Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Τιμή και δόξα στον αιώνιο έφηβο με τη λευκή κώμη

Τη Δευτέρα ο «Τελευταίος παρτιζάνος της Ευρώπης» όπως εύστοχα αποκλήθηκε, ο Μανώλης Γλέζος, μας άφησε χρόνους.
Ενας από τους λίγους ακόμα Μεγάλους Έλληνες, πήγε να συναντήσει τον Λάκη Σάντα που μαζί τη νύχτα της 31ης Μαΐου του 1941 έκαναν το τολμηρό εκείνο εγχείρημα να κατεβάσουν από την Ακρόπολη τη σβάστικα του Ναζισμού, που προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό κι έμελλε να γίνει φωτεινός φάρος για όλη τη γερμανοκρατούμενη τότε Ευρώπη.
Πήγε να συναντήσει το πλήθος των συντρόφων του της Αντίστασης και των μετέπειτα αγώνων για την Δημοκρατία και την Ελευθερία. Στους αγώνες στις φυλακές και τις εξορίες αλύγιστος αγωνιστής κι ύστερα ενάντια στην ξενοκίνητη χούντα των συνταγματαρχών. Παρακάτω θα σας παραθέσουμε ένα ντοκουμέντο από τα πέτρινα χρόνια από το αρχείο του συντρόφου και συναγωνιστή του Χανιώτη Παύλου Μιχελιουδάκη από τους ιδρυτές της «Παγκρήτιας Οργάνωσης Ελεύθερων Νέων» (ΠΟΕΝ) οι οποίοι ενώ το 1961 ήταν εξόριστοι στα θανατονήσια τους στέλνουν για να δικαστούν στα Χανιά για άλλη υπόθεση. Στο πλοίο τους συνοδεύει ένας χωροφύλακας ο οποίος «θίγεται» διότι οι κατηγορούμενοι δεν του μιλούν «ευπρεπώς» και τους κάνει μήνυση (!) η οποία βρίθει μαργαριταριών. Απολαύστε την, για να δείτε τι γελοίο αστυνομικό κράτος είχαν στήσει!

Εκθεσις προφορικής μηνύσεως
Εν Χανίοις σήμερον την 16/1/1961 ενώπιον εμού του Μοιράρχου Μιχαήλ Βάση δ/τη τμήματος Ασφαλείας Χανίων… εμφανισθείς ο Λεβεντούρης Νικόλαος του Φωτίου, Ανθυπ/ρχος, υπηρετών εις την Διοίκησιν Μεταγωγών Πειραιώς εζήτησεν την σύνταξιν της παρούσης μηνύσεως ειπών ότι την 14ην του μηνός Ιανουαρίου ενεστώτος έτους διετάχθην παρά της Δ/σεως Μεταφορών Πειραιώς να μεταγάγω εις Χανιά τον κατάδικον Κομμουνιστήν Γλέζον Εμμανουήλ, τον εν εκτοπίσει εις Άγιον Ευστράτιον κομμουνιστήν Μιχελιουδάκην Παύλον, προκειμένου να παραστούν ως κατηγορούμενοι εις το δικαστήριον Χανίων επί συκοφαντική δυσφυμίσει και ετέρους πέντε καταδίκους προοριζομένους διά τας φυλακάς Αγυιάς.
Συμφώνως τη διαταγή παρέλαβον τους ανωτέρω κρατουμένους επιβιβάσας αυτούς περί ώραν 17.30 εις το ατμόπλοιον «Κρήτη» προοριζόμενον διά Χανιά αφού προηγουμένως εδέσμωσα τούτους εφηρμόσας τα μέτρα ασφαλείας τα προβλεπόμενα υπό του Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής. Κατά τον πλουν του ατμοπλοίου παρουσιασθείς ενώπιόν μου ο λογιστής του ατμοπλοίου με παρακάλεσε όπως μεταφέρω τον κατάδικον Γλέζον με ανάλογον φρουράν εις μιαν καμπίνα λουξ, η οποία είχε διατεθεί δι’ αυτόν υπό της εταιρείας Τυπάλδου.
Του απήντησα ότι η απαίτησίς του δεν δύναται να γίνει αποδεκτή, απαγορευομένης ρητώς της ενεργείας μου ταύτης, υπό του Κανονισμού Χωροφυλακής.
Όταν φθάσαμεν εις τον λιμέναν της Σούδας περί ώραν 6η πρωινήν της επόμενης και ενώ ευρισκόμεθα επί του καταστρώματος προκειμένου μετά την αποβίβασιν των επιβατών, ν’ αποβιβασθώμεν ο μεταγόμενος Μιχελιουδάκης Παύλος αποτεινόμενος προς εμέ μοι είπεν: «Μπράβο κ. Ανθυπομοίραρχε, ευχαριστώμεν πολύ διά την συμπεριφοράν σας». Λαβών τον λόγον ο Γλέζος και αποτεινόμενος εις το Μιχελιουδάκην είπεν εις αυτόν εις λίαν έντονον ύφος «Πάψε μωρέ, εμείς μόνο σε ανθρώπους μιλάμε».
Εν συνεχεία ο Μιχελιουδάκης αποτεινόμενος εις ένα των καμαρώτων όστις έφερε καφέ εις τον Γλέζον είπεν: «Να πης στον Τυπάλδον ότι φθάσαμε καλά χάρις εις την καλοσύνην του κ. Ανθυπομοιράρχου. Όταν φθάσαμε εις το Β΄ Ασφ. Τμημ. Χανίων επί παρουσία του Διοικητού του τμήματος Υπομ/χου Μιζεράκη Γ., ηρώτησα τον Γλέζον: «κ. Γλέζο εις την Σούσα είπες εις τον Μιχελιουδάκη μετά του οποίου συνομιλούσα “πάψε μωρέ μόνο σε ανθρώπους μιλάνε, εγώ τι είμαι και συμπεριεφέρθης κατά αυτόν τον τρόπον” ο Γλέζος απήντησεν, δεν ξέρω τι είσαι, πάντως στους ανθρώπους μιλάμε εμείς».
Επειδή οι ανωτέρω Γλέζος Εμμανουήλ και Μιχελιουδάκης Παύλος με εξύβρισαν κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας μου και εκ δόλου ήθελον να προσβάλουν την τιμήν μου ως αξιωματικού της Χωροφυλακής και ως ατόμου καταγγέλει τούτους ενώπιόν μας και εξαιτήται την νόμιμον τιμωρίαν μάρτυρες δε προτείνει τους: 1) Μπονάτον Γεώργιον του Ιωάννου, 2) Τζουγανάκην Μιχαήλ του Εμμ. Χωροφύλακας, 3) Μπαρουλάκην Ιωάν. Χωροφύλακας, 4) Τζιράκην Γεώρ. Χωροφύλακα, 5) Μιζεράκην Γ. Υπομοίραρχον, 6) Κουβάς Σωτήριος αστυνόμος Β Υποδ/σεως Γεν. Ασφ. Πειραιώς.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Εντός εκτός και επί τα αυτά

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες