Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Το Ρίσκο της Μικροµεσαίας Επιχείρησης

Η εκτίµηση του ρίσκου αθέτησης ή µη πληρωµής ή µη τήρησης δανειακών υποχρεώσεων από µια µικροµεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) εξακολουθεί να αποτελεί θέµα µείζονος ανησυχίας τόσο για τους επαγγελµατίες του χώρου όσο και για τους ερευνητές.

Μετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 µε την κορύφωση των χρεοκοπιών που έπληξαν όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, όλες οι εταιρείες σε διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας έχουν επηρεαστεί από τον κίνδυνο εξαφάνισης. Ενώ η πτώχευση µεγάλων βιοµηχανικών οµίλων αποτελεί το πιο ορατό µέρος αυτού του φαινοµένου, κάθε χρόνο εξαφανίζονται πολλές χιλιάδες ΜΜΕ και, µαζί µε αυτές, δεκάδες θέσεις εργασίας.

Η εκτίµηση της Τράπεζας της Γαλλίας

Η Τράπεζα της Γαλλίας αξιολογεί τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα περισσότερων από 300.000 ΜΜΕ κάθε χρόνο. Μια καλή βαθµολογία (rating) καθησυχάζει τράπεζες, προµηθευτές, πελάτες, ασφαλιστές και τοπική αυτοδιοίκηση. Αντίθετα, µια κακή βαθµολογία µπορεί να θέσει σε κίνδυνο ένα συµβόλαιο ή τη λήψη ενός δανείου. Η βαθµολογία των επιχειρήσεων είναι µια ιστορική δραστηριότητα της Τράπεζας της Γαλλίας που ξεκίνησε το 1982.
Πρόκειται για µια εκτίµηση της ικανότητας µιας επιχείρησης που εδρεύει στη Γαλλία να τηρεί τις χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις της σε διάστηµα ενός έως τριών ετών. Η βαθµολογία που προσφέρει η Τράπεζα της Γαλλίας συµβάλλει έτσι σηµαντικά στη σωστή χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Η βαθµολογία αυτή αφορά κυρίως ΜΜΕ µε ετήσιο τζίρο άνω των 750.000 ευρώ. ∆ιαχέεται σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πλατφόρµες crowdfunding ή ακόµα και σε περιφερειακά συµβούλια.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Πλατανιά καλεί τους πολίτες να εμπιστευθούν την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης

Το µοντέλο

Αυτή η βαθµολογία περιέχει ένα γράµµα, από το Α έως το Η, το οποίο παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο του κύκλου εργασιών. Το G αντιστοιχεί σε πωλήσεις µεταξύ 1,5 και 7,5 εκατ. ευρώ. Ο αριθµός είναι µια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που έχει 21 επίπεδα από 1+ για το «εξαιρετικό» έως 8 για «σοβαρό συµβιβασµό» και ακόµη και Ρ για «χρεοκοπία».
Ο παραπάνω Πίνακας παρουσιάζει τα 21 επίπεδα µε τις κατηγορίες των βαθµολογιών και την ανάλογη ποσόστωση των επιχειρήσεων. Το 64% των επιχειρήσεων έλαβε καλή βαθµολογία το 2022. Μια καλή βαθµολογία είναι µεταξύ 1+ και 4+. Για αυτές τις επιχειρήσεις, το ποσοστό αθέτησης δεν υπερβαίνει το 1%. Πέρα από µια βαθµολογία 6+ ο κίνδυνος χρεοκοπίας είναι σχεδόν σίγουρος.
Μια βαθµολογία 5 ή 6 µπορεί να είναι αποτέλεσµα έλλειψης εγγράφων ή κακής ποιοτικής κατανόησης από την Τράπεζα της Γαλλίας. Εάν ο µάνατζερ δεν κατανοεί τη βαθµολογία του, πρέπει να επικοινωνήσει µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ρίσκων της Τράπεζας για να λάβει εξηγήσεις, να παράσχει πιθανά πρόσθετα στοιχεία που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση και ίσως να λάβει καλύτερη βαθµολογία µετά τη συνέντευξη. Η βαθµολογία αυτή είναι σαν τη φωτογραφία. Είναι µεταβαλλόµενη και εξαρτάται από τις πληροφορίες που λαµβάνουν τα στελέχη της Τράπεζας της Γαλλίας. Με άλλα λόγια, εάν µια εταιρεία βαθµολογείται µε 4+ το Μάρτιο, δεν σηµαίνει ότι εξακολουθεί να είναι τόσο αξιόπιστη και το Νοέµβριο.
Συµπερασµατικά, η βαθµολογία της Τράπεζας της Γαλλίας είναι σαν µια εξωτερική µατιά στην επιχείρηση. Ένα κακό rating κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα µάνατζερ που δεν έχει προοπτική. Εάν µια ΜΜΕ γνωρίζει γιατί η αξιολόγησή της δεν είναι εξαιρετική, µπορεί να αναζητήσει µια λύση για να βελτιώσει τις αδυναµίες της. Το παράδειγµα της Τράπεζας της Γαλλίας µπορεί να ακολουθήσει και η Τράπεζα της Ελλάδας ή και άλλες εµπορικές τράπεζες µε στόχο τη βελτίωση των όρων χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας και της ποιοτικής αναβάθµισης της σταθερότητας του Ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

Ο υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος παρουσιάζει θέσεις για την Κρήτη

*Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι ακαδηµαϊκός,
Βασιλική Ακαδηµία Οικονοµικών &
Χρηµατοοικονοµικών Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδηµία των διδακτόρων επίτιµος δρ. ΑΠΘ
Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France CIHEAM – International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, France, Greece


Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Χρήσιμα