Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

Το αύριο της εργασίας στην Ε.Ε.

Αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις σε όλοκληρη την ΕΕ ειδικά τώρα εν μέσω της πανδημίας. Καλόν είναι λοιπόν να ξέρουμε ποιο θα είναι το αύριο στην εργασία, οι καινούργιοι όροι, οι μισθοί αλλά και η προσφορά εργασίας.

Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι πολλά. Μεγάλη είναι και η ανησυχία των πολιτών για αυτό το περίφημο αύριο. Η ΕΕ ετοιμάζεται πυρετωδώς για την επόμενη μέρα και συγκεκριμένα με το μέσο SURE.
Ας δούμε λοιπόν τι προβλέπεται να γίνει εφεξής στην Ευρώπη, για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους σε αυτές. Με δεδομένο ότι και τα κράτη μέλη παίρνουν χρήματα και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, με διαφορετικές όμως αναλογίες. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Το μέσο στήριξης Sure
Το νέο μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE – Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) αποσκοπεί στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.
Θα παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή, ύψους έως 100 δισ. ευρώ συνολικά, υπό μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ προς τα κράτη – μέλη. Τα δάνεια στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα κράτη – μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης.
Να σημειωθεί πάντως ότι Κομισιόν έχει μέχρι στιγμής προτείνει την διάθεση 90,3 δισ. ευρώ για χρηματοδοτική στήριξη σε 18 κράτη – μέλη. Οι επόμενες εκταμιεύσεις θα πραγματοποιηθούν εντός των προσεχών μηνών, μετά τις αντίστοιχες εκδόσεις ομολόγων.
Τα δάνεια λοιπόν αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη – μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία ή την επέκταση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει για τους αυτοαπασχολούμενους ως απάντηση στην τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού.

Συστήματα μειωμένου ωραρίου
Τα συστήματα μειωμένου ωραρίου είναι προγράμματα τα οποία, υπό ορισμένες περιστάσεις, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να μειώσουν προσωρινά τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων τους, στους οποίους παρέχεται εισοδηματική στήριξη από το κράτος για τις ώρες που δεν εργάστηκαν. Παρόμοια συστήματα εφαρμόζονται για την αναπλήρωση του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων.

2,7 δισ. στην Ελλάδα
Η Kομισιόν πριν από λίγες ημέρες εκταμίευσε 14 δισ. ευρώ σε εννέα χώρες της ΕΕ με τη δεύτερη δόση χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE. Στο πλαίσιο των σημερινών πράξεων, η Ελλάδα έλαβε 2 δισ. ευρώ, η Ισπανία επιπλέον 4 δισ. ευρώ, η Ιταλία επιπλέον 6,5 δισ. ευρώ, η Κροατία 510 εκατ. ευρώ, η Κύπρος 250 εκατ. ευρώ, η Λετονία 120 εκατ. ευρώ, η Λιθουανία 300 εκατ. ευρώ, η Μάλτα 120 εκατ. ευρώ, και η Σλοβενία 200 εκατ. ευρώ.
Στα τέλη Οκτωβρίου, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία είχαν ήδη λάβει συνολικά 17 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου SURE της ΕΕ. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι εκταμιεύσεις προς τις εννέα χώρες που λαμβάνουν σήμερα χρηματοδοτική στήριξη, η Ελλάδα θα έχει λάβει 2,7 δισ. ευρώ, η Ισπανία 21,3 δισ. ευρώ, η Ιταλία 27,4 δισ. ευρώ, η Κύπρος 479 εκατ. ευρώ, η Κροατία 1 δισ. ευρώ, η Λετονία 192 εκατ. ευρώ, η Λιθουανία 602 εκατ. ευρώ, η Μάλτα 244 εκατ. ευρώ, και η Σλοβενία 1,1 δισ. ευρώ.

Ιστορικό
Στις 10 Νοεμβρίου, η Κομισιόν προέβη σε έκδοση κοινωνικών ομολόγων για δεύτερη φορά στο πλαίσιο του μέσου SURE της ΕΕ, συνολικής αξίας 14 δισ. ευρώ. Η έκδοση συνίστατο σε δύο ομόλογα, εκ των οποίων 8 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν τον Νοέμβριο του 2025 και 6 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2050.
Τα ομόλογα που εκδίδει η ΕΕ στο πλαίσιο του SURE λαμβάνουν σήμανση κοινωνικών ομολόγων. Αυτό παρέχει στους επενδυτές την εξασφάλιση ότι τα αντλούμενα κεφάλαια θα υπηρετήσουν έναν πραγματικά κοινωνικό στόχο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες