόπτερο στη Χρυσή Ακτή (video)

Την προσγείωση ενός ελικοπτέρου το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και ειδικότερα στο γήπεδο μπάσκετ στο δυτικό τμήμα της Χρυσής Ακτής...

Πανελλαδικές 2022: Υψηλές επιδόσεις και φέτος από Χανιώτες υποψηφίους

Υψηλές επιδόσεις είχαν και τη φετινή χρονιά πολλοί μαθητές από τα Χανιά που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν μόρια σε υψηλό...

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα