Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου, 2021

Θετικό το ΔΝΤ σε μέτρα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης

Σε ειδική επεξεργασία στοιχείων μιας ομάδας 13 οικονομιών του ΟΟΣΑ για όλη την περίοδο μεταξύ 1980-2017 προχώρησαν αναλυτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προκειμένου να τεκμηριώσουν το ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης λειτουργεί υποστηρικτικά στο εισόδημα των πολιτών σε περιόδους υποχώρησης της ανάπτυξης. Όπως μεταδίδει το σχετικό ρεπορτάζ το cnn.gr, η εν λόγω έκθεση του ΔΝΤ εξετάζει το ρόλο των φορολογικών μεταρρυθμίσεων στην ενίσχυση της εξομάλυνσης των δημοσιονομικών κρίσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ταμείου δείχνουν ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις και κυρίως εκείνες που διευρύνουν τη φορολογική βάση, ενισχύουν σημαντικά την ικανότητα της δημοσιονομικής πολιτικής να μετριάζει τον αντίκτυπο των αναπτυξιακών διαταραχών στο διαθέσιμο εισόδημα.

Το Ταμείο δείχνει πως οι επιπτώσεις είναι σημαντικά θετικότερες όταν διευρύνεται η φορολογική βάση από ότι όταν υπάρχουν μεταβολές στο φορολογικό συντελεστή και πως τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα όταν οι παρεμβάσεις αφορούν στην έμμεση φορολογία από ότι σε μεταβολές στην άμεση φορολογία. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ διαπίστωσε ότι το μέγεθος της εξομάλυνσης των κραδασμών αυξάνεται από το μέσο όρο του 2% στο 3-3,5% εφόσον υπάρξουν μεταρρυθμίσεις που διευρύνουν τη φορολογική βάση.

Το ΔΝΤ τονίζει πως η φορολογική ελαστικότητα, ήτοι η αποτελεσματικότητα στη συλλογή των φόρων και η προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος είναι σημαντικοί δίαυλοι μέσω των οποίων οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις επηρεάζουν τη δημοσιονομική σταθεροποίηση.

Τέλος, αναφέρεται πως τα αποτελέσματα της έρευνας του ΔΝΤ είναι συμμετρικά, δηλαδή, η αύξηση της εξομάλυνσης των κραδασμών μετά από μια μεταρρύθμιση που επεκτείνει τη φορολογική βάση ως ποσοστό είναι παρόμοια με τη μείωση της εξομάλυνσης των κραδασμών μετά από μια μεταρρύθμιση που περιορίζει τη φορολογική βάση.

1 Comment

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Μόνιμες στήλες