Κυριακή, 20 Ιουνίου, 2021

Τρεις λόγοι αυξάνουν τη διαφθορά λόγω COVID-19

«Η διαφθορά ήταν ένα πρόβλημα πριν από την κρίση, αλλά η πανδημία COVID-19 αύξησε τη σημασία της ισχυρότερης διακυβέρνησης για τρεις λόγους, σύμφωνα με το ΔΝΤ, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΔΝΤ στις 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 20201.
Ο πρώτος λόγος αφορά, τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο που διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομία για την καταπολέμηση της πανδημίας και την παροχή οικονομικών πόρων σε ανθρώπους και επιχειρήσεις. Αυτός ο διευρυμένος ρόλος είναι κρίσιμος, αλλά αυξάνει επίσης τις ευκαιρίες για διαφθορά. Για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα και τα μέτρα βοηθούν τους ανθρώπους που τα χρειάζονται περισσότερο, οι κυβερνήσεις χρειάζονται έγκαιρες και διαφανείς εκθέσεις, εκ των υστέρων ελέγχους και διαδικασίες λογοδοσίας και στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα.
Ο δεύτερος λόγος αφορά την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, στις χώρες που εργάζονται για να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή και τη σπατάλη και απώλεια κεφαλαίων που προκαλούνται από διαφθορά στις δημόσιες δαπάνες .
Τρίτον, οι κρίσεις δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην κυβέρνηση και τους θεσμούς και η ηθική συμπεριφορά γίνεται πιο έντονη όταν οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση. Τα στοιχεία διαφθοράς θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ικανότητα μιας χώρας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην κρίση, να εμβαθύνει τον οικονομικό αντίκτυπο και να απειλήσει την απώλεια πολιτικής και κοινωνικής συνοχής.
Πάντως το ΔΝΤ εστιάζει στη διακυβέρνηση τα επόμενα χρόνια λόγω των καταστροφικών επιπτώσεων και του κόστους της πανδημίας για τους ανθρώπους και τις οικονομίες. Οι χώρες δεν μπορούν να χάσουν πολύτιμους πόρους στις καλύτερες στιγμές, και ακόμη λιγότερο κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία. Αν υπήρχε ποτέ χρόνος για μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, είναι τώρα, επιμένουν τα στελέχη του διεθνούς οργανισμού αυτού.

Coronavirus – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά δράση για την προστασία των εποχιακών εργαζομένων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πριν λίγες μέρες τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των εποχιακών εργαζομένων στην Ένωση στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Πρόκειται για ενημέρωση προς τις εθνικές αρχές, τις επιθεωρήσεις εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους πώς να εγγυηθούν τα δικαιώματα, την υγεία και την ασφάλεια των εποχιακών εργαζομένων.
Οι εποχιακοί διασυνοριακοί εργαζόμενοι απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, αλλά, δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα της δραστηριότητάς τους, είναι πιο πιθανό να υπόκεινται σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Η πανδημία COVID-19 έχει επισημάνει αυτές τις συνθήκες και μερικές φορές τις έκανε χειρότερες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι δύσκολες καταστάσεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης του COVID-19.
Τονίζεται ότι η ορθή εφαρμογή των κανόνων αποτελεί ευθύνη των εθνικών αρχών. Οι οδηγίες καλύπτουν ορισμένες πτυχές, όπως:

• το δικαίωμα των εποχιακών εργαζομένων να εργάζονται σε κράτος μέλος της ΕΕ, είτε είναι πολίτες της ΕΕ είτε προέρχονται από τρίτες χώρες,
• κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής απόστασης και των κατάλληλων μέτρων υγιεινής,
• σαφή επικοινωνία με τους εργαζομένους για τα δικαιώματά τους,
• αδήλωτη εργασία,
• πτυχές κοινωνικής ασφάλισης.

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο:
Οι κατευθυντήριες γραμμές καλούν τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους όπως για παράδειγμα:
• Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τους εποχιακούς εργαζόμενους,
• Τα κράτη μέλη καλούνται να ευαισθητοποιήσουν τις επαγγελματικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που επηρεάζουν τους εποχιακούς εργαζόμενους,
• Τα κράτη μέλη καλούνται να παρέχουν πρακτική καθοδήγηση στις μικρές επιχειρήσεις,
• Τα κράτη μέλη καλούνται να εντείνουν τους επιτόπιους ελέγχους για να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όσον αφορά τους εποχιακούς εργαζόμενους.

Coronavirus: Η Επιτροπή ολοκληρώνει
τις συνομιλίες για την εξασφάλιση μελλοντικού εμβολίου για τους Ευρωπαίους
Σύμφωνα με Δελτίο τύπου της 31 Ιουλίου 2020 στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ολοκληρώσει διερευνητικές συνομιλίες με μια φαρμακευτική εταιρεία για να αγοράσει ένα πιθανό εμβόλιο κατά του COVID-19. Η προβλεπόμενη σύμβαση με τη Sanofi-GSK θα προβλέπει την επιλογή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν το εμβόλιο. Προβλέπεται ότι, όταν ένα εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό έναντι του COVID-19, η Επιτροπή θα έχει συμβατικό πλαίσιο για την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων, εξ ονόματος όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή συνεχίζει εντατικές συζητήσεις με άλλους κατασκευαστές εμβολίων.
Η Πρόεδρος της Κομισιόν von der Leyen είπε: « Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό, τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν ταχεία πρόσβαση σε ένα εμβόλιο που είναι ασφαλές και θα τα προστατεύει από τον κοροναϊό. Το σημερινό βήμα με τη Sanofi-GSK είναι ο πρώτος σημαντικός ακρογωνιαίος λίθος μιας πολύ ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα εμβόλια». Η Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο COVID-19 είναι η πιο σίγουρη στρατηγική εξόδου από την κρίση».
Οι διερευνητικές συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν σήμερα προορίζονται να καταλήξουν σε Συμφωνία Προώθησης Αγοράς που θα χρηματοδοτηθεί με το Μέσο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο διαθέτει κεφάλαια αφιερωμένα στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου πιθανών εμβολίων με διαφορετικά προφίλ και παράγονται από διαφορετικές εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται επίσης να διασφαλίσει ότι όλοι όσοι χρειάζονται εμβόλιο θα το πάρουν, οπουδήποτε στον κόσμο και όχι μόνο στο σπίτι. Κανείς δεν θα είναι ασφαλής έως ότου όλοι είναι ασφαλείς. Γι ‘αυτό έχει συγκεντρώσει σχεδόν 16 δισεκατομμύρια ευρώ από τις 4 Μαΐου 2020 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Απόκρισης Coronavirus, της παγκόσμιας δράσης για καθολική πρόσβαση σε δοκιμές, θεραπείες και εμβόλια κατά του κοροναϊού και για την παγκόσμια ανάκαμψη.

1. https://blogs.imf.org/2020/07/28/corruption-and-covid-19/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες